2014-12-27

 

Veckobrev

Hej allihopa;

Hoppas ni har haft det bra! Vi har haft det bra, men lite lugnare än vanligt.  Tyvärr kunde inte Francis  med familj komma eftersom Rasmus blev sjuk. Patrick var med oss och vi var glada att han var här. Så kan det bli, men ändå hade vi det bra. Det blev lite mer tid för reflektion. Vi följde Påvens Mässa på TV och det var upplyftande. Igår följde jag ceremonin i Thailand, som också var upplyftande. Jag blev rörd av den där kvinnan, som hade förlorat två söner i tsunamin och som läste upp tre vackra dikter. Många tankar och känslor gick igenom huvudet på mig.Jag har den känslan, att genom lidande blir vi människor av kött och blod, om vi inte stänger in oss.

På söndag är det den Heliga Familjens Fest och Fr. Johnny skriver bland annat: It is only by working together as parents, as couples, as community, that we can hand on this most valuable gift of faith.  Make your home a place of love and prayer.  And make your faith community a place of joy and welcome and God’s favour. Det är bara genom att arbeta tillsammans, som föräldrar, som par, som en kommunitet vi kan ge trons värdefulla gåva vidare. Gör ditt hem till en plats för kärlek och bön. Och gör din troskommunitet till en plats för glädje och välkomnande och Guds nåd.
Nu är det snart 2015 och jag skulle vilja att vi ber speciellt för Påven.  Han har bett alla anställda i Vatikanen att be för honom och det måste vi också göra. Han bad också de anställda om förlåtelse för oförrätter. Han är ett föredöme för oss allihopa.  Han är modig. Herre, tack för Påve Franciskus. Vi ber att Du ger honom all nåd, visdom och mod han behöver för att kunna utöva sitt ämbete. Bevara honom från allt ont och må allt han gör bära frukt, frukt som består. Må han också får allt det mänskliga stöd han behöver.
Några av er har träffat Rosalin från Eskilstuna. Hon har deltagit i de träffar, som vi har haft för samordnare. Hon vill att vi ber för hennes bror, Arul Dass Anthony, som dog plötsligt på den 4e söndagen i Advent i Malaysia, av ett hjärtattack. Det blev en chock för Rosalin och för familjen och Rosalin mår inte alls bra. Rosalin förlorade sin man för åtta år sedan, just under den här tiden.  Herre, vi tackar Dig för Arul Dass Anthony. Må han vila i frid och må allt vad han har uträttat här på jorden bära frukt, frukt som består.  Vi ber att Rosalin och familjen kan känna sig burna av andras böner och må de få det mänskliga och andliga stöd de behöver. Tack för Rosalin och för det stöd hon är för familjen. Moder Maria,vaka över henne och trösta henne.
Jag har en glad nyhet.  För några veckor sedan bad vi för Bernadettes bror, som hade alkoholproblem och fick ett "wake up call".  Han har nu tagit tag i sitt liv, har gått med AA, har kvar arbetet, fast i en annan avdelning och äktenskapet har inte varit påverkat. Herre, tack för din omsorg för Bernadettes bror och vi ber att du fortsätter hjälper honom att vara stark och inte falla tillbaka till alkohol igen. Moder Maria, vaka över honom.

Loving Creator, you who formed my heart. Grant me the ability to keep and ponder all that you show me in the stillness of my heart.
Kärleksfulle skapare, du som formade mitt hjärta. Ge mig förmågan att behålla och begrunda allt som du visar mig i mitt hjärtas lugn.
Loyola Press

Varma Hälsningar,
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 


2014-12-21

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Nu går vi med rask takt mot jul och jag hoppas att det blir en välsignad och glädjefylld tid för oss allihopa.
 
Björn och Marina  Håkonsson firade Silverbröllop i tisdags. Marina skriver:  "Vi har verkligen firat ordentligt. Först på danskt vis i söndags, med stor fest och många gäster, sedan med hotellvistelse på tu man hand (och hunden) med fantastisk frukost! Före festen hade vi mässa med förnyelse av våra äktenskapslöften. Vi hade delvis samma sånger som till orginalvigseln, det kändes jättefint att gå in och ut till samma sång som då; 'We are marching in the light of God'."  Vi sjunger den här sången ibland, när vi avslutar vår veckovisa bönegrupp här i Karlstad. Vi gjorde det också denna vecka. Klara har tagit med sig sången från kören, som hon deltar i, till oss.  Må Björn och Marinas äktenskap fortsätta att bära frukt, frukt som består.
 
Vi ber speciellt för Maja, Gorge,  Ben och en man i Göteborg, som alla längtar efter en livspartner. Herre, du känner till deras längtan. Led dem till situationer och platser där de kan träffa den person, som du väljer för var och en av dem.
 
Ilke vill att vi fortsätter att be för hennes äktenskap, så att de en dag kanske kan komma tillsammans igen, om Gud vill det.  Herre, vi överlämnar Ilkes äktenskap  till dig, Du vet hur var och en känner sig. Vi ber att du öppnar dörrar, så att det blir möjligt  för dem att kommunicera med varandra och hitta tillbaka till varandra igen. Vaka över dottern och hjälp henne att förstå situationen som familjen hamnat i och inte ta skada av den.
 
Bön behövs för Romino, som har det jobbigt just nu. Herre vi överlämnar Romino till Dig. Må hon får det mänskliga och andliga stöd hon behöver nu. Vaka över henne och visa henne vad nästa steg är.
 
You are in my prayers as always, that God may fill your home and family with great peace and  your heart with enthusiasm. 
Ni är i mina böner som alltid, att Gud må fylla ditt hem och familj med stor frid och ditt hjärta med entusiasm.
Tack Fr. Johnny. Vi får inte glömma att be för honom också.
 
Varma hälsningar i 4e veckan i Advent;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2014-12-13

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Fr. Johnny utmanar oss med följande ord, bland annat i Couple Prayer:  "We don’t have to save the world we live in.  Our task is to make it possible for Christ to save our world. Vi behöver inte frälsa världen vi bor i. Vårt uppdrag är att göra det möjligt för Kristus att frälsa världen."
 
Jolanta från Halmstád skrev: "Jag ska åka till Polen -Czestochowa Jasna Gora-Svarta Madonna den 2 december, där ska ber för ALLA. Jag vill meddela  alla att 4 december i Halmstad i vår kyrka kl. 18 ska bli mässa för alla präster och nya kallelser också den 8 december kommer att bli mässa för dem som ber för familjen och alla familjer.
Jag är tacksam att Ni ber för min son Krystian, han är lite bättre, han har fått fel diagnos om sin låga ämnesomsättning och åt fel tabletter i 2 år, hoppas att det blir bättre nu. Gud välsigna ALLA."  Tack Jolanta att du har bett för oss allihopa hos Jasna Gora-Svarta Madonnan. Det betyder mycket. Vi ber för din son, Krystian, att han nu, när han har fått rätt diagnos,  kan bli helt återställd. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Just nu har jag läst en reflektion från Fr. Donal Neary S.J. kyrkoherde i St. Francis Xavier Kyrka i Dublin. Han skrev bland annat: "Go to the love of God which is active among us. God’s Christmas voice is I love you, you are all brothers and sisters, and nothing except love is final. Gå till Guds kärlek som verkar bland oss. Guds julröst säger Jag älskar Dig, ni är alla bröder och systrar och inget utom kärlek är slutligt."  Reflektionen finns på bloggen .
 
Idag ska jag skriva julkort. Jag har beställt dem från Irland.  Det är så svårt att hitta "religiösa kort" här i Sverige och vi behöver påminnelse om julens betydelse. Det gick att beställa religiösa kurt från UNICEF tills för två år sedan, men tyvärr har de slutat sälja dem.
 
Holy word of God,
Open my ears,
Soften my heart,
Grant me the grace of trusting you in all things.
Heliga Guds ord
Öppna mina öron,
Mjuka upp mitt hjärta,
Ge mig nåden att kunna lita på Dig i allt.
Loyola Press
 
Varma hälsningar i 3e veckan i Advent;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

 

Reflection

Advent
 
Advent is a time of joy – joy in the waiting and this Sunday we wear the joyful rose-coloured vestment. The messenger in the first reading is the ‘joyful messenger’, and his joy is that God is near and God is coming. This would be the message of Jesus – Jesus’ big conviction that he was the joyful messenger of his Father’s love. He would be the shepherd – the one who cares, knows and actively looks after the sheep. John the Baptist is the voice of joy preaching the new message.   Not to get out of the way  (like an adult dismissing children) – but  get into the Way -  walk the way with Jesus.
 
Bringing God Near
Voices of Christmas to bring God near -   The central message within all the voices of Christmas is that Go to the love of God which is active among us. God’s Christmas voice is I love you, you are all brothers and sisters, and nothing except love is final.
 
Not just a voice...but actively loving in word and deed. One way of touching that love is the Mass.  Jesus is not just love, but food that nourishes and makes a difference. we bring our ordinary concerns to Mass and let God lighten them and transform them, and enlighten us with his word.  The voice of God making sense and bringing light into the ordinariness of life.
God is present in his word, and in his body – we wait in joy for the Word to be made flesh.
 
Lord I believe your word was made flesh and appeared among us.
 
Donal Neary SJ.besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?