2016-07-30

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Fr.Johnny uppmanar oss den här veckan. Han skriver bland annat om vad som är viktigt för oss:  
"Jesus is very clear about what those important things are; the things that can give us true security.  These are, of course, love of God with our whole hearts, so that we can know where we came from and where we are going, and love for one another so that we can know the true joy of journeying through this life.  That is our message of hope for our troubled world.  Jesus är tydlig med vad de här viktiga sakerna är; De saker som kan ger oss sann trygghet. Dessa är förstås att älska Gud av hela vårt hjärta, så att vi vet varifrån vi kommer och vart vi är på väg, och kärlek till varandra, så att vi kan känna äkta glädje i vår resa genom livet. Detta är vårt budskap om hopp för en sargad värld." Det är väldigt fina och inspirerande ord, men inte alltid lätta att leva upp till.
 
Kvinnan som har haft cancer i urinblåsan har skrivit: "Vill du framföra mitt varma tack till bönegruppen för alla deras böner?"
Det har betytt väldigt mycket för henne. Tyvärr har hon fått en ny urinvägsinfektion och måste få en ny antibiotikakur.  Herre, vi vill tacka Dig för Din omsorg om den här kvinnan och för att Du svarar på våra böner.  Vi ber nu att den här antibiotikakuren blir den sista och att Du inspirerar läkaren hur han/hon kan bäst hjälpa henne, så att hon blir helt återställd. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Ibland kan man känna att allt är så eländigt att man börjar tappa hoppet, men Herren ingriper, kanske inte alltid på det sätt som vi har tänkt. Det har blivit en viss förändring för paret med den komplicerade relationen, som inger hopp. Herre, Du som är källan till allt liv och vet allt. Tack för vad som har hänt i parets relation.  Vi ber nu att Du leder dem och att Du vänder det som  händer nu åt det positiva hållet. Var med hela familjen. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.
 
Lord, I am a diamond in the rough. Be with me as I withstand the pressures of life, so that through me others may come to know your love.
Herre, jag är en oslipad diamant. Var med mig när jag uthärdar livets påfrestningar, så att andra genom mig kommer att känna Din kärlek.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2016-07-13

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Hoppas ni  kan njuta av semestertid.  Tyvärr har jag fått problem med vänstra foten och kan inte gå så mycket. Vi har ägnat oss åt cykling.  När barnen var små hade vi många cykelsemestrar. När man cyklar kan man uppskatta naturen på ett fint sätt.
 
Nu får ni Fr. Johnnys brev för två veckor.  Han har alltid viktiga saker att säga till oss bl. a.: "One very important priority for all of us is our health of body, mind and spirit. It takes time to care for ourselves properly but it is time well spent. Another priority that is vital is our close relationships of marriage and family life.How easily those get put to one side because of all the other things and people in our lives. We are called to put them right now." En väldigt viktig prioritet för oss alla är vår hälsa till kropp, sinne och ande. Det tar tid att ta hand om oss själva, men det är väl använd tid. En annan prioritet som är livsviktig är våra nära relationer i äktenskap och familjeliv. Så lätt de lämnas åt sidan på grund av alla de andra saker och människor som finns i våra liv. Vi är kallade att rätta till detta nu."
 
Kvinnan som har haft cancer i urinblåsan skriver så här: "Jag har fortsatt besvär i urinvägarna och har precis påbörjat en långtidsbehandling med antibiotika. Den är i en lägre dos än en korttidsbehandling, och just nu befarar jag att den inte ska räcka till för att ta bort bakterierna, men jag får ge den en chans." Herre, Du som är källan till allt liv.  Tack för att cancern är borta, men Du vet hur besvärligt det är med alla antibiotikabehandlingar och deras biverkningar.  Vi ber nu att den här långtidsbehandlingen ska verka, så att alla besvär försvinner. Hela henne till Kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi fortsätter att be för paret med den komplicerade relationen. Något har inträffat som kan vara början till någon sorts ändring.  Herre, vi ber att vad nu händer kan leda till någon sorts försoning även om det fortfarande känns mörkt.  Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.
 
För några veckor sedan bad vi för ett annat par, som har en komplicerad relation och de vill att vi fortsätter att be för dem. Herre, vi överlämnar paret till Dig igen. Du vet vad sanningen är angående deras situation. Vi ber att Du bryter in i deras äktenskap med Din andes kraft, så att de kan förstå varandras olika behov. Herre, låt den här krisen fördjupa deras relation. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
En kvinna, vars man har sagt att han inte vill fortsätta att vara gift med henne, vill att vi ber för dem. Herre, Du vet hur förtvivlad den här kvinnan är.  Hjälp dem att kunna förstå varandra och försonas.  Bryt in i deras relation innan det är för sent. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jag  lyssnar ofta på sommarpratarna på radio P 1. Idag var det Malou von Sieverts. Det handlade om hennes relation till sin Pappa. Hon slutade med att berätta om någonting som Kofi Annan hade sagt till henne. Hon frågade honom en gång hur han klarade av alla hemska historier han har erfarit runt om i världen. Han berättade att när han gick i skolan i Kenya kom en dag rektorn med ett stort, vitt papper. På papperet fanns bara en svart prick.  Han frågade klassen vad de såg på papperet. De svarade "en svart prick". Han sade att han ser ett stort vitt papper.  Rektorn sade att de borde komma ihåg att det finns mer ljus än mörker i världen.
 
The Kingdom of God is justice and peace and Joy in the Holy Spirit.
Come Lord and open in us the gates of the Kingdom.
Guds rike är rättvisa och fred och glädje i den Helige Ande.
Kom Herre och öppna i oss portarna till Ditt rike.
 
Varma Hälsningar,
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?