2020-04-20

 

Veckobrev Easter 2

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Under veckan har jag deltagit i Mässorna från Ontario, Canada  på dailytvmass.com.  En av mässorna rörde mig på ett speciellt sätt och det var när Evangeliet handlade om Vägen till Emmaus. Prästen anknöt det till Coronaviruset. Han beskrev känslorna som lärjungarna måste ha haft efter Jesus dog, besvikelse, modlöshet, förlåtelse, frälsning.  Det tog mig tillbaka till 2001 när min bror gick bort av cancer efter 6 månaders sjukdom. Jag kunde relatera till alla dessa känslor som vi erfor under 6 månader och jag tror många av oss kan relatera till dem nu. Vi valde just Vägen till Emmaus för Evangeliet under Requiem Mässan. När vi kom tillbaka till Sverige kände jag mig alldeles tom trots att jag var medveten om att jag hade varit med om något som var alldeles speciellt.  Så småningom kände jag mig levande igen och jag kunde glädjas över vad jag hade varit med om.  Vi går igenom död och uppståndelse många gångar under livets gång. Det var under den perioden som jag träffade Fr. Johnny, nämligen dagen innan min brors bortgång och det var begynnelsen till rörelsen i Sverige.  Guds vägar är outgrundliga. Tack, Herre.

Jag tror att vi alltid behöver höra hur Gud har verkat i människors liv och speciellt nu. Jag vore tacksam om ni kunde skriva och berätta om något som ni eller någon annan har varit med om.

Låt oss förena våra böner med alla som ber för nära och kära, alla sjuka av coronaviruset, alla döende och alla döda och hela världen. Må det här viruset leda till något riktigt gott i världen och i våra liv.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
"We have the gift of faith so that others can come to believe/ Vi har trons gåva så att andra kan tro":  säger Fr. Johnny bland annat den här veckan. Resten finns i brevet.

The message of Easter is a message of life and hope. Påskens budskap är ett budskap av liv och hopp. P. Hank Van Meijel S.J.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 It has been a strange but very good week since I last wrote to you.  We have celebrated Holy Week in a way that we never celebrated it before – online and united with very many people.  I know that many of yourselves were part of our celebrations here in Clonard and I felt very close to you by knowing that.  Thank you for your faith and love which bring me a sure sign of hope.

 I attach my input for next Sunday and the week following it.  I hope you will find it helpful for yourselves, your family and your parish.  It will be another week of lockdown.  It can also be another week of the spirit soaring free all around us.  Keep building your love for one another so that, when this is over, your love will be stronger than you ever imagined.  You will be in my prayers every day in the week ahead.  May God keep you and all of us safe from harm and close to God’s heart.
 Johnny

 PS  You can join us anytime online at: www.clonard.com

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?