2018-12-30

 

Veckobrev The Holy Family

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa

In a way every family is a holy family - the family is the place of love, with its flaws in trying to love well, and its times of great joy.  Pope Francis says about  the family: every family is always a light, however faint, amid the darkness of this world.’  Even in the darkness that can go with family life in the middle of crime, addiction and conflict, there is a light in the love of people’s hearts. På sätt och vis, är varje familj en helig familj - familjen är en plats av kärlek, i dess brister i försök att älska väl, och dess tider av stor glädje. Påve Franciskus säger om familjen: varje familj är alltid ett ljus, hur svagt det än är, mitt i världens mörker. Även i mörkret som kan vara en del av familjelivet mitt i kriminalitet, missbruk och konflikt, finns där ett ljus i den kärlek som finns i människors hjärtan."
It´s a feast to encourage us in giving thanks, in sharing love and always in being there for the members of our family. Det är en fest att uppmuntra oss att säga tack, att dela kärlek och att alltid vara där för familjemedlemar. En del av en reflektion från Donal Neary S.J.


En kvinna skrev så vackert under veckan: "Det gör så ont att läsa om pater Josef. För drygt 20 år sedan blev jag upptagen i Kyrkans fulla gemenskap. Ett antal år senare var jag mycket vilsen och visste inte om jag skulle stanna kvar, men så kom pater Josef och predikade en påskreträtt i Ystad och det fanns tid avsatt för bikt. Jag fick modet att gå till bikt, på mycket svaga och darrande ben -- och aldrig har förlåtelsens sakrament gripit mig så totalt, genom pater Josefs kärleksfulla förmedling. Jag har inte träffat honom sedan dess men han kommer för alltid att ha en särskilt plats i mitt hjärta och i mina dagliga böner"  Tack Herre, tack Fr. Josef.  Låt Fr. Josef känna att vi ber för honom.


Herre , jag vill tacka dig för det här året, för alla samordnare och för alla bedjare, för alla som vi har bett för. Vänd allt som inte var bra åt rätt håll. Tack för dina ord som jag läste imorse. Låt oss aldrig glömma dem. Herre du hör våra böner även om svaret inte alltid är som vi har tänkt oss:
 

"Again, I say to you, if two of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father, For where two or three are gathered in my name, there am I in the midst of them. Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske Fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem".  Matteue 19: 19-20


Varma hälsningar och allt gott för det nya året 2019
Colette
Dear Friends,

 Happy Christmas to you and all your loved ones.  We had a wonderful day yesterday in Clonard.  All our celebrations of Christmas Day Mass were filled to capacity.  There was a real sense of faith and of the joy of hope, with so many young families and so many others of all ages gathered to praise God for the birth of Christ.

 Attached is my input for next week, the feast of the Holy Family.  May this feast help us all to put family at the centre of our own lives and of the life of the Church so that the world can come to know the presence of Christ among us.  Thank you for your own commitment to this wonderful mystery of life.  May your home be filled with peace and joy.  And may you and all your loved ones have a very happy New Year as we begin 2019.

 JohnnyComments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?