2013-04-28

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
"Mass each week brings us back to our centre, as does prayer. Mässan varje vecka tar oss tillbacka till vårt centrum, som bön också gör" säger Fr. Donal Neay S.J.  i sin senaste reflektion, som är en tankeställare. Den finns på bloggen
 
Janet har skrivit att hennes väninna har återhämtat sig på att nästan mirakulöst sätt. Hjärnblödningen har inte lämnat några men och hon är klar för njuroperation! Förmodligen blir det under hösten och det är hennes bror som är donatorn. Herre, du som är källan till allt liv och hör våra böner. Låt oss alltid lita på dig och din godhet mot oss.  Vi lägger Janets väninna och  hennes bror i dina Heliga händer.  Låt din Helige Ande inspirera läkarna och låt alla förberedelser ske nu under maj månad, såsom familjen vill.
 
Shaheen börjar bli lite' desperat. Lägenheten har inte blivit såld och mäklaren säger att det kan ta upp till två år. Christina från Dahlby, och nu Malmö, har skickat följande böner till mig. Kanske vi kan be de här bönerna för familjen och också för Janets väninna.
Ärorike, Helige Josef, du har förmågan att göra möjligt även det som för oss verkar mest hopplöst och omöjligt. Kom till vår räddning och hjälp, för vi behöver din faderliga omsorg på ett särskilt sätt nu.
(nämn böneintentionen).
Käre, Helige Josef, jag litar helt på dig. Låt ingen få säga att de kommit till dig och inte blivit bönhörd!
Du, som står Jesus och Maria så nära, låt mig få erfara att din godhet är lika stor som din ära. Amen.
Kärleksrike Josef, för din kärleks skull till Jesus och för Hans Namns ära, bönhör oss i din oändliga godhet. Amen.
 
Berthas och Tommys vän, Antal, har somnat in. Må han vila i frid och må Lubica och familjen känna sig burna av allas böner under den här svåra tiden.
Tacksam om ni ber också för Tommy och Bertha.  Antal och Lubica har varit goda vänner till dem under många, många år, så förlusten för dem är stor.
Må Herren vara med dem och trösta dem.
 
Loving God, you make clear to us to live our lives in harmony with you.
Grant me the grace to conform my life to your virtues of faith, hope and love.  
Älskade Gud, du gör det klart för oss att leva våra liv i harmoni med Dig.
Ge mig nåden att forma mitt liv efter dina dygder av tro, hopp och kärlek.
Loyola Press.
 
Varma hälsningar;
Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

 

Reflektion från Fr. Neary
5th of Easter
Where God’s glory shines through is in the ordinary - the parent  loving the baby and , caring for the family, neighbourhood care and concern, the extended family of aunts and uncles who love and the grandparents, the love of a friend ...this is God’s glory. Also, in creation like the sunset and the sunrise, the new life of Spring and Summer. The glory of the divine is in humanity, creation and especially  love. The glory of God is humanity fully alive in love and care and compassion and justice.
All are welcome
We can load religion rules and customs that take on the importance of gospel truths. All are welcome in the house of God and are not to be overburdened with the externals of religion – the message of the first  reading. .
There is a big gospel truth noted today – love one another. This is our centre – where we come from and where we go to. This is the word for today.  In love is God’s glory. In the centre of our lives is the love which is a passion and a motivation.
Love is from God. Love which shows itself in small ways.
Weekly Mass
Mass each week brings us back to our centre as does prayer, a good chat with a friend or spouse, time spent doing the good deed for the day or admiring the creation of God.
This makes us share the divine. God became like us that we might become like him. Not alone is God seen in love, but love is seen in God. When we truly love we are truly sharing in the divine life!  


Be kind and merciful. Let no one ever come to you without coming away better and happier – Blessed Mother Teresa.

Donal Neary SJ.
 


2013-04-20

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Här kommer Fr. Johnnys brev på en riktigt solig dag här i Karlstad och som vanlig är Fr. Johnny väldigt konkret: "Some people listen to the voice of the world around which tells us to put ourselves first and they belong to the world.   Others listen to the voice of Christ telling us to put others first and by so doing they belong to him.  In the struggle between the two, Christ invites us to listen to his voice. Några människor lyssnar till världens röst runt dem som säger att vi ska sätta oss själva först och de tillhör världen. Andra lyssnar till Kristus' röst som säger att vi ska sätta andra först och genom att göra detta tillhör vi Honom.   I striden mellan de två inbjuder Kristus oss att lyssna till Hans röst".
 
Bibi vill att vi ber att hennes dotter får gåvan av ett nytt liv i familjen.  Herre, du som är källan till allt liv, vi  ber att du ger paret gåvan av ett barn.  Du vet deras längtan, Herre, och vi ber att om det inte är din vilja att de får kraften att acceptera detta.
 
Magdalena vill att vi ska be för familjen.  Det är en komplicerad historia och hon mår väldigt dåligt just nu. Hon och hennes man kommer att separera.  Herre, vi ber att vad som än händer att din Ande råder över situationen och att det blir ett helande till kropp och själ för hela familjen.  Må Din vilja ske.
 
Shaheen skrev under veckan. Hon känner sig lite' desperat; "Vi har kommit fram till att vi inte kan ha råd att bo i denna lght. Vi ber att den säljs snart. Min man är mycket nedstämd pga detta och det påverkar hela familjen".
 
Holy Spirit. source of inspiration.
Help me to claim the gifts God has given me.
Let me disover  how my gifts can be used
for the service of others.
Helige Ande, inspirationens källa.
Hjälp mig göra anspråk på de gåvor Herren har givit mig.
Låt mig upptäcka hur mina gåvor kan användas
till tjänst för andra.
Loyola Press idag.
 
Varma hälsningar,
ColetteFr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2013-04-14

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Jag har nyss talat med Shaheen och de har inte sålt lägenheten än.  Det är svårt eftersom de måste sälja först, innan de kan köpa något annat, anmäla barnen till skolan, förskolan osv.
Nästa visningen är förmodligen på söndag.  Hon är tacksam om vi ber för dem.  Herre, du känner till familjens behov. Hjälp dem att kunna hålla hjärtat uppe i tro att den rätte köparen kommer att dyka upp och att allt kommer att ordnar sig. Jesus Helige Hjärta, vi lägger all vår tillit till Dig.
 
Janet är väldigt tacksam för våra böner.  Hennes väninna åker hem från sjukhuset om 2 veckor. Hon är svag fortfarande, men blir starkare och starkare.  Det ser ut som om det blir hennes bror som donerar njuren. Hon är tacksam om vi fortsätter att be för väninnan. Herre, vi tackar Dig för Janets väninnan och för beviset att Du hör våra böner.  Vi ber att du fortsätter att vara med X och familjen och att du inspirerar alla läkare och sjukhuspersonal att behandla henne på rätt sett. Var med familjen och  brodern och låt dem känna Din närvaro i allt som händer.
 
Nu på söndag 21 april kommer vi att ha ett inspirationsmöte för ständig bön här i Karlstadgruppen.  Herre, Du som är källa till allt liv. Låt Din Helige Ande inspirera och hjälpa oss under mötet.
 
Jag har den hemska känslan av att jag har glömt något viktigt här i inlägget, men kommer inte på vad det är. Om någon kommer på det, var snäll och meddela mig.
 
Jesus, you are merciful and generous to me.
Deepen my care for others and, through the Eucharist,
form me in your image.
Jesus, du är barmhärtig och generös mot mig.
Gör min omsorg om andra djupare och, genom Ekurastin,
forma mig till Din avbild.
Loyola Press idag.
 
Varma hälsningar;
Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2013-04-06

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Vi hade en fin påsk här hemma.  På Påskafton deltog vi i Påsknattens liturgi, vilken var väldigt fin. Jag sjunger i en kör i Svenska kyrkan, i en kyrka  på landet och på Påskdagen sjöng kören i gudstjänsten. Prästen sade att vi skulle tåga in i kyrkan i procession, med kors, ljus och blommor.  Vi hade inte övat detta och tiden var kort. Prästen sade att om det inte är perfekt har "Kristus uppstått ändå". Alla mådde bra av vad han sade. 
 
Fr. Johnny skriver i dagens brev bland annat:  "Our call is to believe in the setting of uncertainty, to hope even though there is insecurity, to love in spite of a lack of perfection. Vår kallelse är att tro även om det finns ovisshet, att hoppas även när det finns otrygghet, att älska trots brist på perfektion." 
 
Berhta har nyss ringt till mig och familjens vän Antal finns nu under palliativ vård på sjukhus. Herre, låt den tid, som de har kvar tillsammans bli en tid fylld av kärlek, som blir källan till tröst och frid när Antal har gått vidare.  Må Herrens ande vila över hela familjen.
 
Peter vill att vi ber för hans fästmös mormor, som ligger på intensivavdelning med hjärtflimmer och sviktande organ, mycket svag, mycket allvarligt. Hon är gammal och mycket älskad. Herre, tack för mormor och för den kärlek hon har givit familjen. Var med henne nu och hela familjen och hela henne till kropp och själ och låt henne fortsätta leva, om det är din vilja.
 
Blessed are those who have not seen and yet believe.
Lord, I believe in your presence with me and within me. Strenghten my belief.
Välsignade är de som inte har sett men ändå tror.
Herre, jag tror på din närvaro med mig och inom mig. Stärk min tro.
Fr. Donal Neary SJ.
 
Resten av reflektionen finns på bloggen.
 
Varma hälsningar;
Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

 

Reflektion från Fr. NearyEaster 2
Jesus spoke in short sentence and summed up a lot of life in a few words. His final beatitude is in the gospel today – Blessed are those who have not seen and yet believe.  You can unpack that little phrase and in it you realise that faith is about things that cannot be proved, that it is not easy, and that it brings a blessedness to life.  It also includes ourselves -  the ones of 2013 who still believe
Only Faith
Something is only by faith when everything else fades off. Our loved ones die and only faith assures us that they are alive with God.  Only faith assures us that Jesus is present in the mystery of the bread and wine at our Mass. Only faith assures us that he is with us when two or three gather, and only faith assures us that what we for other we do for him.  Faith assures us of some of the best things of live, finally that we come from God and go to God.
Thomas found difficulty with all this.  Jesus dealt gently with him, pointing out the wounds of his body and inviting him to touch them. But Thomas never needed to touch the holes in Jesus’ hands and feet. He was told that an even better happiness was to believe without touch or sight.  He found faith now in the risen Lord, and the faith itself was Jesus’ final gift to Thomas.
We need to take time and let faith grow within us.  This can be in prayer, in faith-conversation and in allowing ourselves sit quietly and be in the presence of God. In the busy world, this may be difficult, but no day is diminished by time spend in silence and in quiet, knowing we are richly blessed when we grow our faith in God.


Lord, I believe in your presence with me and within me. Strengthen my belief.

Donal Neary SJ.
 
besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?