2020-04-27

 

Veckobrev Easter 3

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 Hej allihopa,
 
Under veckan fick jag ett mail från Maria Fongen i Norge. Tyvärr har Nordic Family Days blivit instälIt. De håller på att ersätta det med en Nordic Digital Family Package som blir släppt den 20 maj.


Angående förra veckans mail skrev Maria: "I had never thought of it before, that we experience death and resurrection many times during our lifetime. But it is so true! Sometimes it is manifested as an experience of spiritual dryness/emptiness  suddenly being replaced by an outburst of God's life-bringing presence, deeply felt. Jag hade inte tänkt på det tidigare, att vi erfar död och uppståndelse många gångar under vår livstid. Men det är så sant; Ibland manifesteras det som en erfarenhet av andlig torrhet/tomhet som plötsligt blir ersatt av en stark och djup medvetenhet om Guds närvaro.” Tack Maria.

Dagens Evangelium var också Vägen till Emmaus. Lärjungarna kände inte igen honom tills Jesus bröt brödet.  Prästen som firade Mässan på dailytvmass.com P. Patrick O´Dea sade "Jesus does not leave us alone. He walks with us in this time of confusion and remains the light that breaks the darkness when he comes into our lives and our homes. Jesus lämnar oss inte ensam. Han går med oss under den här tiden av förvirring och förblir ljuset som bryter mörkret när han kommer in i våra liv och hem.”

Låt oss förena våra böner med alla som ber för nära och kära, alla sjuka av coronaviruset, alla döende och alla döda och hela världen. Må det här viruset leda till något riktigt gott i världen och i våra liv.  Må det snart ta slut. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

I Canada den här veckan ber de för kallelser.   Ungdomar måste finner deras kallelser i livet. Vi behöver bra  mänsklig och andlig vägledare och kallelser för allt i livet.I Canada den här veckan ber de för kallelser.   Ungdomar måste finner deras kallelser i livet. Vi behöver bra  mänsklig och andlig vägledare och kallelser för allt i livet.
 
God of creation, you formed me for a purpose. I thank you that you never give up on me. Help me always to be attentive  to you. Skapelsens Gud, du formade mig för ett syfte. Jag tackar Dig för att du aldrig ger upp om mig. Hjälp mig att alltid vara lyhörd för dig. Loyola Press


Varma hälsningar under 3 veckan i Påsk,
Colette

Dear Friends,

You have been in my thoughts and prayers every day since I wrote to you this time last week.  I trust and pray that everything is going well for you and for all those you love.  The pandemic is still going strong all around us.  There is a lot of grief and suffering because of it and I pray for all those who are suffering loss and who are going through very anxious times because of a loved one who has the virus. 

 I am sending you my reflection for next Sunday and the week ahead.  It is a very appropriate one for all that is going on.  I hope you will find it helpful for yourselves and your family and friends. 

 I assure you of my prayers every day.  Please keep me in yours.  May God continue to bless all of us with health and peace.
 Johnny 

2020-04-20

 

Veckobrev Easter 2

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Under veckan har jag deltagit i Mässorna från Ontario, Canada  på dailytvmass.com.  En av mässorna rörde mig på ett speciellt sätt och det var när Evangeliet handlade om Vägen till Emmaus. Prästen anknöt det till Coronaviruset. Han beskrev känslorna som lärjungarna måste ha haft efter Jesus dog, besvikelse, modlöshet, förlåtelse, frälsning.  Det tog mig tillbaka till 2001 när min bror gick bort av cancer efter 6 månaders sjukdom. Jag kunde relatera till alla dessa känslor som vi erfor under 6 månader och jag tror många av oss kan relatera till dem nu. Vi valde just Vägen till Emmaus för Evangeliet under Requiem Mässan. När vi kom tillbaka till Sverige kände jag mig alldeles tom trots att jag var medveten om att jag hade varit med om något som var alldeles speciellt.  Så småningom kände jag mig levande igen och jag kunde glädjas över vad jag hade varit med om.  Vi går igenom död och uppståndelse många gångar under livets gång. Det var under den perioden som jag träffade Fr. Johnny, nämligen dagen innan min brors bortgång och det var begynnelsen till rörelsen i Sverige.  Guds vägar är outgrundliga. Tack, Herre.

Jag tror att vi alltid behöver höra hur Gud har verkat i människors liv och speciellt nu. Jag vore tacksam om ni kunde skriva och berätta om något som ni eller någon annan har varit med om.

Låt oss förena våra böner med alla som ber för nära och kära, alla sjuka av coronaviruset, alla döende och alla döda och hela världen. Må det här viruset leda till något riktigt gott i världen och i våra liv.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
"We have the gift of faith so that others can come to believe/ Vi har trons gåva så att andra kan tro":  säger Fr. Johnny bland annat den här veckan. Resten finns i brevet.

The message of Easter is a message of life and hope. Påskens budskap är ett budskap av liv och hopp. P. Hank Van Meijel S.J.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 It has been a strange but very good week since I last wrote to you.  We have celebrated Holy Week in a way that we never celebrated it before – online and united with very many people.  I know that many of yourselves were part of our celebrations here in Clonard and I felt very close to you by knowing that.  Thank you for your faith and love which bring me a sure sign of hope.

 I attach my input for next Sunday and the week following it.  I hope you will find it helpful for yourselves, your family and your parish.  It will be another week of lockdown.  It can also be another week of the spirit soaring free all around us.  Keep building your love for one another so that, when this is over, your love will be stronger than you ever imagined.  You will be in my prayers every day in the week ahead.  May God keep you and all of us safe from harm and close to God’s heart.
 Johnny

 PS  You can join us anytime online at: www.clonard.com

2020-04-12

 

Veckobrev Easter

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Under Fastan i år var det lättare att relatera till Jesus korsfästelse. I eftermiddag (idag lång fredag) deltog jag i ceremonin från Sankta Eugenia församling på internet. Fem präster celebrerade tillsammans och många ministranter.  Mycket av  gudstjänsten blev sjungen och det var värdigt och inspirerande.      En predikan som rörde hjärtat given av P. Klaus Dietz. Han avslutade predikan med följande ord "Gud har dödat döden genom Sin Son.  Starkare än döden är kärleken. Detta är vår kristna tro." Må detta ta rot i våra hjärtan.


Låt oss förena våra böner med alla som ber för nära och kära, alla sjuka av coronaviruset, alla döende och alla döda och hela världen. Må det här viruset leda till något riktigt gott i världen och i våra liv.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

 "We have much to to live for", säger Fr. Johnny bland annat den här veckan. Resten finns i brevet.

Säkert att Kristus lever i oss och vi i Honom, lev Kristus hoppfulla budskap i vardagen.  P Dominik S.J.  Påskaftons gudstjänst.

Varma hälsningar för en välsignad och glad Påsk,
Colette


Dear Friends,

 With this email we look forward to Easter Sunday and Easter week.  How different it is this year from any other year that we have known.  And yet, as believers in Jesus Christ, we can think in terms of a happy Easter and a happy Easter week because we celebrate the new life of Christ in his resurrection.  It might be difficult for us to see any brightness on the horizon because of all that is happening with the corona virus both here and worldwide.  Our faith teaches us that Christ’s resurrection is happening and will prevail.

 Attached is my input for next week.  I hope you will find it helpful for yourselves and for your parish community.  It is in those close relationships of marriage and family and in the faith community that we can both experience our faith and hope through love and also help to foster that experience for others. 

 You will be in my prayers as usual that God may be with you to keep you and all your loved ones safe from all harm and close to each other and to God in Christ.  Thank you for your prayers for me.  Happy Easter.
 
 Johnny

2020-04-06

 

Veckobrev Holy Week

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Om vi inte hade internet undrar jag hur vi skulle klara oss. Det är underbart att trots allt kunna delta i Mässan, hålla kontakt med våra nära och kära och så mycket annat. Under veckan hörde jag att St Johannes Paulus gjorde Heliga Isidore till beskyddare för internet. "He was devoted to learning and discerning truth throughout his life. Han ville lära sig så mycket som möjligt och kunna urskilja sanningen genom hela sitt liv". Han föddes i Sevilla 560 AD och dog 4 april 636 AD och 4 april är hans festdag.


Förbön behövs för Tony. Han har fått lymfcancer och skelettcancer. Hans fru är dement, okontaktbar och bor på äldreboende sedan några månader. Tyvärr kan han inte besöka henne nu och han finner det väldigt svårt. Han började behandlingen under veckan. Herre, vi lägger Tony och hans fru i dina heliga händer.  Du vet hur svår situationen är, speciellt under dessa tider. Led alla läkare och sjukhuspersonal som har hand om honom.  Hela Tony till kropp och själ. Var med hela familjen och låt dem känna sig burna av våra böner.  Herre, vi lägger alla anda i liknande situationer i dina heliga händer, speciellt dem som väntar på behandling och inte vet vad kommer att hända. Var med de döende. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jag deltog i Mässan i Eugenia imorse.  P. Dominik hade en inspirerande predikan. Bland annat tog han upp Psalm 88 som är en del av tidegärden på fredagar. Den är full av bara klagomål och beskriver vad många upplever idag. Det är en tung psalm men börjar och slutar  med "Herre min Gud, min frälsare". Där finns hopp.

Fr. Johnny uppmanar oss idag att "Let Christ walk with us through the pain and desolation of the corona virus crisis as we walk with him through his pain and desolation into new life. Låt Kristus gå med oss genom smärtan och övergivenheten i coronavirusriden när vi går med honom genom hans smärta och övergivenhet till nytt liv." Resten finns i brevet.

Jag fick foljande från en vännina. En sång av Elvis Presley.  Those hands are so strong so when your life goes wrong, put your  faith into one pair of hands. Put your faith into one pair of hands. Dessa händer är så starka så när livet går snett, förtrösta i ett par händer. Förtrösta i ett par händer.  Man kan säkert hitta den i sin helhet på you tube.

Varma hälsningar under Stilla veckan,
Colette

Dear Friends,

 You are in my thoughts and prayers every day that God may be with you through this very difficult time to protect you and give you comfort, peace, and hope.

 Attached is my input for next week which is Holy Week.  It is the great week of our Christian faith.  Try to make the most of it for yourselves and for those you love.  Accompany Christ on his journey through, not just such awful physical suffering, but emotional and psychological devastation into death and resurrection.  In doing this we can discover him journeying with us through this very strange time of corona virus that is having such an effect on us and on all of humanity at this time.  

 Let us pray for one another and pray with one another through this week, knowing that Christ will bring us through into new hope and new life.  You will certainly be in my prayers.  Please keep me in yours.  May God unite us all in faith, hope and love.
 Johnny

besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?