2005-12-13

 

Värderån

Från Sveriges Radio P1-morgon idag:

Vad göra åt värderånen?I dag ska riksdagen debattera vad som kan göras åt de allt grövre värdetransportrånen. Vi talar med Liam Norberg, dömd och straffad för flera väpnade rån om vad som lockar att bli rånare, och justitieutskottets ordförande Johan Pehrson om vad politikerna kan göra åt en allt hårdare verklighet. Hjälper de förslag om hårdare tag som Pehrson föreslår? 8.15. Lyssna här

Ur intervjun med före detta rånaren Liam Norberg:

”…med ditt perspektiv idag; Vad borde göras för att hindra den här brottsligheten? - Man måste gå in lite djupare då, än att tala om bara brottet i sig. Då kan man säga att sakta, intelligent och sofistikerat har man under ungefär 20 års tid demonterat den kristna värdegrunden i det svenska samhället och i en djupare mening där då, så handlar det om familjebilden i första hand, se’n skolan o det handlar i första hand om att förebygga vad det gäller, ja faktiskt en utgivande praktisk kärlek, vad det gäller familjen gentemot sina barn. – Kärlek och värderingar, tror du att det är det det kommer att handla om i riksdagsdebatten idag? – Nej, tyvärr tror jag inte det, men det skulle behövas…”

 

Ett citat

"The family unit plays a critical role in our society and in the training of the generation to come."

-Sandra Day O'Connor, U.S. Supreme Court Justicebesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?