2016-07-13

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Hoppas ni  kan njuta av semestertid.  Tyvärr har jag fått problem med vänstra foten och kan inte gå så mycket. Vi har ägnat oss åt cykling.  När barnen var små hade vi många cykelsemestrar. När man cyklar kan man uppskatta naturen på ett fint sätt.
 
Nu får ni Fr. Johnnys brev för två veckor.  Han har alltid viktiga saker att säga till oss bl. a.: "One very important priority for all of us is our health of body, mind and spirit. It takes time to care for ourselves properly but it is time well spent. Another priority that is vital is our close relationships of marriage and family life.How easily those get put to one side because of all the other things and people in our lives. We are called to put them right now." En väldigt viktig prioritet för oss alla är vår hälsa till kropp, sinne och ande. Det tar tid att ta hand om oss själva, men det är väl använd tid. En annan prioritet som är livsviktig är våra nära relationer i äktenskap och familjeliv. Så lätt de lämnas åt sidan på grund av alla de andra saker och människor som finns i våra liv. Vi är kallade att rätta till detta nu."
 
Kvinnan som har haft cancer i urinblåsan skriver så här: "Jag har fortsatt besvär i urinvägarna och har precis påbörjat en långtidsbehandling med antibiotika. Den är i en lägre dos än en korttidsbehandling, och just nu befarar jag att den inte ska räcka till för att ta bort bakterierna, men jag får ge den en chans." Herre, Du som är källan till allt liv.  Tack för att cancern är borta, men Du vet hur besvärligt det är med alla antibiotikabehandlingar och deras biverkningar.  Vi ber nu att den här långtidsbehandlingen ska verka, så att alla besvär försvinner. Hela henne till Kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi fortsätter att be för paret med den komplicerade relationen. Något har inträffat som kan vara början till någon sorts ändring.  Herre, vi ber att vad nu händer kan leda till någon sorts försoning även om det fortfarande känns mörkt.  Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.
 
För några veckor sedan bad vi för ett annat par, som har en komplicerad relation och de vill att vi fortsätter att be för dem. Herre, vi överlämnar paret till Dig igen. Du vet vad sanningen är angående deras situation. Vi ber att Du bryter in i deras äktenskap med Din andes kraft, så att de kan förstå varandras olika behov. Herre, låt den här krisen fördjupa deras relation. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
En kvinna, vars man har sagt att han inte vill fortsätta att vara gift med henne, vill att vi ber för dem. Herre, Du vet hur förtvivlad den här kvinnan är.  Hjälp dem att kunna förstå varandra och försonas.  Bryt in i deras relation innan det är för sent. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jag  lyssnar ofta på sommarpratarna på radio P 1. Idag var det Malou von Sieverts. Det handlade om hennes relation till sin Pappa. Hon slutade med att berätta om någonting som Kofi Annan hade sagt till henne. Hon frågade honom en gång hur han klarade av alla hemska historier han har erfarit runt om i världen. Han berättade att när han gick i skolan i Kenya kom en dag rektorn med ett stort, vitt papper. På papperet fanns bara en svart prick.  Han frågade klassen vad de såg på papperet. De svarade "en svart prick". Han sade att han ser ett stort vitt papper.  Rektorn sade att de borde komma ihåg att det finns mer ljus än mörker i världen.
 
The Kingdom of God is justice and peace and Joy in the Holy Spirit.
Come Lord and open in us the gates of the Kingdom.
Guds rike är rättvisa och fred och glädje i den Helige Ande.
Kom Herre och öppna i oss portarna till Ditt rike.
 
Varma Hälsningar,
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?