2018-02-11

 

Veckobrev Ordinary 6

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Hoppas veckan har varit fin. Jag har levt på erfarenheter av  mötet i Uppsala som gav mig ny kraft. Vi behöver varandra.

Son vanligt är Fr. Johnny väldigt konkret och uppmuntrande. Han säger bland  annat till oss den här veckan; "In our life together  in our parish we are called  to the spirituality of being a community in which we care for one another.  We need prayer as part of it all both to grow in the power of love and to celebrate the goodness of love. I vårt liv tillsammans är vi kallade till spiritualiteten av att vara en kommunitet där vi har omsorg om varandra.  Vi behöver bön som en del av det hela för att kunna växa i kärlekens kraft och att fira kärlekens godhet.

Life if often a desert, it is difficult to walk, but if we trust in God, it can become beautiful and wide as a highway. Never lose hope, continue to believe, always in spite of everything. Hope opens new horizons, making us capable of dreaming what is not even imaginable. Livet är ofta en öken, det är svårt att gå, men om vi litar på Gud kan det bli vackert och brett som en motorväg. Tappa aldrig hoppet, fortsätt att tro, alltid trots allting. Hopp öppnar nya horisonter som ger oss förmåga att drömma om vad vi inte ens kan ana.  Om Hopp av Påve Franciskus.

Förbön behövs för en 25årig tvåbarnsmamma, Madeleine,som  fick hjärnblödning för några dagar sedan, flögs till Uppsala och är medvetslös 😰 Herre, vi överlämnar Madeleine till Dig.  Inspirera läkaren och alla som tar hand om henne. Läk henne till kropp och själ. Var med hennes man och barn och lindra deras oro.  Låt dem känna att de är burna av alla böner och att de kan ta emot all mänsklig och andlig hjälp som är tillgänglig. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack Herre.

Förbön behövs för en kvinna som fick en stroke för ca 18 månader sedan. Hon hämtade sig ganska bra när de gäller kroppen men tyvärr förlorade hon talet och har inte fått det tillbaka. Det måste vara skrämmande att inte kunna uttrycka sig. Hon hamnade på ett ålderdomshem och trivs inte där. Herre, vi överlämnar kvinnan till Dig. Du vet sanningen bakom det hela och vi ber att du griper in och ger alla visheten om hur de bäst kan hjälpa henne. Väck Din Ande till liv i henne och låt henne känna sig buren av alla förböner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.  Tack Herre.


It is the spirit of love that gives life. God is the source of all love. The one in whom we move and live and have our being. Det är kärlekens ande som ger liv. Gud är källan till all kärlek. Den i vilken vi lever och rör oss och har vår existens. Pray as you go. (Teresa av Avila)
Varma Hälsningar,
Colette


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?