2006-05-06

 

Kroppens teologi


Robert Feely i St. Eugenia församling, Stockholm meddelar att alla intresserade är välkomna till en kväll med Fader Paul Redmond från St. Nicolai församling i Linköping.

KROPPENS TEOLOGI - ÄKTENSKAP OCH MÄNSKLIG KÄRLEK I DEN GUDOMLIGA PLANENFredag 19 maj
efter Mässan kl 18.00
Läs mer om Kroppens Teologi här.


Johannes Paulus II’s betydelsefulla, men okända kateketiska serie var att utveckla en utförlig biblisk teologi om äktenskap och sexualitet. Den 5 september 1979 påbörjade han sin fem år långa undervisning ”kroppens teologi”. Han avslutade den i november 1984, då han höll sitt 129: e föredrag.


1 Korinthierbrevet 6:19-20


Har ni ännu inte lärt er att er kropp är den helige Andes tempel, den Ande som Gud gav er, och att han bor i er? Er egen kropp tillhör inte er själva. Gud har köpt er för ett högt pris. Låt därför varje del av er kropp få tjäna till Guds ära, eftersom han äger den.Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?