2019-08-26

 

Veckobrev Ordinary 21

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här


Hej allihopa,
Nu är det 2 veckor sedan ni har fått Fr. Johnnys brev. Jag hoppas att ni har kunnat hämta det från hemsidan. Vi hade 2 härliga veckor i Skåne.

Följande som är en del av en reflektion från Fr. Donal Neary, S.J., rörde vid mitt hjärta idag. The church community today is called to that:  openness to people of all faiths, and co-operation with people of all faiths. In a country of many cultures, faiths and backgrounds, the call is to be inclusive, and work together with the best of everything that is human and the best of faith, for the good of our people and justice for all. Detta är Kyrkans kallelse idag: öppenhet till alla människor av alla trosinriktningar och samarbete med alla människor av olika religion. I ett land av många kulturer,  tro och bakgrunder, är kallelsen att vara inkluderande och arbeta tillsammans med det bästa av allt som är mänskligt och den bästa tilliten, för vårt folks bästa och rättvisa för alla.   När jag läste reflektionen idag tänkte jag att vi är på rätt väg här i Karlstad.  Caritas Sverige och Svenska kyrkan har nämligen börjat med "Vandringar för Integration".  Den tredje vandringen ägde rum igår i Mariesbergsskogen i Karlstad. Den här gången deltog Biskop Anders och Svenska kyrkans Biskop i Karlstads stift Sören Dalevi. Vi vandrade och stannade vid 5 olika stationer och bad korta inspirerande böner. Vi avslutade med en andakt i kapellet och sedan fikade vi tillsammans.  Känslan av att vandra i skogen på detta sätt var ljuvlig. När jag läste Biskop Sörens krönika i NWT, vår lokaltidning, som hade rubriken "Öppna Dörren" blev känslan av att vi var på rätt väg bekräftad.

Bön önskas för Carol som dog på ett vackert sätt för några dagar sedan. Herre, du som är källan till allt liv, vi tackar för hennes liv och för vad hon har betytt för så många människor. Var med hennes barn och hennes syster och alla vänner som behöver tröst nu och må de så småningom se tillbaka på hennes liv med glädje. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En man som har svåra äktenskapsproblem och är nu separerad vill att vi ber för dem. Där finns ett barn i bilden.  Herre, vi överlämnar hela situation till Dig. Du vet att vad som än händer måste de ha en god relation och kunna samarbeta om barnet. Vi ber att du ger dem insikten de behöver och visdomen att kunna klara situationen på bästa sätt. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag tror det var en bra idé att be för Biskop Anders. Han har en stor börda och lider av artros. Herre, vi överlämnar Biskop Anders och allt han gör till Dig.  Hela honom så att han kan utföra arbete utan problem.  Ge honom styrka och visdom.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Lillemor   och Kerstin  har flyttat till Birgittasystrarna i Drottningholm. Båda två är klara i huvudet och detta är en stor gåva.  Lillemor är inte stark i kroppen. Herre, tack för Lillemor och Kerstin och för allt de har gjort för Ditt rike.  Vi ber att du helar Lillemor så att hon får styrkan tillbaka. Ge Lillemor och Kerstin vad de bäst behöver för den situation de befinner sig i. Må allt de har gjort och fortsätter att göra bära frukt, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, fill the hearts of Thy faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande,fyll Dina trognas hjärtan and tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 It’s been a couple of weeks since I was in touch with you.  In the meantime I have been to Fatima.  It was a great experience for me in so many ways.  I prayed for you every day that God would continue to bless your marriage, your family and your parish community.  And I know that these prayers are being answered. 
 I have also had a lot of trouble with my computer in these last couple of weeks and I was getting anxious that I might not be able to get this out to you today.  Thank God I had some great help to get it going again. The man who finally got it going has just now left so here I am at 9.30 pm.  I am delighted.  Maybe you would let me know that you have received this.
 Attached is my input for Ordinary 21.  I trust that it will be helpful for you.  You will continue to be in my prayers in the week ahead.  May God’s blessing be with you and all those you love.
 Johnny

2019-08-04

 

Veckobrev Ordinary 18

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

Fr Johnny säger bland annat till oss idag:  vad är viktigt är "love of God with our whole hearts so that we can know where we come from and where we are going, and love for one another so that we can know the true joy of journeying through this life - att älska Gud med hela vårt hjärta så att vi kan veta var vi kommer ifrån och vart vi är på väg, och kärlek till varandra så att vi kan känna den äkta glädjen av att färdas genom detta liv."

In showing God´s response to prayer, Jesus helps us to understand prayer itself.  To pray is not to impose our will on God but to ask him to make us open to his will. To pray is not to want to change God but to ask him to change us. For the second petition of the Lord´s prayer, "Your kingdom come" a very ancient variant substitutes "May your spirit come upon us and purify us". När han visar Guds svar på bön, hjälper oss Jesus att förstå själva bönen. Att be är inte att tvinga vår vilja på Gud. Att be är inte att önska ändra Gud men att be att Han ändrar oss. När det gäller den andra delen av Herrens Bön "Tillkomme ditt rike" finns en mycket gammal version "Må Din Ande komma ner över oss och rena oss".  Meditation på ett söndagsblad.

Maria som hade sin livmoder bortopererad för några veckor sedan har hört av sig. Hon är cancerfri och har inge behov av kemo.  Hon får läkarundersökning var tredje månad. Hon skriver  "I´m so happy and I´m so blessed. He promised to heal me and He keeps his word. John 11.4 Thanks for all you prayers.  God bless you all.   Jag är så lycklig och jag är så välsignad.  Han lovade att hela mig och Han håller sitt ord.  Johannes 11.4. Herre, Du som är källan till allt liv. Tack för Din omsorg om Maria och för hennes tillit till Dig. Hjälp henne att ta det lugnt ett tag så att såret får den tid det behöver att läka. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.     "Den sjukdomen leder inte till döden utan skall visa Guds härlighet, så att Guds son blir förhärligad genom den." Johannes 11.4.

Jesus, you lead and I will follow. Jesus Du leder och jag vill följa. Loyola Press


Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,
 
 Thank you for your prayers last week.  They were so important to me.  We had a traumatic week with the very sudden death of Fr. Phil Dunlea.  Thank God we had a wonderful funeral for him in the company of his family and his many friends.  Mixed in with this sadness I also had the joy of the wedding of Caoimhe and Tom on Thursday. It was a great privilege to be with them on their special day.  Please continue to pray for them that their marriage will be everything and more of what they look forward to.
 Attached is my input for next week.  Again it is a very challenging Word of God but such a vital one for all of us.  It is such a pleasure for me to be on this journey of faith with you and to know that there are such great couples working at building their marriages through this programme and in so many other ways.  Thank you for the encouragement you give me.
 Please continue to pray for me each week.  You are in my prayers every day.  May God bless you and all your loved ones with joy and gladness each day of your lives.
 Johnny 
besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?