2006-05-22

 

Fader Paul Redmonds föreläsning

Jag hade glädjen att höra Fr. Paul Redmond för andra gången, när han höll föreläsning om "Äktenskap och Mänsklig Kärlek i den Gudomliga Planen". Det var intressant första gången, men ännu mer inressant och inspirerande andra gången! Han har gjort en dokorsavhandling om detta och förbättrar sitt föredrag för varje gång!  Han utgick från 1 Mosebok och ledde oss genom skapelseberättelsen på ett väldigt inspirerande sätt. Mina två söner, 25 och 22 år gamla, var också med och de fann det också tankeväckande.
 
Sådana här föreläsningar är viktiga för alla åldrar, då vi får lära oss att tala om  mänsklig kärlek på ett vackert sätt!  Ni kommer inte att ångra om ni bjuder in Fr. Paul till era församlingar.

2006-05-06

 

Kroppens teologi


Robert Feely i St. Eugenia församling, Stockholm meddelar att alla intresserade är välkomna till en kväll med Fader Paul Redmond från St. Nicolai församling i Linköping.

KROPPENS TEOLOGI - ÄKTENSKAP OCH MÄNSKLIG KÄRLEK I DEN GUDOMLIGA PLANENFredag 19 maj
efter Mässan kl 18.00
Läs mer om Kroppens Teologi här.


Johannes Paulus II’s betydelsefulla, men okända kateketiska serie var att utveckla en utförlig biblisk teologi om äktenskap och sexualitet. Den 5 september 1979 påbörjade han sin fem år långa undervisning ”kroppens teologi”. Han avslutade den i november 1984, då han höll sitt 129: e föredrag.


1 Korinthierbrevet 6:19-20


Har ni ännu inte lärt er att er kropp är den helige Andes tempel, den Ande som Gud gav er, och att han bor i er? Er egen kropp tillhör inte er själva. Gud har köpt er för ett högt pris. Låt därför varje del av er kropp få tjäna till Guds ära, eftersom han äger den.

besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?