2014-01-25

 

Veckobrev

   
Hej allihopa;
   


Nu är det dags igen. Veckorna går så fort.


Det var glädjande att höra från Christina två gånger: "Tack för mail. Jag kan knappast läsa längre, mina ögon sviker mig. Men det blir en bön i klump för alla böneämnen du skickar. Malmö hemtjänst sköter allt praktiskt åt mig nu efter operationerna." "Långsamt går jag igenom alla mail som kommit in under min sjukdomstid. Som vanligt blev det en liten bön direkt för att du ska kunna introducera Ständig bön i Norge!"  Låt oss inte glömma bort att be för henne.  Hon har alltid varit oss trogen. Herre, tack för Christina. Var med henne i den situation hon befinner sig in nu. Led personalen från hemtjänsten att visa respekt och medkänsla. Du vet att det inte är lätt att vara så beroende av andra. Låt Christina få hälsan och kraften tillbaka och må hon känna sig buren av våra böner. Moder Maria vaka över henne.
   Shaheen har också hört av sig. Hon vill att vi ber för familjens välmående.  Shaheens man lider av sömnapné och Shaheen själv har problem med hälsan. De har också svåra beslut att ta när det gäller var de vill bo. Herre, du vet hur det ligger till med familjen. Vi ber att du griper in och hjälper dem att lösa alla problem, även att föräldrarna kan få mer tid för varandra. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.  Moder Maria, lägg din skyddande mantel över familjen.
   


Jesus, I trust in You! With God nothing is impossible!
What is especially possible is conversion, which can change hatred into love
and war into  peace. And so our prayer becomes more insistent and
trusting: Jesus, I trust in You!
Jesus, Jag litar på Dig. Med Gud är ingenting omöjligt!
Ett som är speciellt möjligt är förvandling, som kan ändra hat till kärlek
och krig till fred. Och så blir vår bön mer ihärdig och tillitsfull:
Jesus, jag litar på Dig.
      

The Messenger, Jesuitisk tidskrift från Irland.
   


Varma hälsningar;

Colette
   
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här. 
 

2014-01-21

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Här kommer Fr. Johnnys brev lite senare än vanligt.  Som vanligt är Fr.Johnny inspirerande. Han skriver:  "It is hard to believe that our love has so much power, that our love can transform the world in so far as we point towards Christ as our Saviour/ Det är svårt att tro att vår kärlek har så mycket kraft, att vår kärlek kan transformera världen i den mån vi pekar mot Kristus som vår Frälsare."
 
Vi har just firat vår yngste sons 30-års dag.  Det var roligt att hela familjen kunde samlas för en gångs skull. Vi hade en väldigt trevlig tid tillsammans och alla var nöjda och glada, inte minst barnbarnen.
 
Yvonne fortsätter att må bra. Hon sade att det var skönt att veta att andra bad för henne och fortsätter att göra det. Jag tänker ofta på vad Christina sade tidigare, att det är en idé att be på en gång när man får brevet, då blir det många böner.  Jag är lite orolig att jag inte ha hört från Christina på länge, men jag ska försöka kontakta henne på något sätt under veckan.
 
Det är skönt att ha lite snö. Allting blir lite ljusare.
 
Lord Jesus, open the doors of my heart to the grace of the Holy Spirit.
Help me as you work through me to open the hearts of others to your love.
Herre, Jesus, öppna mitt hjärtas dörrar för den Helige Andes nåd.
Hjälp mig ,när du arbetar genom mig, att öppna andras hjärtan för Din kärlek.
Loyola Press idag.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2014-01-12

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Nu är vi inne i andra veckan i januari.  Vi har haft en ganska lugn tid. Först blev jag ordentligt förkyld och sedan blev Bengt smittad, men Fr. Johnny är igång som vanligt. Vi får inte glömma att be för honom och allt han gör.
 
Jag fick glädjande nyheter från Yvonne, som vi bad för förra veckan. Hon ringde i fredags. Operationen gick väldigt bra och hon kände sig pigg. Hon måste fortsätta att äta bara soppa ett tag till och sedan puré och så småningom blir det vanlig mat igen. Tack Herre, för din omsorg om Yvonne.  Tack för Tommy, hennes ledsagare.  Välsigna dem och hela familjen och håll Din vakande hand över dem. 
 
Maria från Norge har hört av sig igen. Hon har skrivit flera gångar tidigare. Maria och hennes man har bott ett par år i Qatar, men har flyttat hem till Norge igen. På grund av Synoden för familjen, som äger rum nästa år, har Biskopen lanserat ett familjeår i stiftet i Norge. Hon vill gärna att jag reser till Norge och presenterar Ständigt Bön där under en temadag de hoppas ordna där.
Tacksam om ni ber för detta. Herre, du som är källan till allt liv. Vi lämnar lansering av Ständig Bön för Äktenskap och Familj i dina heliga händer. Visa oss vägen.
 
Jag har inte hört från Christina från Malmö/Dahlby på ett tag. Jag bara hoppas att allt är okay med henne. Herre, du vet hur det är med Christina. Ge henne vad hon behöver för att få kraften tillbaka.
 
Jesus, brother and guide, lead me like the apostles
to recognize and carry out the mission you have entrusted to me.
Help me to turn to you for the support and guidance I need.
Jesus, bror och ledsagare, led mig som apostlarna
att känna igen och genomföra uppdraget som du har anförtrott mig. Hjälp mig att vända mig till dig för det stöd och den vägledning jag behöver.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

2014-01-06

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Idag är det den 5e januari och jag känner mig lite' vemodig. Det är min mammas födelsedag och den sista gången jag såg henne i livet var på hennes födelsedag. Några år senare firade vi Jul på Irland hos min bror i Dublin.  Han var alvarligt sjuk då och undergick cellbehandling. På min mammas födelsedag tände vi ett ljus och ljuset slocknade med detsamma.  Jag kommer ihåg att jag tänkt då att min bror inte skulle klara sig och två månader senare hade han gått vidare. Jag talade idag med en väninna på Irland, som påminde mig om någonting jag hade sagt till henne strax efter min brors bortgång, att "det är lättare att ge än att ta emot". Min bror var alltid otroligt generös och när han blev sjuk sade jag till honom att nu var det hans tid att ta emot och det gjorde han. På något sätt gjorde han det väldigt lätt för oss och mitt i all sorg fanns glädje. Många var de släktingar och vänner som hälsade på honom under den sista månaden, när han visste att hans tid var inne. Några dagar före hans död åt vi sill och potatis tillsammans och han sade: "Om det här inte hade hänt mig skulle jag aldrig ha vetat hur älskad jag var". Det var ingen tung tid och vi bara följde med honom på något sätt.  Även om sorgen kom senare är jag väldigt tacksam för vi fick så mycket tillbaka och jag vet att hans liv fortsätter att bära frukt.
 
Sonia önskar förbön för Alexander, som har epilepsi och får anfall. Han har blivit något bättre, men Sonia är tacksam för förbön för honom.  Herre, hela Alexander till kropp och själ.
 
Ett par som har varit gifta i 25 år ska få sitt äktenskap välsignat av Kyrkan den 11 januari. Det har varit ett mödosam process, men en väldigt fin gåva från Herre nu, när de firar 25 år med att förnya sitt äktenskapslöfte i Kyrkan. Tack Herre för de 25 år de har haft tillsammans. Välsigna dem och fyll dem med glädje.
 
Tacksam om ni ber för en familj som har förlorat ett barn genom missfall i tredje månaden. Herre, var med familjen i deras sorg. Låt dem få det mänskliga och andlig stöd de behöver
nu. Moder Maria vakar över dem och tröstar dem.
 
Nu kommer de tre vise männen till krubben och jag ber om vishet.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2014-01-01

 

Veckobrev


Hej allihopa;

I söndags var jag i Mässan i Uppsala och Fr. Ulf hade en väldigt fin predikan, mycket likt vad Fr. Johnny har skrivit till oss.  Tydligen kommer de kommande 2 åren  inom Kyrkan att mycket ägnas åt äktenskap och familj och sedan blir det en Synod om Äktenskap och familjeliv 2015.  Då är det viktigt att lyfta upp ständig bön för äktenskap och familj så mycket vi kan.
"This week is a time to treasure our homes and families and to know that that same Jesus lives with us. Den här veckan är en tid att uppskatta våra hem och familjer och att vara medvetna om att samme Jesus bor med oss." skriver Fr. Johnny.
Nu har 2014 börjat och när jag blickar tillbaka på 2013 ser jag att där finns mycket att vara tacksam för.  Janets väninna som fick en njure efter några plågsamma år är på väg tillbaka till hälsa. Christina har haft sin hjärtoperation, som jag tror blev lyckad, men vi måste fortsätta att be att hon får styrkan tillbaka.  Jag är tacksam att min njuroperation blev lyckad och att vi kan fira vår 40e bröllopsdag med stor glädje. Inte minst är jag tacksam för alla ni som ber. Det är inte förgäves även om det ibland kan  kännas så. Gud hör alltid bön även om Han inte alltid svarar på det sätt vi vill. Tack till Anna i Luleå, som troget översätter Fr. Johnnys brev till svenska varje vecka och till alla samordnare i de olika församlingarna runt om i Sverige. Herre, tack för året 2013, som har gått.  Må allt som har hänt inom ständig bön för äktenskap och familj fortsätta att bära frukt, frukt som består.
What each one is  interiorly
face to face with God
unknown to anyone,
is of vital consequence to all,
and each act of love,
every act of faith and adoration,
every mute uplifting of the heart,
draws the whole world nearer to God.
Hur varje människa är i sitt inre,
ansikte mot ansikte med Gud,
inte känt av någon,
är avgörande för alla,
och varje kärlekshandling,
varje troshandling och tillbedjan,
varje tyst upplyftande av hjärtat
drar hela världen närmare Gud.
Fr. Brian Grogan S.J. 
Gott Nytt År! Må 2014 bli ett bra år!
Varma hälsningar;
Colette

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?