2011-02-26

 

Veckobrev

Hej allihopa;
Bennedikta som tillhör Bebådelsen församling i Stockholm skrev följande under veckan:
"Tack för ditt fina brev! Jag känner mig alltid omfamnad av en stor grupp av vänner - dom som ger stöd och dom som tar emot - och vet bara att alla böner samlas och används för att frälsa hela världen!!
Jag vill gärna meddela dig och er alla att jag är tacksam för tankar och böner för min allra bästa väninna Victoria, som bor i Tyskland. Efter slutbehandlingen av hennes bröstcancer för fem år sedan upptäcktes metastaser på olika ställen, skelettcancer fruktar man och behandlingen hittills har inte riktigt fungerat. Hon är nyskild, har tre halvvuxna pojkar och är samlad, strukturerad, modig och full av humor, men jag känner henne bättre än så! Hon vet att jag är där för henne och jag ber dagligen, men kan verkligen behöva hjälp...."
Jonny som bad om våra förböner förra veckan har känt värmen av våra böner.  Som jag skrev då, tror han på helande och är tacksam om  vi fortsätter att be för honom.
Vi får inte glömma bort Helen heller.  Jag har inte hört någonting om henne den här veckan.
Jag bad med "Pray as you go" i morse:
I come to you in prayer, Almighty God.
You are worthy to be praised.
Jag kommer till dig i bön, Allsmäktige Gud,
Du är värdig att vara lovad.
Vi hörs nästa vecka.
Varma hälsningar,
Colette






Fr. Johnnys senaste veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2011-02-19

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Tyvärr blev jag förhindrad att skicka brevet förra veckan.  Jag hoppas att ni kollade Luleås hemsida, för Anna översatte det som vanligt. Nu kommer den här veckans brev. Fr. Johnny är väldigt konkret, som alltid.
 
I söndags var jag inbjuden till en inspirationsträff i Uppsala.  Det var en väldigt fin upplevelse och en verklig inspiration för mig att erfara vilket liv där finns i gruppen. Tack Alicja och Sonja för allt ni gör. Jag kommer gärna till andra grupper om ni så vill. Jag tillbringade också några glädjande dagar hos barnbarnen Benjamin och Rebecka och deras föräldrar.  Vår äldste son, Patrick, firar 30 år imorgon, så förra helgen var vi alla samlade och firade honom lite i förskott. Tacksam om ni tänker på honom imorgon. Han bor i Danmark.
 
Jag blev väldigt glad när jag upptäckte att trots att det inte har funnits någon samordnare i Umeå församling under flera år finns där flera som ber fortfarande.  Jag har tagit kontakt med kyrkoherden och kommer att försöka åka dit under våren eller hösten.
 
Helen är tacksamma om vi fortsätter att be för henne. Hon är hemma på permis under helgen. Om hon får feber måst hon åka tillbaka till lasarettet med detsamma.
 
Johnny, som tillhör vår församling, är allvarligt sjuk. Bland annat har ha gravt nedsatt njurfunktion.  Han berättade för mig att han har erfarit helande flera gångar i sitt liv och är helt öppen och tror på helande den här gången också..Han vill att vi ska be för helande till kropp och själ för honom och också för ledning för hans liv.
 
En man som heter Karl är också i starkt behov av våra böner.  Han har många problem och mår väldigt dåligt.  Jag är väldig orolig för honom. Både Johnny och Karl är i stort behov av våra böner.
 
Jag har mycket att vara tacksam för;  "Pray as you go" började idag med följande ord:
 
Holy, holy holy Lord,
God of power and glory
Heaven and earth are full of your glory.
 
Helig, helig helig Herren,
Maktens och ärans Gud,
Himmelen och jorden är fulla av din härlighet
 
Varma hälsningar,
Colette






Fr. Johnnys senaste veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2011-02-05

 

Veckobrev

Hej allihopa;
Jag pratade nyss med Sten, Helens man.  Jag hade inte hört något från henne sedan Jul och kände mig lite orolig, speciellt när hon inte svarade på mail. Tyvärr har hon varit väldigt sjuk under hela januari månad och har åkt in och ut ur sjukhuset. De kan inte hitta orsaken till det hela. Tydligen är immunförsvaret väldigt lågt och hon får infektion efter infektion, får andningsproblem mm. Helen och familjen är i stort behov av våra böner, så att de kan hålla hoppet uppe och känna sig burna.
Påvens intentioner för den här månaden handlar om familjen.  Låt oss förenas med Påven om detta.  Följande kommer från Sacred Space/Heligt Rum.
Heavenly Father, You willed that married people should be living witnesses to your divine love. Help them in this great task with a daily outpouring of your grace, so that despite the crises facing families today, their love for each other may become ever deeper, more steadfast and true and be a joy for others to live with and to share.
I pray with Mary and the whole Church For the Pope's intentions this month.

Himmelske Fader, du vill att gifta människor skall vittna om din gudomliga kärlek. Hjälp dem genom att dagligen låta din nåd strömma över dem, så att deras kärlek, trots alla de kriser som drabbar dagens familjer, växer sig allt starkare och blir uthålligare och sannare, till glädje för alla som de lever med.
Jag ber med hela Kyrkan för påvens intentioner under denna månad.
Det finns också en reflektion från Sacred Space/Heligt Rum på bloggen http://standigbon.blogspot.com

Varma hälsningar i februari månad;
Colette


Fr. Johnnys senaste veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

 

Oförtjänt och trogen kärlek

Reflektioner under denna månad - oförtjänt och trogen kärlek

Utdrag från Heligt Rum. (På svenska längre ned)
Vi inbjuder dig att med kristna i hela världen reflektera över påvens böneintentioner för denna månad:
 
Utbildning är vad som återstår när vi glömt allt som vi lärde oss i skolan. Och det är något som våra föräldrar skänkte oss. De lärde oss, genom sina exempel; Felbara och bristfälliga, välmenande men inkonsekventa, men ständigt hängivna oss, de enda för vilka vi som barn var unika och oersättliga. Det är det som betyder något och alla böcker om föräldraskap är användbara endast  i den utsträckning, som de börjar med detta.
I liknelsen om fadern till den förlorade sonen visar Jesus oss vad det innebär att vara man; Han finns där när han behövs och är trogen sin hustru och sina barn. Han är också förmögen att hålla fast vid ett livslångt åtagande och är både förlåtande, tålmodig och medveten om att barnen kan lära sig av sina misstag. Det som vi överlåter till våra barn är inte så mycket en lära eller en rad förhållningsregler, utan en förmåga att älska. I en kultur som domineras av idéer om obegränsade valmöjligheter, (sträva efter allt som du vill ha, så länge som du har tillräckligt med pengar för det) är familjen ett starkt undantag. Det existerar därför att fadern, modern och barnen har begränsat sina valmöjligheter och engagerat sig i ett livslångt åtagande för varandra. Utan denna förebild av oförtjänt och trogen kärlek, är det inte meningsfullt att tala om Guds kärlek. Vi har inte någon erfarenhet av att ge orden innehåll.
John Looby, S.J. Heligt rum

Reflection for the month -Unearned and Faithful Love

We invite you to join the Pope and Christians throughout the world in reflecting on his prayer intentions for this month:
Education is what remains when we have forgotten everything we learned at school. And that is the mark left on us by parents. They taught us by what they were: fallible and faulty, well-meaning but inconsistent, but all the time passionate about us; the only people to whom we as children were unique and irreplaceable. That is what matters, and all the books on parenting are useful only in so far as they start with that. In the father of the Prodigal Son Jesus shows what it is to be a man: there when he is needed; faithful to wife and children; able for lifelong commitment; nurturant, forgiving, patient, and aware that children can learn from their mistakes. What we hand on to our children is not so much doctrine or practices as the capacity to love. In a culture dominated by the philosophy of unrestricted choice (go for anything you want, as long as you have the money for it), the family is a stark exception. It exists because father, mother and children have restricted their choice, and commit ted themselves to one another for life. Without that model of unearned and faithful love, it makes little sense to talk of love of God. We have no experience to give content to the words.
John Looby, S.J.  Sacred Space




besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...








This page is powered by Blogger. Isn't yours?