2018-12-30

 

Veckobrev The Holy Family

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa

In a way every family is a holy family - the family is the place of love, with its flaws in trying to love well, and its times of great joy.  Pope Francis says about  the family: every family is always a light, however faint, amid the darkness of this world.’  Even in the darkness that can go with family life in the middle of crime, addiction and conflict, there is a light in the love of people’s hearts. På sätt och vis, är varje familj en helig familj - familjen är en plats av kärlek, i dess brister i försök att älska väl, och dess tider av stor glädje. Påve Franciskus säger om familjen: varje familj är alltid ett ljus, hur svagt det än är, mitt i världens mörker. Även i mörkret som kan vara en del av familjelivet mitt i kriminalitet, missbruk och konflikt, finns där ett ljus i den kärlek som finns i människors hjärtan."
It´s a feast to encourage us in giving thanks, in sharing love and always in being there for the members of our family. Det är en fest att uppmuntra oss att säga tack, att dela kärlek och att alltid vara där för familjemedlemar. En del av en reflektion från Donal Neary S.J.


En kvinna skrev så vackert under veckan: "Det gör så ont att läsa om pater Josef. För drygt 20 år sedan blev jag upptagen i Kyrkans fulla gemenskap. Ett antal år senare var jag mycket vilsen och visste inte om jag skulle stanna kvar, men så kom pater Josef och predikade en påskreträtt i Ystad och det fanns tid avsatt för bikt. Jag fick modet att gå till bikt, på mycket svaga och darrande ben -- och aldrig har förlåtelsens sakrament gripit mig så totalt, genom pater Josefs kärleksfulla förmedling. Jag har inte träffat honom sedan dess men han kommer för alltid att ha en särskilt plats i mitt hjärta och i mina dagliga böner"  Tack Herre, tack Fr. Josef.  Låt Fr. Josef känna att vi ber för honom.


Herre , jag vill tacka dig för det här året, för alla samordnare och för alla bedjare, för alla som vi har bett för. Vänd allt som inte var bra åt rätt håll. Tack för dina ord som jag läste imorse. Låt oss aldrig glömma dem. Herre du hör våra böner även om svaret inte alltid är som vi har tänkt oss:
 

"Again, I say to you, if two of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father, For where two or three are gathered in my name, there am I in the midst of them. Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske Fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem".  Matteue 19: 19-20


Varma hälsningar och allt gott för det nya året 2019
Colette
Dear Friends,

 Happy Christmas to you and all your loved ones.  We had a wonderful day yesterday in Clonard.  All our celebrations of Christmas Day Mass were filled to capacity.  There was a real sense of faith and of the joy of hope, with so many young families and so many others of all ages gathered to praise God for the birth of Christ.

 Attached is my input for next week, the feast of the Holy Family.  May this feast help us all to put family at the centre of our own lives and of the life of the Church so that the world can come to know the presence of Christ among us.  Thank you for your own commitment to this wonderful mystery of life.  May your home be filled with peace and joy.  And may you and all your loved ones have a very happy New Year as we begin 2019.

 Johnny2018-12-23

 

Veckobrev Advent 4

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Nu är det snart Jul och Fr. Johnny påminner oss bl.a. att Maria "teaches us that Christmas is primarily about Christ" and "about Christs extreme love for us as we are." Maria lär oss att Jul handlar främst om Kristus" och Kristus oerhörda kärlek till oss så som vi är."  Resten finns i Couple Prayer.

 Låt oss tänka speciellt på de två kvinnor som har problem med vårdnad av sina barn som vi har bett för många gånger. Herre, vi lägger den i Dina Heliga händer och vi ber att de ska känna din kärlek och få en fridfull Jul. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Det är mycket sorgligt att skriva att bortsett från hjärnblödningen har Fr. Josef fått en obotlig cancer. Jag tror att han behöver våra böner. Herre, du som är källa till allt liv, vi lägger Fr. Josef i Dina Heliga händer. Vi ber att du inspirerar alla som tar hand om honom  så att han får all hjälp som finns att få och gör honom mottaglig för den. Vi vet att han behövs och har betytt mycket för väldigt många människor. Var med han släktingar och hans medbröder och ge dem den kraft och visdom de behöver just nu. Låt Fr. Josef känna sig buren av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta vi litar på Dig. 


Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud min frälsare.  Kom, Herre Jesus.


Jag önskar er alla en glädjefylld Jul med Kristus i centrum.
Colette

Dear Friends,

 It is hard to believe that we are right up at Christmas already.  But here we are, thank God!!  I wish you and all those you love a very happy Christmas.  May God bless you all abundantly in the New Year of 2019.
 
 I hope the attached input for the fourth week of Advent – granted it’s a short week! – will help you to celebrate your love for each other and your love for Jesus Christ and our faith in him.  I pray for you every day that we will all grow in our awareness of the wonder of God’s love for us and also our love for one another in marriage and family life and in the community of the Church.  That is the way that this great truth can radiate out to the world we live in.
 
 Thank you for your love and your faith.  Please continue to pray for me and for one another.
 
 Johnny 

2018-12-16

 

Veckobrev Advent 3Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Nu är vi i 3e veckan i Advent och Fr. Johnny har utmanande råd till oss allihop, bland annat: "And for all of us, what we must do is put Christ at the heart of Christmas and have a wonderful time; och för oss alla, det vi måste göra är att sätta Kristus i Julens hjärta och ha en underbar tid.” Resten finns i "Couple Prayer".

Följande fick jag från Marina Håkonsson i Lund:

"Nu i adventstid när julen närmar sig och många känner glädje och förväntan kan vi be särskilt för de familjer som inte ser fram emot julen på grund av olika orsaker. Framför allt vill jag be er fortsätta be för den pojken vars familj fick hans dödsbud på just sin bönedag för äktenskap och familj, för två månader sedan. Vi ber för familjen och för alla som ska fira jul för första gången utan en kär familjemedlem. Andra familjer kan ha det svårt med julen på grund av konflikter sinsemellan, problem som eskalerar när alla är lediga och tvingas umgås. Många upplever ångest på grund av förväntningar som kommer att svikas, ekonomiska bekymmer, oförmåga att leva upp till alla krav. Tack Marina. "Herren, vi lägger allt det här i dina Heliga Händer. Låt alla som har det svårt känna sig burna av Dig.

Jag vill att vi ber särskilt för en familj som har börjat dela sina ägodelar och förbereder för en separation. De har 3 barn.  Herre, vi överlämnar paret till dig. Hjälp dem att se tillbaka på deras äktenskap och upptäcka på nytt den glädje de har erfarit under deras liv tillsammans. Grip in och hjälp dem tänka först och främst på sina barn och vad en separation gör till dem och deras framtid. Du vet att om paret  en gång har varit lyckliga då kan de vara lyckliga igen och de kan nå en djupare fas i deras relation.   Låt det hända, Herre. Allt är möjligt för Dig. Låt dem känna att du är med dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Tacksam om ni ber för ett annat par som har det svårt.  De lider av sömnlösa nätter på grund av baby. Många av oss har upplevt detta och det är inte lätt. Pappan har väldigt svårt att hantera det.  Herre, vi överlämnar dem till Dig.  Du vet hur svårt det är att hantera livet om man inte kan sova.  Hjälp dem att reda ut det här på bästa sätt. Visa dem till personer som kan hjälpa dem med mänsklig och andlig hjälp. Låt Din vilja ske. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

O God of peaks and valleys, plains and cliffs, open me to see you and embrace you in all the parts of my life.  O Gud av höjder och dalar, slätter och klippor, öppna mig för att kunna se dig och omfamna dig i alla delar av mitt liv.  Loyola Press.

Varma hälsningar under 3e veckan i Advent,
 Colette


Dear Friends,

 Advent is moving along very nicely and thank God the weather is being very kind to us.  I hope that everything is going well for you.  Thank God I could hardly be happier!
 
 Attached is my input for next week, the third week of Advent.  As always this is being sent with my love and my hope that it will be helpful for you in marriage and family life as well as in building up your parish community.

 I assure you of my prayers every day.  May God continue to bless you and all your loved ones now and in the days and weeks ahead.  Please pray for me.
 Johnny2018-12-09

 

Veckobrev Advent 2

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Idag den 8 december, en viktigt Mariafest, och Karlstads bönedag.  Vi är många som är förenad i bön idag och be för varandras och andras intentioner.  Det är också Fr. Johnnys bönedag och han ber för oss alla. Låt oss inte glömma att be för honom.  Herre, tack för Fr. Johnny och att han hörde Din röst och startade ständig bön för äktenskap och familj för 20 år sedan. Låt hans arbete ger ännu mer frukt, frukt som består. Herre, hör alla våra böner.

Imorse läste jag följande tröstande ord: Jesus shows us how God looks at us with eyes of compassion and love, accepting us where we are and loving us as we are.  Jesus doesn´t wait for people to be perfect or have their lives in order or for them to sin no more. Rather Jesus enters the messiness of humanity and encounters people along the way in their brokeness, hurt and mess. Jesus visar oss hur Gud ser på oss med ögon fylld av medkänsla och kärlek; han accepterar oss var vi är och älskar oss som vi är. Jesus väntar inte för människor att vara perfekt och ha sina liv så i ordning att de inte längre synda. Jesus hellre träder in i mänsklighetens oreda och möter människor längst vägen i deras brutenhet, sårbarhet och oreda. Becky Eldredge.

Som säkert många  av er vet har Fr. Josef Hofner fått en hjärnblödning. Jag vet inte hur han mår just nu men han ligger på sjukhuset. Fr. Josef har deltagit i ständig bön själv nästan sedan vi börjat här i Sverige 2002. Han har också firat Mässan många gångar för äktenskap och familj. Det vore bra om vi kunde ber för honom så ofta vi kan framöver.  Herre, vi överlämnar Fr. Josef i dina heliga händer. Vi tackar Dig för vad Du har uträttat genom honom. Nu behöver han Din hjälp och vi ber att Du inspirerar alla läkare och sjukhuspersonal som behandlar honom så att han får den bästa förutsättningar. Hjälp honom att inte ge upp nu men ger honom viljan att kämpa för att komma tillbaka så gott det går. Hela honom till kropp och själ. Var med alla hans medbröder och hjälp dem att möta Fr. Josef på rätt sätt.  Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna vill att vi ber för hennes brorsdotter igen. Hennes situation känns hopplös. Hon bor i Afrika, tre barn som barnens pappa har kidnappad trots att hon har fått vårdnad, inget jobb, inget hem. Där finns korruption inblandad i historien. Äldsta dotter (10)År har meddelat Mamma att Pappa planerar att tar dem till Nord Afrika. För några år sedan, hade Mamma jobb och hus. Herre, vi överlämnar hela situation till Dig. Där måste finnas en lösning. Barnens framtid är i fara. Vi ber att du visar kvinnan till någon eller några som är villiga att hjälpa henne och låt inte den värsta händer. Låt kvinnan känner sig burna av våra böner. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

För ett par vecka sedan, bad vi för kvinnan som är sjuk och har problem med sonens Pappa.  Under veckan skrev hon "tack för att du bad om förbön för mig, oss i förra veckobrevet. Behöver det så väl. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Situation med sonens Pappa är verkligen svår. Förmodligen  går ärendet vidare till tingsrätten. Det känns som en helt låst situation. Endast Herren kan öppna en väg." Jag känner mig väldigt orolig för henne. Hennes hälsan blir inte bättre av konflikten, snarare sämre. Herre, vi överlämnar  hela situationen till Dig.  Du vet att kvinnan har stor tillit till Dig trotts att  situationen har pågått i ett par år. Öppna den vägen som hon  så längtar  efter. Om den ända vägen  framåt är tingsrätten,  visar de vägen dit. Låt Pappa förstår att båda föräldrar är lika viktiga för sonen och öppnar Pappan för tanken att situationen som det är nu är skadlig för barnet och gör honom villig ätt samarbeta.  Låt alla parter känner sig burna av Herren.  Låt inte kvinnans hälsa tar skada.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

When I turn away from you, my God: Lord,have mercy. When I turn away from those around me: Lord have mercy. When I hear the word of God: thank you, Lord. When I let others into my heart: thank you, Lord. När jag vänder mig bort från Dig, min Gud: Herre förbarma dig.  När jag vänder mig bort från dem omkring mig: Herre, förbarma dig. När jag hör Guds ord: tack, Herre. När jag släpper in  andra i mitt hjärta, tack Herre. Loyola Press.


Varma hälsningar till er alla under 2 veckan i Advent,
 Colette


Dear Friends,

 Attached please find my input for the second week of Advent.  I hope it will be helpful for you in your marriage and family life and also in your parish.  I am beginning to find the gentleness of the approach to Christmas calming me down and I’m getting a lot of things done but quietly and restfully.  Long may that continue!! 
 
 You are in my prayers every week as I prepare this input and send it to you.  And I pray every day for you during the week that God may be close to you and to all your loved ones.  Thank you for your prayers for me.
 
 Johnny

2018-12-02

 

Veckobrev Advent 1

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Nu har vi kommit till ett nytt Kyrkoår och Fr. Johnny skriver: "This week we begin a new year in our journey of faith with Christ. It is an opportunity to once again have confidence in his presence with us, and his power in us. Den här veckan börjar vi ett nytt år i vår trosvandring med Kristus. Det är ett tillfälle att på nytt ha tillit till hans närvaro hos oss, och hans kraft i oss." Resten finns i Couple Prayer.

Tidigare har vi bett för en kvinna som har 3 barn och är separad från barnens Pappa.  Hon säger att hennes liv och barnens liv är i fara.  Herre, vi överlämnar Chikundi och barnen i dina heliga händer. Vi ber att du beskyddar dem.  Ge Chikundi människor runt omkring henne som kan ge henne den hjälpen hon behöver, och ge henne visdomen att kunna lita på dem. Lindra hennes oro och låt det vara realistiskt. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna vill att vi ber för hennes bror som har tre barn och överväger skilsmässa.  Herre, vi lägger den familjen i Dina händer.  Vi ber att du griper in och ger dem mod och visdom att kunna prata och förstå varandra. Du vet hur svårt det kan vara att få livspusslet att gå ihop  och komma ifrån varandra.  Hjälp dem att inse att om de en gång har varit  lyckliga då kan de bli det igen och att de också har ett gemensamt ansvar för barnen. Led dem till kompetenta äktenskapsrådgivare.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Bön behövs för ett annat par som inte är gifta men har ett barn ihop. Barnet kommer att döpas efter jul. Herre, vi överlämnar den här familjen och deras framtid till Dig. Led dem mot giftermål om de är menade för varandra och det är Din vilja.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

"7 gyllene regler för en lycklig kärleksrelation”, skriven av John Gottman     (professor i psykologi och grundare av ett forskningsinstitut för äktenskaps- och familjefrågor i Seattle, USA) kan rekommenderas.

Gracious Lord, remind me that I am never alone. Through your grace, heighten my awareness that you and your way are all I need.  Nådige Gud, påminn mig om att jag aldrig är ensam. Genom Din nåd, öka min medvetenhet att dig och din väg är allt jag behöver. Loyola Press

Varma hälsningar under första veckan i Advent,
  Colette


Dear Friends,

 The New Year is a significant event for very many people.  We make so much of this in celebrating the Calendar New Year.  But we make so little of our celebration of the Christian New Year which begins with the First Sunday of Advent.  We leave the old year behind us and set out on a new one in our following of Christ, as individuals, as married couples, as families, and as parish communities.
 
 As we begin this new year maybe we could ask the question: What one thing could you do differently in your own life, in your marriage relationship if that is applicable, in your family life, in your commitment to your parish that would make a difference to the presence of Christ in the world for the year ahead?
 
 As I wish you a happy Christian New Year I thank you for the privilege of being part of your life and love and faith and I assure you of my prayers week by week for the year ahead that God may bless you and all your loved ones abundantly.  Please pray for me and for one another.
 
 Johnny besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?