2013-02-27

 

Veckobrev

 
Hej allihopa;
 
Här kommer Fr. Johnnys brev för vecka 3 under Fastan. Han skriver bland annat: For ourselves as Catholics our sacred place is the church where the Blessed Sacrament is reserved.  But the revelation of Christ is that the most sacred place of all is the company of another human being.  He said that what we do to even the least person we do to him.
 
Christina skrev under Veckan:
"Tack för nyheten!  Senast i dag bad jag innerligt för Kerstin, Andreas och barnet, och så kommer ditt meddelande. Lovad vare Gud"!!!!
 
Gloria skrev under veckan: 
"Så roligt att höra den fantastiska nyheten om lille Elias. Har bett väldigt mycket just för Kerstin och Andreas och så glad att höra allt gick bra, prisa Herren".
 
Det är en turbulent och spännande tid i Kyrkan tycker jag.  Tyvärr finns det många rykten, men låt oss be och lita på Jesus heliga hjärta.
 
God of strength and enduring love.
Thank you for your steadfast love and presence.
Calm my fears and lead me to  trust in you.
Gud av styrka och ständig kärlek.
Tack för din pålitliga kärlek och narvaro.
Stilla min oro och led mig till att lita på dig.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

2013-02-23

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Nu har vi fått bevis en gång till att Gud hör bön. Kerstin skrev under veckan:
"Nu har jag glada nyheter. Vår son, Elias, föddes söndagen den 10 februari! Han var redo att komma lite tidigare än beräknat, drygt tre veckor, och föddes genom en naturlig förlossning. Det var en stor gåva hur förlossningen förlöpte - den gick över förväntan snabbt och bra - och jag är djupt tacksam över all förbön som har kommit oss till del under graviditeten."
Tack Herre för att du hörde böner och gåvan av Elias, ett nytt liv. Ge Kerstin kraften tillbaka och må familjen få den mänskliga hjälp de behöver under Herrens försyn.
 
Förbön behövs för en kvinna som jag nämnde tidigare. Hennes man lämnade henne för en annan kvinna för ett tag sedan. Det kom som en shock för henne är när de skildes och hon håller på att flytta till en annan bostad. Det finns tonårsbarn i familjen. Hon har tappat tron på livet och förstår inte hur det här kunde hända.  Till det yttre verkar det som  livet fortsätter. Hon jobbar och gör allt som ska göras, men har inte haft tid för att kunna ta itu med allt, som har hänt, själv.  Låt oss be för henne, att hon under den här svåra tiden kan känna sig buren av andras böner och att, på något sätt, tron på Gud och livet kommer tillbaka.  Herre, ge henne  kraften att kunna klara av allt, som har hänt med din hjälp.  Herre, låt hela familjen känna av din helande kraft.
Jag tänker igen på vad Christina skrev  för länge sedan; Om alla ber när de får brevet, då blir det många böner.
 
Marina från Lund skev under veckan:
"Mitt stora stöd, Iwona i Malmö, berättar att hennes månadsmöten en gång i månaden hemma hos henne har en liten men trogen skara deltagare! Jag tycker detta är jätteroligt. Dessutom har denna grupp planerat ett möte efter mässan på Palmsöndagen, i Maria i Rosengård församling i Malmö, där de ska berätta om Ständig Bön och stå för kyrkkaffet och försöka värva nya medlemmar."

Jag nämnde, när Fr. Johnny var här,  att vi hade slut på de svenska häftena, men ett box har dykt upp och vi är på väg att trycka nya häften också.  Som ni vet finns häftena nu också på polska och det finns många polacker i våra församlingar.  Fastan är ett bra tid att värva nya bedjare. Kanske andra samordnare kan följa Malmös exampel och se om ständig bön-grupper kan stå för Kyrkkaffe. Ibland blir jag lite orolig för att böneidén inte ska spridas vidare. Livet är tufft idag och genom ständig bön blir det många som kommer under Herrens försyn. Ta kontakt med mig om ni behöver häften på svenska, polska eller engelska.
 
Christ has no body now but yours.
No hands, no feet on earth but yours.
Yours are the eyes through which Christ
looks with compassion into the world. 
Kristus har ingen kropp nu utom din.
Inga händer, inga fötter på jorden utom dina.
Dina är ögonen genom vilka Kristus
ser med medlidande på världen.
Loyola Press idag, lördag.
 
Varma hälsningar under 2a veckan i Fastan.
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2013-02-17

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Här kommer Fr. Johnnys brev igen, under första veckan i Fastan.
 
Ingela Fridh skrev följande under veckan: "Jag skulle vilja att vi alla hjälps åt att be för en ung kvinna som just blivit änka. För något år sedan skrev jag om paret, där mannen fått en cancerdiagnos och fick behandling som till en början såg bra ut. Det visade sig dock att sjukdomen var övermäktig och han avled i slutet av januari. De fick inte ens fira sin femte bröllopsdag tillsammans. Kanske kan det på sikt bli en tröst att de får det eviga livet tillsammans, och att de trots allt fick några lyckliga år med den stora kärleken innan sjukdomen slog till." Herre, det är svårt att förstå varför det blir som det blir. Skänk den här kvinnan den tröst hon behöver, så att hon känner sig buren av andras böner. Må hon får det mänskliga och andliga stöd hon behöver, för att kunna klara av livet utan sin man.
 
Jag tänker också på Kerstin och Andreas. Tiden närmar sig och de behöver verkligen våra böner. Herre, var med dem.
 
Jag har nyss pratat med en kvinna, som försöker hjälpa någon, som har svårt att få jobb, men nyligen fick jobb genom arbetsförmedlingen, som betalar hälften av lönen.
Chefen på jobbet har grovt mobbat henne och hon känner sig förödmjukad och nedtryckt. Om hon slutar får hon ingen A-kassa.  Låt oss be för henne att hon får tillbaka självkänslan och får den hjälp hon behöver, för att kunna klara av situationen.
 
Vi hade vår föräldragrupp i Kyrkan i går. Vi pratade om bön och bön i familjen. Vi är inte många i gruppen, men den ger mycket inspiration. 
 
Loving God, I am grateful for those people who have shared their wisdom with me. May I, like the boy Jesus, continue to  grow in age, wisdom och grace.
Kärleksfulle Gud, jag är tacksam för de människor som har delat sin visdom med mig. Må jag, lik pojken Jesus, fortsätta att växa i ålder, visdom och nåd.
Loyola Press lördag.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2013-02-11

 

Veckobrev


Hej allihopa;
 
Fr.Johnny ber för oss, så vi får inte glömma att be för honom.  Jag tycker det är spännande att höra vad han håller på med. Han har givit sitt liv till arbete för äktenskap och familj och nu hans engagemang för att bygga upp församlingsråd. Han berättade om det när han var här och det verkade väldigt intressant. För några år sedan skrev han en bok om ämnet, tillsammans med några andra. Namnet är på engelska "Think big, Act Small". I brevet idag skriver han bland annat följande: "The most important thing about any faith community should be that it is attractive for others.  This will mean giving up our own comfort zones so that others can find a home among us".  Det viktigaste med alla trokommuniteter borde vara att de är attraktiva för andra.  Det här betyder att vi får ge upp våra egna bevämklighetszoner, så att andra kan finna ett hem bland oss".
 
Janet skrev under veckan:
 "X is awaking more and more. She will be moved to Karlstad's intensive ward and maybe to a rehabilitation center between Sunne and Torsby for cases such as brain surgery and stroke." 
X vaknar mer och mer. Hon kommer att flyttas till intensiven i Karlstad och kanske till ett rehabcenter mellan Sunne och Torsby för dem som har haft hjärnoperation och hjärnblödning.
Tack Herre att X håller på att vakna. Vi ber Dig att du se till att hon får den vård hon behöver och att alla som har med henne att göra får inspiration från Dig.  Låt hennes man och barn inte bli förtvivlade, känna en stark gemenskap i vetskap om att många ber för dem och att de kan bli burna av andras böner. 
 
 Margareta Åhle skriver:
"Jag skulle vilja be bönekedjan om förböner för ett mycket ungt par som nyligen - och alldeles oväntat!- har blivit föräldrar. Att de finner gemensam glädje i den omtumlande situationen, har stöd och hjälp av mera erfarna människor i sin omgivning och ger sig tid för varandra så att deras lilla familj blir ett gott hem för det lilla barnet att växa upp i."
 
Som Christina sade en gång; "Om alla ber när de får brevet blir det många böner."
 
Creator God, thank you for your constant care. Walk with me today and help me to remember I am not alone.
Skapelsens Gud, tack for din ständiga omsorg. Gå med mig idag och hjälp mig att komma ihåg att jag inte är ensam.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här. 
 
 

 

2013-02-01

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Det är en väldigt solig dag här i Karlstad idag. Det är så skönt att veta att Fr.Johnny alltid ber för oss. Det ger styrka.
I hans brev idag ger han oss en utmaning.
 
Kvinnan som väntar på njurdonation har inte vaknat upp. Hon är i koma och har fått lunginflammation.  Läkarna kommer att göra en MRI idag för att analysera hjärnan. Det är utomordentligt svårt för hennes man och barn.  Hennes man har nyss gått i pension. Jag känner att jag saknar ord, men vi måste be för dem.. Herre, du vet att där det finns hopp finns det liv. Jag ber att du ingriper på något sätt, så att kvinnan får hälsan tillbaka. Jag ber att hela familjen ska känna sig burna av Dig. Moder Maria, vakar över dem.
 
Under veckan fick jag följande från Theresia. Hon vill att vi ska be för följande intentioner.
"Snälla Be för att;
imorgon då jag ska göra en Gastroskopi  så att det går bra.
• Min kompis Maria ska göra samma sak på torsdag + en annan undersökning, hon har dessutom sömnapné, som hon ska få behandling för. Hoppas att det går bra.
• För bättre hälsa. ( jag ska åka till Vidarkliniken igen i april, hoppas på att allt ska funka här hemma under tiden).
• För relationer. 
• För att barnens skolsituation ska lösa sig till det bästa & att mötet m rektor & lärare nu blir av på onsdag."
Herre, du känner Theresia och känner till hennes situation. Låt allting ske enligt din vilja.
 
Vi får inte glömma att be för Kerstin och Andreas.
 
Jag har nyss hört att det har varit några små jordbävningar i Norra Italien, i Toscanaområdet och att det finns risk för en större jordbävning. Vi har många i våra församlingar som har släktingar där.  Herre och Moder Maria, beskydda och bevara alla invånare som bor där. Om någonting händer, låt dem får den hjälp de behöver, så att ingen kommer till skada.
 
Jesus whose heart is wide enough to love us all, make our hearts like yours. Jesus som har ett tillräckligt stort hjärta för att älska oss alla, gör våra hjärtan likt ditt. Donal Neary S.J.   Resten av reflektionen finns nedan och är väl värd att läsa.
Varma hälsningar från en solig dag i Karlstad, som inger hopp.
Colette

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här. 

 

Reflektion från Fr. Neary‘God, that’s very true’ – a remark at our liturgy meeting after the second reading. Jealousy kills, envy too, and isn’t it  great to rejoice in the good fortune of another?
Judged in love
Love is what we bring with us at the end of life.  ‘We will be judged in the evening of life by love (St John of the Cross).  Love for those near and close, For love in the gospel is more than love for just the family, the friend, the attractive one, the neighbour...for all.
There are different calls to Christian love – near and dear daily love, friendship, marriage, relationships.  The wider world like in our job where we live in a loving way, in justice with all, not  using others for personal gain;  the wider world where a universal love makes me want to make a difference in the bigger world. Love carries us into wide seas and waters. It involves us with everyone. It obviously doesn’t mean we relate to everyone – nor that we even like everyone.  Love is when others’ lives become at least as important as our own; and in the deepest loves like marriage, friendship often and family, others’ lives become even more important.
Love changes
Love changes – we look back and see how the people we loved make the difference. Life is too short to look love in the face and say no.  ‘We are moulded and remoulded by those who have loved us, and though their love may pass, we are nevertheless their work’ ( F Mauriac).
The is the second reading today is hard  to beat!  We  see it in action we look at the life of Jesus. 
Jesus whose heart is wide enough to love us all, make our hearts like yours.
Donal Neary SJ.


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?