2015-11-29

 

Veckobrev

Hej allihopa;
Marina skrev till mig, efter förra brevet, när jag berättade om paret, vars äktenskap var på väg att krascha och på något mirakulöst sätt blev äktenskapet räddat! "Det är verkligen förunderligt hur den Helige Ande kan verka ibland och åstadkomma saker, som ingen trodde var möjligt. 
Vi får aldrig ge upp!"
 
Christina skrev: "Ja, vad kan vi göra annat än försöka överlämna oss själva och alla människor i Guds händer." Det är uppmuntrande för mig att få feedback.
 
Ingela skrev något riktigt viktigt:  "Vi har sannerligen mycket att be för i dessa tider. Och viktigast av allt är att be för barnen, att de får den trygghet tidigt i livet som gör att de blir kloka medkännande vuxna. Om vi inte tar hand om barnen, så finns det inte mycket att hålla sig till. Vilka sanna ord Herre, vi överlämnar alla barn till Dig. Ge dem föräldrar och vuxna som är bra förebilder. Var med dem och led dem. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Nu kommer vi mot Första Advent.  Fr.Johnny uppmuntrar oss den här veckan bl.a. med följande: "It is an opportunity att once again have confidence in his presence with us, and his power in us. Det är ett tillfälle att än en gång förtrösta i Hans närvaro med oss, och hans styrka i oss". 
 
Fr. Johnny har också skickat förslag om vad man kan göra i familjen under Advent. Tyvärr finns det bara på engelska. 
 
Må Adventtiden blir en fin tid i väntan på Jesus.
 
I will follow You Jesus.
When I am fearful, I will follow.
When I am excited, I will follow.
When I am tired, I will follow.
All the days of my life,
I will follow You Jesus.
Jag vill följa Dig Jesus,
När jag är rädd, vill jag följa.
När jag är spänd vill jag följa.
När jag är trött, vill jag följa.
Alla dagar i mitt liv,
Jag vill följa Dig Jesus.
Loyola Press.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

 

December; Proposed Theme; A child is born for us. Some Thoughts from Fr. Johnny Doherty·      Christmas is very much centre-stage all through the month of December.
·      This is true commercially and it is true from the point of view of our Christian faith.
·      Sometimes people say that Christmas is for children.  This could not be further from the truth.
·      Rather Christmas is the time when we are taught by children. 
·      First of all we are taught by the child born in Bethlehem, Jesus the Son of God and the Son of Mary.  He teaches us the most important message for human life, namely the wonderful love that God has for us and for all human beings.
·      Secondly Christmas is a time when children teach us the important things of our own lives.
1.   They teach us that our family life is the most important thing of all as we prepare for this great feast.
2.   They teach us the importance of joy in our homes as they laugh and look forward to, not just Santa, but also to the Crib
3.   They teach us the importance of a sense of wonder about the mystery of life as their eyes open wide with wonder at everything during this time.
4.   They teach us the importance of love and affection by their hugs and kisses
5.   They teach us a sense of adventure as they live this season with freshness and with expectation.
6.   And they teach us the importance of taking time with one another and not just giving things to one another.
And Christmas itself is celebrated around the Crib where Jesus Mary and Joseph are presented to us as the very core of this very special event.  This is followed up by the feast of the Holy Family, giving us an opportunity to consecrate our family to them and set out to become an ever greater family through our love for one another and for our God who loves us so much.

Questions:
1.   What are some of your best memories of Christmas as you grew up?  This is for parents to share with their children
2.   What are some of the things you would like to do this Christmas as a family?  This is for children to share with their parents.
3.   How could you use Advent/December to prepare yourselves as a family for Christmas this year?
4.   How could you, as a family, help to bring joy to other people in your parish and beyond during this season of Advent and Christmas?

Suggested actions:
1.   Make a list of all the people who make up your family, beginning with those in your immediate family and then going out to those in your extended family e.g. grandparents, aunts, uncles, cousins etc.
2.   Make a sacred space in your home where you can create an Advent wreath.
3.   Take 5 minutes together each day during Advent/December to pray for your family, taking one person each day to think about and to pray for – a decade of the Rosary could be a good prayer to say each day for that person.
4.   Include in this list the names of your priest(s); your bishop; Pope Francis and all the leadership of the Church both lay and clerical and take a day as a family to pray for each of these.
5.   Write a family letter of appreciation and support to the priest(s) of your parish and send it for Christmas.
6.   Write a family letter of appreciation and support to the Bishop of your Diocese and send it for Christmas.

2015-11-19

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Nu har två veckor gått och Fr. Johnny har skrivit till oss igen. Han skriver något som är väldigt viktigt: "In Christ we also come to know the deepest truths about ourselves – that every human person is made in the image of God; that each of us is a dwelling place of God’s Holy Spirit; I Kristus kommer vi också att veta den djupaste sanning om oss själva - att varje människa är skapad  till Guds avbild, att var och en av oss är en vistelseplats för den Helige Ande." Mer finns i brevet.
 
Det har varit en händelserik tid för mig.  Jag har känt mig lite orolig på sistone.  Bland annat min hälsa och alla problem och bekymmer som finns i världen.Jag deltog i reträtten i Eugenia och kom hem styrkt.  Kvinnan som höll i reträtten hade ett väldigt starkt budskap om den Helige Andes kraft.  Jag  fick lära mig att ingenting är hopplöst. Jag träffade en kvinna som jag hade kontakt med för några år sedan.  Förra gången jag pratade med henne var hennes äktenskap på väg att krascha och de skulle skiljas. Maken hade träffat en annan kvinna och det var inte första gången.  På något mirakulöst sätt blev det inte så, som hon fruktade, en process började, makarna blev återförenade och hela familjen blev döpt i den Helige Ande. Herren hör bön och allt är möjligt för Honom. Lovad vare Herren Kristus.
 
En man, som heter Per, har skrivit till mig och vill att vi ber för honom och hans fru.  Han är gift med en kvinna som är 19 år yngre än honom och plötsligt sade att hon var olycklig och lämnade honom, men inte för gott. Herre, vi överlämnar paret till Dig och ber att de ska kunna kommunicera med varandra och förstår varandras olika behov.  Låt dem hitta väger tillbaka till varandra.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi ber också för alla andra par, som har problem, som vi känner till och speciellt for paret, som har ett komplicerat förhållande.  Herre, låt dem känna sig burna av Dig.
 
När jag tänker på situationen i världen och vad som hänt i Paris har jag svårt att hitta ord. Herre, låt alla som har dött vila i frid.  Trösta dem, a som har sorg nu.  Var med alla ungdomar som vill kriga i Syrian.  Öppna deras ögon och öron för sanningen. Låt inte lusten att hämnas råda. Herre vi ber för fred i världen.
 
Jag hoppas jag inte har glömt något eller någon.
 
Here am I Lord,
I´ve come to do your will.
Here am I Lord.
In your presence I am still .
Här är jag Herre,
Jag har kommit för att göra Din vilja.
Här är jag Herre,
I din närvaro är jag stilla.
Pray as you Go
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2015-11-09

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
En vecka till har gått.  Den här veckan säger Fr. Johnny bl.a. till oss:  "Jesus gives us the example of complete freedom.  This week we are invited to practice this freedom in our homes and in our community by giving time and attention to one another.  Jesus ger ett exempel till oss av komplett frihet.  Den här veckan är vi inbjudna att praktisera den friheten i våra hem och i våra kommuniteter genom att ge tid och uppmärksamhet till varandra."
 
Det har just varit Fars Dag. Låt oss be för fäderna till våra barn.  Herre, du som är källan till allt liv.  Vi tackar för alla fäder och för vad de betyder för oss och våra barn. Välsigna dem och ge dem alla vad de mest behöver för sina liv. Låt dem nu imorgon, på fars dag, ha en fin dag och känna sig mycket uppskattade. Helige Josef, bed för dem.
 
Förbön behövs för ett par som verkligen har problem.  Herre, vi överlämnar ett par, som lever i en väldigt komplicerad och svår relation, till Dig. Vi ber, Herre, att du hjälper dem att ta steget som hjälper dem att få luft i relationen, så att de kan börja förstå varandra och deras gemensamma och olika behov. Låt inte situationen bli värre. Låt de båda vara öppna för den mänskliga och andliga hjälpen de behöver. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Bertha vill att vi ber för ett par som Socialen har hotat med LVU för deras barn, 4 och 2 år gamla. Ett barn som är 16 år gammal, som  kom från utlandet för 2 år sedan, är redan omhändertaget. Det är han som har berättat för Socialen att det familjen säger är osanningar.   Herre, vi överlämnar familjen till Dig. Du vet hur absolut förtvivlade de känner sig nu. Vi ber att du kommer in i situation och låter sanningen komma ut i ljuset, vad den än kan vara. Om familjen behöver hjälp, låt dem vara öppna för den. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Josef, som ska opereras på måndag, vill gärna att vi ber för honom. Herre vi överlämnar Josef till Dig.  Lindra hans och familjens oro. Låt Din Ande leda läkarens hand under operationen. Må han bli helad helt och hållet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Vi har fått brev för 2 veckor den här veckan. Nästa vecka, vecka 33, skriver Fr. Johnny om Jesus Vision.
 
Lord teach me to know you more, love you more and serve you more faithfully in my life.
Herre, lär mig att känna Dig mer, älska Dig mer och tjäna Dig mer troget i mitt liv.
St. Ignatius av Loyola genom Fr. Donal Neary. S.J.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2015-11-01

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Bland annat säger Fr. Johnny till oss  den här veckan: "This week is a call to be in touch with our richness and be filled with gratitude and gladness/Den här veckan är en uppmaning till oss att vara medvetna om allt vi fått och att vara uppfyllda av tacksamhet och glädje."
 
Nu, under den här tiden, låt oss be för dem som har gått före oss och inspirerat oss. Herre, du som är källan till allt liv, tack för alla våra släktingar och vänner och andra människor som har bett för oss, inspirerat oss och hjälpt oss på många olika sätt under sina liv. Tack för trons gåva och må den fortsätta ner i nästa generation. Må deras liv fortsätta att bära frukt, frukt  som består. 
 
Det finns många som har svåra äktenskapskriser. Herre, du vet vad de går igenom och förstår dem.  Vi ber att du öppnar kanaler, så att de kan börja förstå varandra och ge dem människor som lyssnar på dem, stödjer dem och hjälper dem på rätt sätt.  Låt dem vara villiga att ta emot den hjälp som behövs. Skydda barnen, så att de inte lider. Jesus Heliga Hjärta, vi litar Dig.
 
O God, grace me with a rejoicing heart. Bless me with a saintly vision and uphold me in time of doubt. Keep me aware O God, of your constancy in my life. O Gud, ger mig ett lyckligt hjärta. Välsigna mig med en helgonlik vision och stöd mig i tider av tvivel. Håll mig medveten, O Gud, om din  trofasthet i mitt liv.
Loyola Press.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?