2014-12-13

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Fr. Johnny utmanar oss med följande ord, bland annat i Couple Prayer:  "We don’t have to save the world we live in.  Our task is to make it possible for Christ to save our world. Vi behöver inte frälsa världen vi bor i. Vårt uppdrag är att göra det möjligt för Kristus att frälsa världen."
 
Jolanta från Halmstád skrev: "Jag ska åka till Polen -Czestochowa Jasna Gora-Svarta Madonna den 2 december, där ska ber för ALLA. Jag vill meddela  alla att 4 december i Halmstad i vår kyrka kl. 18 ska bli mässa för alla präster och nya kallelser också den 8 december kommer att bli mässa för dem som ber för familjen och alla familjer.
Jag är tacksam att Ni ber för min son Krystian, han är lite bättre, han har fått fel diagnos om sin låga ämnesomsättning och åt fel tabletter i 2 år, hoppas att det blir bättre nu. Gud välsigna ALLA."  Tack Jolanta att du har bett för oss allihopa hos Jasna Gora-Svarta Madonnan. Det betyder mycket. Vi ber för din son, Krystian, att han nu, när han har fått rätt diagnos,  kan bli helt återställd. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Just nu har jag läst en reflektion från Fr. Donal Neary S.J. kyrkoherde i St. Francis Xavier Kyrka i Dublin. Han skrev bland annat: "Go to the love of God which is active among us. God’s Christmas voice is I love you, you are all brothers and sisters, and nothing except love is final. Gå till Guds kärlek som verkar bland oss. Guds julröst säger Jag älskar Dig, ni är alla bröder och systrar och inget utom kärlek är slutligt."  Reflektionen finns på bloggen .
 
Idag ska jag skriva julkort. Jag har beställt dem från Irland.  Det är så svårt att hitta "religiösa kort" här i Sverige och vi behöver påminnelse om julens betydelse. Det gick att beställa religiösa kurt från UNICEF tills för två år sedan, men tyvärr har de slutat sälja dem.
 
Holy word of God,
Open my ears,
Soften my heart,
Grant me the grace of trusting you in all things.
Heliga Guds ord
Öppna mina öron,
Mjuka upp mitt hjärta,
Ge mig nåden att kunna lita på Dig i allt.
Loyola Press
 
Varma hälsningar i 3e veckan i Advent;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?