2019-05-13

 

Veckobrev Easter 4

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

 Hej allihopa,
Vi var bara några få som deltog i träffen i Linköping. Utöver att maj månad alltid är en stressig månad visste jag att en solig lördagkväll i maj inte är optimal men jag råkade vara i stan.. Jag hoppas kunna komma  tillbaka en veckodag under hösten.  Fr. Johnny vill så gärna att rörelsen blir en naturlig del av församlingens liv. Som Johannes Paulus sade "Mänsklighetens framtid ligger i familjens händer".  Vi hade ett fint samtal och Herre låt allt vi sade bära frukt, frukt som består.
 

Jag blev glad när jag läste epost från en kvinna skickade till mig under veckan.  Kvinnan har varit med i många år. Hon skrev: "Thank you for your inspiring emails and Fr Johnny is truly a great man of faith. The prayers do help and it is wonderful so many people are praying for many others whom they have never met but that it can create a chain of prayer and hope.  Tack för dina inspirerande email och P. Johnny är verkligen en man av tro. Bönerna hjälper och det är underbart att så många människor ber för så många andra som de har aldrig träffat. Det kan skapa en kedja av bön och hopp.


Den här veckan ställer Fr Johnny frågan "To whom do I belong. Vem tillhör jag."  I slutet av själva reflektionen skriver han: "Christ invites us to listen to his voice. Kristus erbjuder oss att lyssna till Hans röst".  Resten finns i brevet och är utmanande.

För ett tag sedan fick jag ett mail från en kvinna som bor på Gotland.  Jag tror hon måste ha hittat oss på internet men jag vet inte. Vi har varit borta i nästan 10 dagar och jag skäms för jag kan inte hitta mailen.  Hon vill att vi ber för hennes son och son hustru som har problem. Detta är tredje brevet vi har fått genom internet, tror jag.  Herre, vi lägger det här paret i dina heliga händer.  Hjälp dem att reda ut vad det är som orsakar osämja.  Hjälp dem att lyssna till varandra och att kunna ta emot hjälp innan det går för långt. Dra dem tillbaka till början av deras äktenskap och hjälp dem att bli förälskade på nytt.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.  Jag hoppas kvinnan hör av sig igen.


The shepherd guides the sheep in the ordinary tasks of the day. He calls each of us to be busy with him and to follow him in his own motivation in life: all is done in love.  Herden leder fåren i de vanliga dagliga uppgifterna. Han kallar oss att vara verksam med Honom och följa honom med hans egen motivation i livet:  allt är gjort i kärlek.  Donal Neary S.J.

Snart är det Pingst.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and and they shall be created and You will  renew the face of the earth.
Kom Helige Ande, fylla dina trognas hjärtan and tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya världens ansikte.


Varma hälsningar,
Colette

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?