2015-11-09

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
En vecka till har gått.  Den här veckan säger Fr. Johnny bl.a. till oss:  "Jesus gives us the example of complete freedom.  This week we are invited to practice this freedom in our homes and in our community by giving time and attention to one another.  Jesus ger ett exempel till oss av komplett frihet.  Den här veckan är vi inbjudna att praktisera den friheten i våra hem och i våra kommuniteter genom att ge tid och uppmärksamhet till varandra."
 
Det har just varit Fars Dag. Låt oss be för fäderna till våra barn.  Herre, du som är källan till allt liv.  Vi tackar för alla fäder och för vad de betyder för oss och våra barn. Välsigna dem och ge dem alla vad de mest behöver för sina liv. Låt dem nu imorgon, på fars dag, ha en fin dag och känna sig mycket uppskattade. Helige Josef, bed för dem.
 
Förbön behövs för ett par som verkligen har problem.  Herre, vi överlämnar ett par, som lever i en väldigt komplicerad och svår relation, till Dig. Vi ber, Herre, att du hjälper dem att ta steget som hjälper dem att få luft i relationen, så att de kan börja förstå varandra och deras gemensamma och olika behov. Låt inte situationen bli värre. Låt de båda vara öppna för den mänskliga och andliga hjälpen de behöver. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Bertha vill att vi ber för ett par som Socialen har hotat med LVU för deras barn, 4 och 2 år gamla. Ett barn som är 16 år gammal, som  kom från utlandet för 2 år sedan, är redan omhändertaget. Det är han som har berättat för Socialen att det familjen säger är osanningar.   Herre, vi överlämnar familjen till Dig. Du vet hur absolut förtvivlade de känner sig nu. Vi ber att du kommer in i situation och låter sanningen komma ut i ljuset, vad den än kan vara. Om familjen behöver hjälp, låt dem vara öppna för den. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Josef, som ska opereras på måndag, vill gärna att vi ber för honom. Herre vi överlämnar Josef till Dig.  Lindra hans och familjens oro. Låt Din Ande leda läkarens hand under operationen. Må han bli helad helt och hållet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Vi har fått brev för 2 veckor den här veckan. Nästa vecka, vecka 33, skriver Fr. Johnny om Jesus Vision.
 
Lord teach me to know you more, love you more and serve you more faithfully in my life.
Herre, lär mig att känna Dig mer, älska Dig mer och tjäna Dig mer troget i mitt liv.
St. Ignatius av Loyola genom Fr. Donal Neary. S.J.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?