2019-08-26

 

Veckobrev Ordinary 21

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här


Hej allihopa,
Nu är det 2 veckor sedan ni har fått Fr. Johnnys brev. Jag hoppas att ni har kunnat hämta det från hemsidan. Vi hade 2 härliga veckor i Skåne.

Följande som är en del av en reflektion från Fr. Donal Neary, S.J., rörde vid mitt hjärta idag. The church community today is called to that:  openness to people of all faiths, and co-operation with people of all faiths. In a country of many cultures, faiths and backgrounds, the call is to be inclusive, and work together with the best of everything that is human and the best of faith, for the good of our people and justice for all. Detta är Kyrkans kallelse idag: öppenhet till alla människor av alla trosinriktningar och samarbete med alla människor av olika religion. I ett land av många kulturer,  tro och bakgrunder, är kallelsen att vara inkluderande och arbeta tillsammans med det bästa av allt som är mänskligt och den bästa tilliten, för vårt folks bästa och rättvisa för alla.   När jag läste reflektionen idag tänkte jag att vi är på rätt väg här i Karlstad.  Caritas Sverige och Svenska kyrkan har nämligen börjat med "Vandringar för Integration".  Den tredje vandringen ägde rum igår i Mariesbergsskogen i Karlstad. Den här gången deltog Biskop Anders och Svenska kyrkans Biskop i Karlstads stift Sören Dalevi. Vi vandrade och stannade vid 5 olika stationer och bad korta inspirerande böner. Vi avslutade med en andakt i kapellet och sedan fikade vi tillsammans.  Känslan av att vandra i skogen på detta sätt var ljuvlig. När jag läste Biskop Sörens krönika i NWT, vår lokaltidning, som hade rubriken "Öppna Dörren" blev känslan av att vi var på rätt väg bekräftad.

Bön önskas för Carol som dog på ett vackert sätt för några dagar sedan. Herre, du som är källan till allt liv, vi tackar för hennes liv och för vad hon har betytt för så många människor. Var med hennes barn och hennes syster och alla vänner som behöver tröst nu och må de så småningom se tillbaka på hennes liv med glädje. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En man som har svåra äktenskapsproblem och är nu separerad vill att vi ber för dem. Där finns ett barn i bilden.  Herre, vi överlämnar hela situation till Dig. Du vet att vad som än händer måste de ha en god relation och kunna samarbeta om barnet. Vi ber att du ger dem insikten de behöver och visdomen att kunna klara situationen på bästa sätt. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag tror det var en bra idé att be för Biskop Anders. Han har en stor börda och lider av artros. Herre, vi överlämnar Biskop Anders och allt han gör till Dig.  Hela honom så att han kan utföra arbete utan problem.  Ge honom styrka och visdom.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Lillemor   och Kerstin  har flyttat till Birgittasystrarna i Drottningholm. Båda två är klara i huvudet och detta är en stor gåva.  Lillemor är inte stark i kroppen. Herre, tack för Lillemor och Kerstin och för allt de har gjort för Ditt rike.  Vi ber att du helar Lillemor så att hon får styrkan tillbaka. Ge Lillemor och Kerstin vad de bäst behöver för den situation de befinner sig i. Må allt de har gjort och fortsätter att göra bära frukt, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, fill the hearts of Thy faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande,fyll Dina trognas hjärtan and tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 It’s been a couple of weeks since I was in touch with you.  In the meantime I have been to Fatima.  It was a great experience for me in so many ways.  I prayed for you every day that God would continue to bless your marriage, your family and your parish community.  And I know that these prayers are being answered. 
 I have also had a lot of trouble with my computer in these last couple of weeks and I was getting anxious that I might not be able to get this out to you today.  Thank God I had some great help to get it going again. The man who finally got it going has just now left so here I am at 9.30 pm.  I am delighted.  Maybe you would let me know that you have received this.
 Attached is my input for Ordinary 21.  I trust that it will be helpful for you.  You will continue to be in my prayers in the week ahead.  May God’s blessing be with you and all those you love.
 Johnny

Comments:

Skicka en kommentar



<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...








This page is powered by Blogger. Isn't yours?