2019-09-29

 

Veckobrev Ordinary 26Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här

Hej allihopa,

Tyvärr var jag lite stressig i onsdags när jag skickade iväg brevet och sedan upptäckte jag några fel i första stycket, därför skickar jag det stycket en gång till.


Jag prenumerar på "The  Sacred Heart Messenger", en tidskrift som kommer från Jesuiterna på Irland.  Jag blev riktigt rörd när jag läste i det att The Apostleship of Prayer/böneapostelatet nyligen fyllde 175år.  Än en gång blev jag påmind om att barnen gör vad vi gör inte vad vi säger. Så länge jag kan minnas låg den här tidskriften på min Mammas nattduksbord och när jag var väldigt ung lärde hon mig att be följande bön "O Jesus, I offer you all my joys, works and sufferings of this day through the Immaculate heart of Mary to the Sacred Heart of Jesus united with all the Sacrifices of the Mass for the Popes intentions for this month. O Jesus, jag ger dig all min glädje, mitt arbete, mitt lidande genom Marias Obefläckade hjärta till Jesus Heliga Hjärta förenade med alla Mässor omkring i världen för Påvens intentioner för den här månaden." Sedan många år tillbaka ber jag den bönen varje morgon följd av Fader Vår. Påvens intention för den här månaden är "that the energy of the Holy Spirit egender a new missionary `spring`in the church/att kraften från den Helige Ande verkar för en ny ”missionsvår" i Kyrkan. Jag har mycket att tacka min Mamma för.
"It is time to catch the spirit of Jesus and let our love shine out to the world we live in and to the faith community we are part of. Det är tid att fånga Jesus Ande och låta vår kärlek skina ut till världen och de trosgemenskap som vi är en del av" säger Fr. Johnny den här veckan.  Resten finns i Fr. Johnny´s brev.

Vi har ofta bett för en kvinna som är funktionshindrad och har en son som hon finner det svårare och svårare att ta hand om. Hon är i starkt behov av en personlig assistent. Hon får avslag gång på gång trots utlåtande från läkare. Herre vi överlämnar kvinnan till dig.  Du vet allt. Vi ber att du du griper in och öppnar vägen för henne att kunna få en assistent. Låt henne få allt hon behöver för att klara livet. Heliga Rita, be för henne. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Idag är det 25 år sedan Estonia sjönk. Herre, må alla som dog vila i frid.  Må alla som överlevde Estonia och alla som miste en familjemedlem få den tröst och medkänsla de behöver. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Be för ett par som håller på att skiljas. Hon har bestämt sig för att lämna mannen och han är bedrövad. De har tre barn 5-11 år. Herre ta hand om familjen. Hjälp dem kommunicera med varandra, hela deras sår och hjälp dem hitta tillbaka till kärleken. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig

Come Holy Spirit, Fill the hearts of thy faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth.  Kom, Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,
 Thank you for your prayers for me last week.  I had a great week in Esker, and a successful time in what I was there for – to preach in a couple of parishes of the Clonfert Diocese about the Redemptorist Foreign Missions and to ask for the help of the people in those parishes especially for our Mission in Mozambique.

 It is good to be back home now and to get back to my normal routines.  Attached is my input for next week, Ordinary 26.  It is a pleasure to be in touch with you and a privilege to be even a small part in your love for one another and in the living out of your faith in Christ.

 You will be in my prayers again in the week ahead.  May God continue to bless you and all your loved ones with all that you desire and need.  Please pray for me also and for one another.  God bless you always.
 Johnny 

2019-09-25

 

Veckobrev Ordinary 25

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här

Hej allihopa,


Jag prenumerar på "The  Sacred Heart Messenger", en tidskrift som kommer från Jesuiterna på Irland.  Jag blev riktigt rörd när jag läste i det att The Apostleship of Prayer/böneapostelatet nyligen fyllde 175år.  Än en gång till blev jag påminde om att barnen gör vad vi gör inte vad vi säger. Så länge jag kan minnas låg den här tidskriften på min Mammas nattduksbord och när jag var väldigt ung lärde hon mig att be följande bön "O Jesus, I offer you all my joys, works and sufferings for this day through the Immaculate Heart of Mary to the Sacred Heart of Jesus united with all the Sacrifices of the Mass around the world  for the Popes intentions for this month. O Jesus, jag ger dig all min glädje, mitt arbete, mitt lidande genom "The Immaculate Heart of Mary " till Jesus Helig Hjärta förenade med alla Mässofffer omkring i världen för Påvens intentioner för den här månaden." Sedan många år tillbaka ber jag den bönen varje morgon följd med Fader Vår. Påvens intention för den här månaden är "that the energy of the Holy Spirit egender a new missionary `spring`in the church/att kraften från den Heliga Ande verkar för en ny missionär "vår" i Kyrkan. Jag har mycket att tacka min Mamma för.

Jag blev riktigt glad när jag fick en mail från Sonja, samordnare i Uppsala, söm berättade att de hade en inspirerande möte den 15 september.  Hon skrev: "Många kom till mötet och alla var ivriga att engagera sig. .De pratade om sättet att be. Vad kan man använda som vägledning för att omfatta i ens bön allt som är viktigast. Hon skrev:  "Tack gode Gud för att Du hör vår bön."  Jag blev uppmuntrade av Sonias brev och att veta att där finns liv i församlingar när det  gäller ständig bön hjälper mig att fortsätta.

Förbön behövs för en kvinna som nyligen fick en dotter och sedan dog hennes Pappa plötsligen. Herre, du som är källan till allt liv.  Må hennes Pappa vila i frid. Du vet hur svårt det är när man erfara glädje och sedan sorg.  Var med henne nu och låt hon henne  får den tröst hon behöver och samtidigt kunna njuta av sin lilla dotter. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 


Bön behövs för ett barn som behöver försonas med en av sina föräldrar.  Situationen är väldigt låst.  Herre, du vet hur smärtsam det är när vi inte kan prat med varandra. Vi ber att Du griper in i relationen så att de kan börja prata med varandra. Hjälp de att se och förstå vad roten till situationen är. Hjälp de att kunna förstå varandra så att de kan försonas och börja på nytt.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


"Herrre, vi hoppas på Dig; Vi tillber Dig, Vi älskar Dig. Öka vår tro, var vårt stöd när vi vacklar" . Sonia Chacon, samordnare i Uppsala.

Varma hälsningar,
ColetteDear Friends,

 Greetings from Esker, Co. Galway!!  You have been in my thoughts and prayers as I relax in this beautiful place.  And I am glad that I have an Internet connection to get in touch with you.

 Attached is my input for next week, the 25th week in Ordinary time.  As always I hope this will be helpful for you in your own love for each other and also for the parishes that use the reflection for their Parish Newsletter.  I’ll be back in Clonard next Monday so I’ll be able to contact you from there.

 May God continue to bless you and all those you love and keep you safe in his care.  Please continue to pray for me and for all those who use this resource week by week.

 Johnny

2019-09-15

 

Veckobrev Ordinary 24

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här


Hej allihopa,

Förra söndagen var min bönedag. Jag råkade vara i Stockholm.  Min tid är mellan 9.00 och 10.00.  Jag var hos Linnea och de brukar gå till familjemässa 9.30 på söndagar i Bromma.  Kyrkan ligger väldigt näraJag kom dit strax före 9.00.  Jag hade i mina tankar en av pärlorna i frälsarkransvandringen som jag skrev om förra veckan; "i Guds tystnad får jag vara ordlös, stilla, utan krav". Jag helt enkelt praktiserade detta och satt ordlös och tyst i kapellet med alla människor jag vill be för och äktenskap och familj i mitt hjärta. Det blev väldigt fint.


"For Jesus in his time the main focus was on the people with whom we shared food, as a meal was a sign of friendship and a pledge of friendship. One of the major challenges for us today is to restore the sense of meal as an occasion to constantly renew our relationships, especially in our families. Under Jesu tid, medelpunkten låg på människor med vilka vi delade mat, eftersom måltiden var ett tecken på vänskap och ett löfte om vänskap. En stor utmaning för oss idag är att återställa betydelsen av måltiden som ett tillfälle att ständigt förnya våra relationer, särskilt inom våra familjer" säger Fr. Johnny till oss idag. Resten finns i brevet. Jag kommer ihåg när jag var barn, hur viktig söndagslunchen var, det var alltid  lyxare mat, oftast lamm eller biff (the Sunday joint).

Ett par som vi har bett för tackar för förböner. Kvinnan har börjat kunna gå med rullator och mannen har fått medicin och mår mycket bättre. Herre, vi tackar för Din omsorg om paret. 
 

Förbön behövs för en familj.  Herre, vi överlämnar familjen till Dig. Du vet hur de har det just nu och de olika behov de olika familjemedlemmar har. Vi ber att du leder dem igenom alla situationer som de möter. Helige Ande var deras inspiration. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Open my ears, O God to listen to your voice. Öppna mina öron O Gud att lyssna till Din röst. Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 It’s good to be back with you again.  I spent the last couple of weeks in Italy where Mary & Jim Corry celebrated their Golden Wedding Anniversary with their family and a few close friends.  It was a great experience to be there in the sunshine and high temperatures.  But it makes it more difficult to be back here in the rain and cold!!  It was particularly good for me to be with Mary & Jim for this special occasion.

 I am going to Esker, Co. Galway, on Friday for ten days to do a Foreign Mission Appeal in two parishes in the Clonfert  Diocese.  I should be able to send you my input for the following week from there.  You will be in my prayers each day to thank God for you and to ask for God’s blessing on you and on those you love.
Johnny

2019-09-04

 

Veckobrev 22 & 23

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
 Hej allihopa,

 Jag är lite sen den här veckan. Vi hade en släktträff över helgen.  Vi övernattade i Liljeholmens herrgård och vandrarhem i Rimforsa som ligger vackert vid Åsundens sjö.   Innan vi åkte hem gjorde vi en meditativ frälsarkransvandring som är framtagen av Biskop Martin Lönnebo, tidigare Biskop i Linköping.  Frälsarkransen är ett radband av pärlor men i Rimforsa är det olika stationer (utomhus) med pärlor skapade av Biskop Lönnebo. Där finns elva stycken meditationsstationer och texter av Martin Lönnebo som stämmer till eftertanke, handling och bön .  En viktig pärla är "i Guds tystnad får jag vara ordlös, stilla, utan krav".  Jag tror platsen lämpar sig för läger.

Som vanligt är Fr. Johnny inspirerande och utmanande. I Ordinary 22 säger han  till oss: "We have a right to know how good we are and a responsibility to help others to know how good they are. Humility means making others the centre of our lives and our energy and care are given to them.  Vi har rätten att veta hur bra vi är och ett ansvar att hjälpa andra att veta hur bra de är. Ödmjukhet betyder att  vi gör andra till centrum av våra liv och de får vår energi och omsorg."  I Ordinary 23 säger Fr. Johnny "Ägande kan lätt äga oss".  Resten finns i de olika breven.

En kvinna vill att vi ber för hennes syster som led av diskbråck i april och som fortfarande har mycket ont. Kvinnans make kommer också att opereras. Paret har det lite tufft just nu. Herre, vi lägger paret i dina heliga händer. Vi ber för helande till kropp och själ för båda. Ge dem vad de behöver i den situation de befinner sig i nu, särskilt förståelse och tålamod. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Gud gör mig till en människa som tänker på andra och ber till Dig för dem.  Martin Lönnebo
Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

You may be surprised to hear from me so soon again!!  Early on Tuesday morning I’m going to Italy until September 7th.  Mary & Jim Corry are celebrating their Golden Wedding Anniversary this week and decided to celebrate this special occasion in a place in Italy that they have gone to for holidays over the past few years.  Their family are already there and they invited me to join them for the duration.  I am looking forward to being there and especially to honour Mary & Jim who have been close friends of mine for many years, working together for the support of marriage & family life and preparing couples for marriage. 
 So, I am sending you my input for the next two weeks now.  As usual, I hope you will find it helpful for yourselves.  I have heard from a few couples recently to tell me how much these weekly contributions means to them.  That is a great encouragement for me to keep sending them out!!
 I’ll be praying for you every day  that I am in Italy that God may continue to bless you and all your loved ones.   Please continue to pray for me.  And I ask for your prayers especially for Mary and Jim that God may reward them for their amazing generosity over the fifty years of their marriage.  God bless you.
 Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?