2018-02-26

 

Veckobrev Lent 2

Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Följande kommer från Sacred Space/Heligt rum och är inspirerande:Love continually flows back and forth between God and me because that is the nature of love - it is reciprocal. Such love begins with God, and in freedom I am invited to accept this love to make my corresponding loving response. Each day, I desire to know with an ever-increasing joy that I am loved unconditionally./Kärleken strömmar ständigt fram och tillbaka mellan Gud och mig. Det är så kärleken är. Den är reciprok. Sådan kärlek börjar med Gud och i frihet bjuds jag in att ge mitt kärleksfulla svar. Varje dag önskar jag känna med en allt större glädje att jag är ovillkorligt älskad.

Vi hör ofta att bön och handling är ett.  Här nedan finns några praktiska råd för att hålla kärleken vid liv.  (Nya Värmlandstidningen 17 februari)
Under en bild av två händer "Att aldrig sluta röra vid varandra är mycket viktigt för en sund relation.


Var snäll, även i jobbiga stunder. "Säg inga hårda ord, var generös och tillåtande".

Var ärlig och rak. "Red ut frågetecken direkt de uppstår och håll inte inne med saker ni grubblar på. Lägg er inte som ovänner."
Hjälps åt med allt det praktiska i vardagen

Behåll närheten. "Vi kramas och pussas mycket och säger alltid godnatt - annars sover man inte bra"
.Ha roligt. "Gör saker tillsammans och skratta mycket".

Var inte svartsjuk. "Det är farligt och leder aldrig till något bra.
Ta även god hand om andra relationer, gör plats för vänner och familjen.

En kvinna har skrivit till mig följande: min syster och hennes man har gått miste om sin son. Han tog livet av sig i oktober och lämnade sitt barn, en flicka om 6 år gammal. Hennes mamma har brutit kontakten med min syster o svåger (farföräldrar). Därför vill jag be om en bön för flickan o hennes mamma. För att mamman förstår hur viktigt det är för flickan att behålla kontakt med farföräldrar. Jag vill be också om en bön för min far som är väldigt sjuk. För att han slipper lida alla de smärtor han har. Jag vill även be om en bön för min mamma som tar hand om pappa, att hon inte tappar tålamodet o kraften att ta hand om honom.  Herre, vi överlämnar hela den här familjen. Alla vi som läser det här känner stort medlidande med familjen och jag har svårt att hitta ord. Herre vi ber att hela familjen känner sig burna av våra böner. Läk alla till kropp och själ. Jag ber också för den pappa som inte orkade leva. Må han vila i frid. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


 En kvinna har skrivit till mig och vill ha förbön för en ung kvinna, som är arton år och höggravid. Hon har en komplicerad livssituation och behöver förbön.  Herre, vi överlämnar den här unga kvinnan till Dig. Du känner till hennes situation. Visa henne till dem som kan förstå hennes situation. Må hon få all den mänskliga och andliga visdom och hjälp som hon behöver just nu. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.

Tacksam om ni tänker ofta på den kvinnan som vi har bett för flera gångar angående vårdnad av barn. Det är en väldigt komplicerad situation  och barnens Pappa gör inte livet lättare för henne.  Herre, vi lämnar hela situationen i dina heliga händer.  Hjälp kvinnan att inte ge upp och låt henne känna styrkan från vetskap att många ber för henne och situationen. Ge barnens Pappa människor runt omkring honom som hjälper honom att förstå att barn behöver båda föräldrar.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.

Loving God, guide me to be a person of faith, hope and love. Inspire in me the certain knowledge of your loving presence. Kärlekens Gud, led mig att vara en person av tro, hopp och kärlek. Inspirera i mig den säkra vetskapen av din kärleksfulla närvaro.


Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,

This week I am in the parish of Ramelton, Co. Donegal, giving a Parish Mission.  The sun is shining brightly, as it always does in Donegal!!  And we are at the beginning of a new form of Parish Mission where the team is one Redemptorist and one lay person.  This form is also taking place in Killucan, Co, Westmeath, with Fr. Brendan Keane and Helena Connolly.  Maureen Flanagan from Belfast is with me here.  It is her first Mission and it is working out very well.  Pease pray for us and for the future of our Parish Missions.

I am sending you my reflections for the second week of Lent.  I hope it will be helpful for you and for your family and parish.  You are in my prayers that God may bless you and all your loved ones abundantly in the week ahead.

Johnny 

2018-02-19

 

Veckobrev Lent 1

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej  allihopa,

Nu har Fastan börjat och jag älskar hur Fr. Johnny skriver till oss. Bland annat säger han till oss den här veckan: "Christ calls us to believe the Good News. This means to live the Good News, to practice being happy to bring joy and peace and healing to all those we live with and those we meet/ Kristus kallar oss att tro på det Glada Budskapet. Detta betyder att leva det Glada Budskaper, att praktisera att vara glada att bringa glädje och frid och helande till alla dem  vi lever med och dem vi träffar.

Ett par som befinner sig i en knepig situation vill ha förbön. De är förlovade men kvinnan som kommer från ett annat land söker uppehållstillstånd här i Sverige. Tyvärr var hon tvungen att åka tillbaka till sitt land igår för att söka uppehållstillstånd därifrån. Migrationsverket säger att det kan ta ett år innan hon får det.  Herre, vi överlämnar paret till Dig.  Vi ber att du griper in i situationen. Du vet hur förtvivlade de känner sig. Du vet att de planerar att gifta sig. Ge dem vishet i hur de ska agera och låt allting ske enligt Din vilja.  Hjälp dem att förbereda sig väl för äktenskapet. Vi ber också för alla de som längtar efter en livspartner. Öppna vägar för dem att träffa den rätta. Ta bort deras eventuella rädsla för att binda sig för livet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre
.
Be gärna för Yvonne som måste göra om en axel operation för andra gången. Herre, vi överlämnar Yvonne till Dig. Leda läkaren under operationen så att det blir bra den här gången. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.


Jag läste följande under veckan och tycker att det är vackert och  passar bra för ossMany people I meet seem drawn by the notion of friendship with God. For another friendship with God leads to a wider and wider circle of friends as we realize that God`s desire for friendship includes all people. Många människor jag träffar verkar vara dragen till tanken av Guds vänskap. För andra leder vänskapen med Gud till en bredare och bredare cirkel av vänner när vi inser att Guds önskan för vänskap inkluderar alla människor.

Min innerliga önskan är, att Gud, som är grunden för vårt hopp skall uppfylla er med all glädje och frid genom er tro, så att ert hopp blir rikt och fullt genom den Helige Andes kraft. Amen. (Rom 15: 5,6,13.) skickat av Sonia
.

Varma hälsningar under 1a veckan i Fastan.

Colette

2018-02-11

 

Veckobrev Ordinary 6

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Hoppas veckan har varit fin. Jag har levt på erfarenheter av  mötet i Uppsala som gav mig ny kraft. Vi behöver varandra.

Son vanligt är Fr. Johnny väldigt konkret och uppmuntrande. Han säger bland  annat till oss den här veckan; "In our life together  in our parish we are called  to the spirituality of being a community in which we care for one another.  We need prayer as part of it all both to grow in the power of love and to celebrate the goodness of love. I vårt liv tillsammans är vi kallade till spiritualiteten av att vara en kommunitet där vi har omsorg om varandra.  Vi behöver bön som en del av det hela för att kunna växa i kärlekens kraft och att fira kärlekens godhet.

Life if often a desert, it is difficult to walk, but if we trust in God, it can become beautiful and wide as a highway. Never lose hope, continue to believe, always in spite of everything. Hope opens new horizons, making us capable of dreaming what is not even imaginable. Livet är ofta en öken, det är svårt att gå, men om vi litar på Gud kan det bli vackert och brett som en motorväg. Tappa aldrig hoppet, fortsätt att tro, alltid trots allting. Hopp öppnar nya horisonter som ger oss förmåga att drömma om vad vi inte ens kan ana.  Om Hopp av Påve Franciskus.

Förbön behövs för en 25årig tvåbarnsmamma, Madeleine,som  fick hjärnblödning för några dagar sedan, flögs till Uppsala och är medvetslös 😰 Herre, vi överlämnar Madeleine till Dig.  Inspirera läkaren och alla som tar hand om henne. Läk henne till kropp och själ. Var med hennes man och barn och lindra deras oro.  Låt dem känna att de är burna av alla böner och att de kan ta emot all mänsklig och andlig hjälp som är tillgänglig. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack Herre.

Förbön behövs för en kvinna som fick en stroke för ca 18 månader sedan. Hon hämtade sig ganska bra när de gäller kroppen men tyvärr förlorade hon talet och har inte fått det tillbaka. Det måste vara skrämmande att inte kunna uttrycka sig. Hon hamnade på ett ålderdomshem och trivs inte där. Herre, vi överlämnar kvinnan till Dig. Du vet sanningen bakom det hela och vi ber att du griper in och ger alla visheten om hur de bäst kan hjälpa henne. Väck Din Ande till liv i henne och låt henne känna sig buren av alla förböner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.  Tack Herre.


It is the spirit of love that gives life. God is the source of all love. The one in whom we move and live and have our being. Det är kärlekens ande som ger liv. Gud är källan till all kärlek. Den i vilken vi lever och rör oss och har vår existens. Pray as you go. (Teresa av Avila)
Varma Hälsningar,
Colette


2018-02-05

 

Veckobrev Ordinary 5Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Fr. Johnny skriver bland annat till oss idag: "All we have to do is to ask him (Jesus) for what we need for ourselves and for one another and know He will answer.  We all need his healing power in so far as we set limits to our love for one another because his great commandment is to love. Det enda vi behöver göra är att be Jesus om vad vi behöver för oss själva och varandra och veta att Han kommer att svara. Vi behöver alla hans helande kraft i den mån som vi sätter gränser för vår kärlek till varandra för hans största bud är att älska."

Under mötet i Uppsala erfor vi sanningen i Fr. Johnnys ord till oss.  Vi fick många vittnesbörd angående svar på bön, både stora och små saker och mycket som vi var tacksamma för. Det är sådana vittnesbörd som gör vår tro levande. Karmeliternas sekulärorder, som några av bedjarna i Uppsala tillhör, hade möte samma tid, så vi hade lite konkurrens. Sonia och Alicja föreslog att i fortsättningen ha ett inspirationsmöte varje 3e månad.  Det spelar ingen roll hur många som deltar men det håller gruppen levande och mer känd. Det finns 58 bedjare i Uppsala församling av vilka 10 deltog i mötet.  Vi ber ensamma, hemma, så kontakt med varandra är viktigt så att vi får inspiration för att hålla oss levande. Herre, jag tackar Dig för mötet i Uppsala och för alla som deltog. Jag tackar Dig speciellt för Sonia och Alicja och deras engagemang. Må det bära ännu mer frukt, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.

Vi var överens om att det viktigaste böneämnet är att tron går vidare till våra barn och barnbarn. Herre, vi överlämnar alla våra barn och barnbarn till dig. Vi ber att de verkligen känner värmen i familjen och att de är älskade. Ge föräldrarna visdom när det gäller uppfostran och hur de kan svara på barnens frågor.  Inspirera dem att ta vara på allt som finns tillgängligt i Kyrkan t.ex. läger för barn, föräldramöten i Kyrkan, katolska vänner osv.   Väck alla föräldrar till liv i Kyrkan. Om detta ber vi Dig Herre. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.


In our journey in this day , keep us Father in your way. In seeking all that is untrue, keep us Saviour close to you. In our desire to do your will, keep us Spirit, guide us still./I vår resa denna dag, behåll oss Fader på Din väg. I sökandet efter allt som är osant, Frälsare, behåll oss nära Dig. I vår önskan att göra Din vilja, behåll oss Ande,  led oss alltjämt Pray as you Go.

Varma hälsningar,


Colettebesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?