2014-02-23

 

Veckobrev

Hej allihopa;

Jag älskar hur Fr. Johnny knyter ihop livet för oss när han pratar om äktenskap, familj, troskommunitet osv. Den här veckan skriver han bland annat:
"In the wider community we also are called to see the good rather than the not so good in those with whom we worship.  I den bredare kommuniteten är vi också kallade att se det som är bra hellre än det som är mindre bra med dem vi tillber med". Livet är inte alltid lätt.

Marina, som hade begärt förbön för kvinnan, som låg för döden förra veckan, skrev följande: "Jag är så tacksam för denna bönerörelse just nu, och för all bön, alla som ber. Jag har kontakt med några av Andreas vänner, som jag inte kände förut, vi är förenade nu i sorgen över situationen, men några känner jag extra mycket samhörighet, och det är förstås med dem som ber." Sedan skrev Marina:
"Kära alla, som en del av er redan vet så gick vår medbedjare i Ständig bön, Andrea bort natten mellan lördag och söndag - kl. 00.45 den 16e februari mitt i vår bön för äktenskap och familj. Tack alla ni som har bett för henne och familjen, hennes make Ola, och barnen David, Malin, Erik och Emma.
Herre, ge henne den eviga vilan.
Låt det eviga ljuset lysa för henne.
Må hon vila i frid."
Herre, Tack för Andreas liv. Må det fortsätta att bära frukt, frukt som består. Må familjen som är kvar får det medlidande och den mänskliga och andliga tröst som de behöver nu.
 
Jag har goda nyheter när det gäller Shaheen. Hon har fått ett jobb. Boendeproblemen är inte löste än. Herre vi tackar dig att det går framåt för familjen. Vi ber nu att det rätta huset dyker upp snart och att det blir möjligt för dem att köpa det. Jesus, Heliga Hjärta vi litar på dig.  
 
Jesus, I trust in You! With God nothing is impossible! What is especially possible is conversion, which can change hatred into love and war into peace. And so our prayer becomes all the more insistent and trusting: Jesus, I trust in You!
Jesus, jag litar på Dig! Med Gud är ingenting omöjligt. Det som är särskilt möjligt är omvändelse, som kan ändra hat till kärlek och krig till fred. Och så blir vår bön alltmer ihållande och tillitsfull. Jesus,jag litar på Dig!
Sacred Space/Heligt rum
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

2014-02-16

 

Veckobrev

Hej allihopa;


Det var väldigt trevligt att komma till det lokala inspirationsmötet i Uppsala. Sju nationaliteter var representerade bland de 22 personer som deltog och vi fick även några nya deltagare . Någon sade till mig tidigare att ständig bön för äktenskap och familj förenar de olika grupperna i församlingen. Det finns över 40 församlingsmedlemmar i gruppen.

Vi diskuterade hur vi kan sprida ständig bön i församlingen, speciellt inom de nationella grupperna. Det var glädjande att representanter för de olika grupperna åtog sig det här uppdraget. Som vanligt började vi vår träff med "Gränslöshetens Bön"; Det är en meditativ bön, som alltid har en lugnande påverkan på sinnesstämningen. Det var flera personer som gav exempel på hur de hade erfarit bönesvar. Någon berättade om Maria Knutlöserskans Novena och hur det alltid gav bönesvar.Vi avslutade med att be avsnitt tre, kompletterad med personlig bön, i det röda häftet.

Bibi skrev följande till mig:

"Snälla ni, kom ihåg min dotter Charlotte i era böner. Hon längtar efter att få en egen familj, men har ännu inte hittat den stora kärleken. Tiden går, hon är 39 år nu.... Måtte hon snart finna sin livskamrat". Herre vi ber Dig, Du som är källan till allt liv och all kärlek, visa Charlotte vägen till sin livsledsagare. Må allt ske enligt Din vilja.


Förra veckan bad vi för en familj som har det speciellt svårt.  Mamman är oanträffbar just nu och kan somna in när som helst om hon inte har redan gjort det. Herre, vi överlämnar  Mamma och familjen i dina heliga händer. Du vet vad de går igenom. Låt dem inte känna sig ensamma i sin sorg och inspirera andra hur de kan visa medkänsla och hjälpa dem. Låt dem känna din närvaro och känna sig burna av andras böner.  Moder Maria, du som vet vad lidande är, var med dem och vaka över dem.


Linnea har berättat om en intressant workshop på dottern Rebeckas förskola, som hon deltog i under veckan. Det handlade om att förstå och pröva hur empatisk kommunikation kan bidra i samspelet med barn.  Bland annat pratade de om att när man uttrycker beröm, gör det genom att  prata om processen, då får barnet mer tilltro till vad det har gjort och mer tillit till vad det kan göra. När man hamnar i en konfliktsituation, istället för att säga att nu måste du göra si eller så, lyssna till vad barnet har att säga - sedan lyssnar det på dig. Resultatet blir att barnet känner sig lyssnat till på ett helt annorlunda sätt och blir mer benäget att göra vad du vill.  Jag kommer ihåg att Bengts pappa för många år sedan sade att när han var liten var barn inte värda något över huvudtaget.  När jag var barn var det smisk som gällde och ibland visste man inte varför.  Det är skönt att det har ändrat sig och utveckling och erfarenhet om hur man ska uppfostra barn går framåt. Det är så viktigt att barnen växer upp med kärlek och vet vad empati är för något; Då blir de empatiska själva.


Loveing God, I am so grateful for the gift of faith.

Strengthen me to live more fully in your love

as shown in the life of Jesus Christ.

Kärleksfulle Gud, jag är så tacksam för trons gåva.

Stärk mig att leva mer fullständigt i Din kärlek, 

som den visar sig i Jesus Kristus' liv.Varma hälsningar;

Colette

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här. 

2014-02-05

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Fr.Johny utmanar oss som vanligt: "Light shows the way and also brings comfort and joy/Ljuset visar vägen och ger oss också tröst och glädje." säger han. Resten finns i brevet.
 
Förbön önskas för en familj, som har det speciellt svårt just nu.  Mamman ligger inför döden och det finns flera barn i familjen också. Herre, vi överlämnar familjen i dina heliga händer. Du vet vad de går igenom. Låt dem inte känna sig ensamma i sin sorg och inspirera andra hur de kan visa medkänsla och hjälpa dem. Låt dem känna din närvaro och känna sig burna av andras böner.  Moder Maria, du som vet vad lidande är, var med dem och vaka över dem.
 
Christina från Dahlby/Malmö har hört av sig med ett glädjande budskap: "Inspirerad av dagens helgon, den helige Blasius,  tog jag mig idag till Mässan med hjälp av en väninna. Det var underbart. Ett steg framåt mot vanligt liv. Vilken skillnad när man kommer ut ur sitt lilla hål och träffar andra, ser annat än de egna väggarna." Tack Herre, att det går framåt för Christina. Ge henne ny kraft och låt henne snart bli helt återställd.
 
Tacksam om ni ber för inspirationsmötet i Uppsala nu på söndag, 9e februari.  Herre vi överlämnar mötet till Din Ande. Ge oss mod att kunna dela med oss av våra erfarenheter av bön. Vi ber också att du kallar någon att vara samordnare, tillsammans med Alicja och Sonia.  Mötet är för dem som är med i gruppen, men även andra, som är intresserade av att vara med, är välkomna.
 
Father of compassion, thank you for reaching out to me,
when I am most in need. Help me to do the same for others.
Medlidandets fader, tack för att du sträcker dig mot mig 
när jag mest behöver Dig. Hjälp mig att göra detsamma för andra. 
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 
 
 

2014-02-02

 

Veckobrev

Hej allihopa;

Fr. Johnny skriver allvarligt till oss idag.  Bland annat säger han: “The future of humanity passes by way of the family.”  This statement of John Paul 11 in his letter Familiaris Consortio needs to be taken very seriously by all of us today especially. Mänsklighetens framtid ligger i familjens händer.  Johannes Paulus II-s uttalande i brevet Familiaris Consortio måste tas väldigt allvarligt av oss alla idag speciellt."  Påven har bestämt att det ska bli en Synod om Äktenskap och Familj nästa år. Det är på sin plats att vi  ägnar lite mer tid i år att sprida ständig bön för äktenskap och familj i år.  Med tanke på detta  är det glädjande att Uppsala Församling kommer att ha ett inspirationsmöte på söndag, 9e februari.  Herre, vi ber att du är med oss på mötet och att din Ande är vår inspiration. Utan bön och Guds kraft kommer vi ingenstans.

Be för ett par som nyss har haft missfall.  De vill så gärna ha ett barn till. Herre, var med det här paret. Läk deras sår efter missfallet. Du som är källa till allt liv och känner till deras längtan, låt dem få ett barn till. 

Shaheen har hört av sig igen. De har köpt ett hus, men förstår nu att detta hus inte passar dem.  Hon skriver så här: "Ville bara be dig om att be för vår situation .vi skulle sälja vårt hus för att istället bo nära här. Då får vi veta att vi inte kan sälja vidare innan vi tillträder huset dvs. den 2-juni. Nu försöker vi kolla om det går innan. Det vore bra. Behöver böner." 
Herre, ibland är det svårt att förstå varför det blir som det blir. Jag tror att familjen känner sig lite desperat nu. De har varit med om lite för mycket. Vi ber att du griper in och inte låter dem ge upp hoppet om att kunna få en lösning till deras bostadssituation. Du vet att situationen är lite knepig. Herre var med dem och hjälp dem. Jesus Heliga hjärta, vi litar på Dig.
 
Mary har skrivit: "Jag vill  att du (och flera som möjligt) gärna ber för mig och min familj. Jag har litet problem. Jag hoppas allt blir bättre." Herre, vi lägger Mary och hennes familj i dina Heliga Händer. Du vet vad deras problem är.  Vi ber att du öppnar möjligheter för dem att kunna lösa det. Moder Maria vaka över dem.
 
Theresia har skrivit igen;  Hon är tacksam att det gåt bättre för hennes dotter, men vill att vi fortsätter att be för henne. Hon vill ha bön för en kvinna och någon annan som har boendeproblem.
Herre, tack för att det har gått bättre för Rebecka. Var med henne och hjälp henne så att hon kan finna sig till rätta med allt som händer både i skolan och på hemmaplan.  Vi ber för hälsa för familjen och att allt annat ska lösa sig. 
 
God of action, thank you for taking the first step.
Speak to my heart so that I can be a witness of your love for others.
Handlingens Gud, tack för att Du tar första steget.
Tala till mitt hjärta, så att jag kan vara ett vittne om Din kärlek.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?