2013-04-06

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Vi hade en fin påsk här hemma.  På Påskafton deltog vi i Påsknattens liturgi, vilken var väldigt fin. Jag sjunger i en kör i Svenska kyrkan, i en kyrka  på landet och på Påskdagen sjöng kören i gudstjänsten. Prästen sade att vi skulle tåga in i kyrkan i procession, med kors, ljus och blommor.  Vi hade inte övat detta och tiden var kort. Prästen sade att om det inte är perfekt har "Kristus uppstått ändå". Alla mådde bra av vad han sade. 
 
Fr. Johnny skriver i dagens brev bland annat:  "Our call is to believe in the setting of uncertainty, to hope even though there is insecurity, to love in spite of a lack of perfection. Vår kallelse är att tro även om det finns ovisshet, att hoppas även när det finns otrygghet, att älska trots brist på perfektion." 
 
Berhta har nyss ringt till mig och familjens vän Antal finns nu under palliativ vård på sjukhus. Herre, låt den tid, som de har kvar tillsammans bli en tid fylld av kärlek, som blir källan till tröst och frid när Antal har gått vidare.  Må Herrens ande vila över hela familjen.
 
Peter vill att vi ber för hans fästmös mormor, som ligger på intensivavdelning med hjärtflimmer och sviktande organ, mycket svag, mycket allvarligt. Hon är gammal och mycket älskad. Herre, tack för mormor och för den kärlek hon har givit familjen. Var med henne nu och hela familjen och hela henne till kropp och själ och låt henne fortsätta leva, om det är din vilja.
 
Blessed are those who have not seen and yet believe.
Lord, I believe in your presence with me and within me. Strenghten my belief.
Välsignade är de som inte har sett men ändå tror.
Herre, jag tror på din närvaro med mig och inom mig. Stärk min tro.
Fr. Donal Neary SJ.
 
Resten av reflektionen finns på bloggen.
 
Varma hälsningar;
Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?