2013-02-11

 

Veckobrev


Hej allihopa;
 
Fr.Johnny ber för oss, så vi får inte glömma att be för honom.  Jag tycker det är spännande att höra vad han håller på med. Han har givit sitt liv till arbete för äktenskap och familj och nu hans engagemang för att bygga upp församlingsråd. Han berättade om det när han var här och det verkade väldigt intressant. För några år sedan skrev han en bok om ämnet, tillsammans med några andra. Namnet är på engelska "Think big, Act Small". I brevet idag skriver han bland annat följande: "The most important thing about any faith community should be that it is attractive for others.  This will mean giving up our own comfort zones so that others can find a home among us".  Det viktigaste med alla trokommuniteter borde vara att de är attraktiva för andra.  Det här betyder att vi får ge upp våra egna bevämklighetszoner, så att andra kan finna ett hem bland oss".
 
Janet skrev under veckan:
 "X is awaking more and more. She will be moved to Karlstad's intensive ward and maybe to a rehabilitation center between Sunne and Torsby for cases such as brain surgery and stroke." 
X vaknar mer och mer. Hon kommer att flyttas till intensiven i Karlstad och kanske till ett rehabcenter mellan Sunne och Torsby för dem som har haft hjärnoperation och hjärnblödning.
Tack Herre att X håller på att vakna. Vi ber Dig att du se till att hon får den vård hon behöver och att alla som har med henne att göra får inspiration från Dig.  Låt hennes man och barn inte bli förtvivlade, känna en stark gemenskap i vetskap om att många ber för dem och att de kan bli burna av andras böner. 
 
 Margareta Åhle skriver:
"Jag skulle vilja be bönekedjan om förböner för ett mycket ungt par som nyligen - och alldeles oväntat!- har blivit föräldrar. Att de finner gemensam glädje i den omtumlande situationen, har stöd och hjälp av mera erfarna människor i sin omgivning och ger sig tid för varandra så att deras lilla familj blir ett gott hem för det lilla barnet att växa upp i."
 
Som Christina sade en gång; "Om alla ber när de får brevet blir det många böner."
 
Creator God, thank you for your constant care. Walk with me today and help me to remember I am not alone.
Skapelsens Gud, tack for din ständiga omsorg. Gå med mig idag och hjälp mig att komma ihåg att jag inte är ensam.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här. 
 
 

 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?