2014-02-23

 

Veckobrev

Hej allihopa;

Jag älskar hur Fr. Johnny knyter ihop livet för oss när han pratar om äktenskap, familj, troskommunitet osv. Den här veckan skriver han bland annat:
"In the wider community we also are called to see the good rather than the not so good in those with whom we worship.  I den bredare kommuniteten är vi också kallade att se det som är bra hellre än det som är mindre bra med dem vi tillber med". Livet är inte alltid lätt.

Marina, som hade begärt förbön för kvinnan, som låg för döden förra veckan, skrev följande: "Jag är så tacksam för denna bönerörelse just nu, och för all bön, alla som ber. Jag har kontakt med några av Andreas vänner, som jag inte kände förut, vi är förenade nu i sorgen över situationen, men några känner jag extra mycket samhörighet, och det är förstås med dem som ber." Sedan skrev Marina:
"Kära alla, som en del av er redan vet så gick vår medbedjare i Ständig bön, Andrea bort natten mellan lördag och söndag - kl. 00.45 den 16e februari mitt i vår bön för äktenskap och familj. Tack alla ni som har bett för henne och familjen, hennes make Ola, och barnen David, Malin, Erik och Emma.
Herre, ge henne den eviga vilan.
Låt det eviga ljuset lysa för henne.
Må hon vila i frid."
Herre, Tack för Andreas liv. Må det fortsätta att bära frukt, frukt som består. Må familjen som är kvar får det medlidande och den mänskliga och andliga tröst som de behöver nu.
 
Jag har goda nyheter när det gäller Shaheen. Hon har fått ett jobb. Boendeproblemen är inte löste än. Herre vi tackar dig att det går framåt för familjen. Vi ber nu att det rätta huset dyker upp snart och att det blir möjligt för dem att köpa det. Jesus, Heliga Hjärta vi litar på dig.  
 
Jesus, I trust in You! With God nothing is impossible! What is especially possible is conversion, which can change hatred into love and war into peace. And so our prayer becomes all the more insistent and trusting: Jesus, I trust in You!
Jesus, jag litar på Dig! Med Gud är ingenting omöjligt. Det som är särskilt möjligt är omvändelse, som kan ändra hat till kärlek och krig till fred. Och så blir vår bön alltmer ihållande och tillitsfull. Jesus,jag litar på Dig!
Sacred Space/Heligt rum
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?