2011-02-05

 

Veckobrev

Hej allihopa;
Jag pratade nyss med Sten, Helens man.  Jag hade inte hört något från henne sedan Jul och kände mig lite orolig, speciellt när hon inte svarade på mail. Tyvärr har hon varit väldigt sjuk under hela januari månad och har åkt in och ut ur sjukhuset. De kan inte hitta orsaken till det hela. Tydligen är immunförsvaret väldigt lågt och hon får infektion efter infektion, får andningsproblem mm. Helen och familjen är i stort behov av våra böner, så att de kan hålla hoppet uppe och känna sig burna.
Påvens intentioner för den här månaden handlar om familjen.  Låt oss förenas med Påven om detta.  Följande kommer från Sacred Space/Heligt Rum.
Heavenly Father, You willed that married people should be living witnesses to your divine love. Help them in this great task with a daily outpouring of your grace, so that despite the crises facing families today, their love for each other may become ever deeper, more steadfast and true and be a joy for others to live with and to share.
I pray with Mary and the whole Church For the Pope's intentions this month.

Himmelske Fader, du vill att gifta människor skall vittna om din gudomliga kärlek. Hjälp dem genom att dagligen låta din nåd strömma över dem, så att deras kärlek, trots alla de kriser som drabbar dagens familjer, växer sig allt starkare och blir uthålligare och sannare, till glädje för alla som de lever med.
Jag ber med hela Kyrkan för påvens intentioner under denna månad.
Det finns också en reflektion från Sacred Space/Heligt Rum på bloggen http://standigbon.blogspot.com

Varma hälsningar i februari månad;
Colette


Fr. Johnnys senaste veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?