2016-03-28

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Nu är glädjens tid inne och god fortsättning! Som Fr. Johnny önskade oss: "Hoppas fastan blev en glad tid."
 
Hemska händelser under veckan igen i Belgien.  Följande ord från Jesuiternas Lenten reträtt från USA gav mig tröst. "Truth and justice will prevail
no matter what some people try to do. It is a belief we need to remember ourselves. It is a belief we see realised in Jesus.  Sanning och rättvisa
kommer att bestå oavsett vad några människor försöker göra.  Det är en tro vi själva behöver komma ihåg. Det är en tro som vi ser förverkligad i Jesus." 
 
Vi har  haft Francis och familjen här och det var riktigt trevligt.  Casper och Rasmus kände sig hemma här och var så glada. Vi blev påminda om hur det är att ha små barn.  Föräldrarna får aldrig en hel natts sömn och de är så omtänksamma om varandra. 
 
Maria Nyman, som bor i Belgien med familjen, är okay. Maria är förmodligen kvar på sjukhuset, eftersom lille Simeon är för tydigt född men är utom fara. Maria själv är helt slut.  Herre, vi överlämnar Maria och Simeon och hela familjen i dina heliga händer. Vaka över dem och låt Maria få kraften tillbaka, så hon blir väl förberedd för operationen. Lindra hela familjens oro. Jesus' heliga hjärta vi litar på Dig.
 
Kvinnan som har cancer i urinblåsan skrev följande: "Igår var jag på lasarettet igen och fick vända. Ny infektion (eller kanske egentligen densamma som inte har gett med sig?) och ingen behandling. Idag har jag fått veta att jag ska fortsätta med antibiotika tills jag är klar med cellgiftsbehandlingen. Känns som ett bra beslut, även om jag får kämpa med magbesvär ett tag framöver ".  Herre, Du vet hur  viktigt det är för henne att få den här behandlingen. Ge henne styrka och mod som hon behöver i den här situationen. Vi ber att urinvägsinfektionen försvinner och att hon inte får flera. Lindra magbesväret på  grund av antibiotika. Låt henne inte tvivla på Din närvaro och låt Ditt Ljus bryta in i hela situationen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.  
 
With an open heart, may I receive your joy, peace, energy and compassion.
With open hands, may I receive your anointing, to bring his word and mercy to all I meet.
With an open mind, may I receive the meaning of life, which you offer today and always. Amen
 
Med ett öppet hjärta, må jag ta emot Din glädje, frid, energi och medkänsla.
Med öppna händer, må jag ta emot din smörjelse att ge Ditt ord och barmhärtighet till alla jag möter;
Med ett öppet sinne, må jag ta emot livets mening, som du erbjuder idag och alltid. Amen
Donal Neary S.J.  The Messenger.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här. 
 
 
 
 

2016-03-20

 

Veckobrev


Hej allihopa;
 
Nu börjar Stilla Veckan och Fr. Johnny säger till oss bl. annat: "During this week we are put in touch with the reality of Christ’s death on the Cross for us and the wonderful knowledge of his  Resurrection from the dead./ Under den här veckan blir Kristus död på korset för oss verklig, tillsammans med den underbara kunskapen om hans uppståndelse från döden."  Jag älskar den här veckan och gjorde det även som barn, mer än Jul. Jag kommer ihåg att alla var hemma och där fanns ingen stress.
 
Maria Nyman har fått en underbar son som heter Simeon, född den 17 mars, St.Patricks dag, under vecka 33.  Herre, Du som är källan till allt liv, vi tackar Dig för Simeon och ber att Du beskyddar och välsignar honom. Var med sjukhuspersonalen, som tar hand om honom. Helige Josef, be för honom.  Herre, vi lägger Maria i Dina heliga händer. Låt henne få kraften tillbaka, så hon är väl förberedd för operationen, som kommer om ett par veckor. Herre, glädje och oro kan vara svårt att hantera. Var med henne och familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Kvinnan, som har cancer i urinblåsan, fick sin behandling den här veckan, men immunförsvaret är lågt på grund av cytostatikan, som ökar risker för infektioner.  Herre, Du vet hur  viktigt det är för henne att få den här behandlingen, låt henne inte få flera infektioner. Låt henne inte tvivla på Din närvaro och låt Ditt Ljus bryta in i hela situationen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Förbön behövs för en kvinna, som har blivit erbjuden en chefsposition på jobbet men är osäker om hon bör acceptera den. Herre, vi ber att Du är med den här kvinnan när hon överväger vilken påverkan jobbet kommer att ha på henne och familjen. Ge henne visdom, så att hon kan fatta den rätta beslutet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
With an open heart, may I receive your joy, peace, energy and compassion.
With open hands, may I receive your anointing, to bring his word and mercy to all I meet.
With an open mind, may I receive the meaning of life, which you offer today and always. Amen
 
Med ett öppet hjärta, må jag tå emot Din glädje, frid, energi och medkänsla;
Med öppna händer, må jag tå emot din smörjelse att ge Ditt ord och barmhärtighet till alla jag möter;
Med ett öppet sinne, må jag tå emot livets mening, som du erbjuda idag och alltid. Amen
Donal Neary S.J.  The Messenger.
 
Varma hälsningar med önskan om en fin, fridfull Stilla Vecka.
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här. 
 

2016-03-13

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Nu går vi med rask takt mot Påsk. Hoppas, som Fr. Johnny sade i början av Fastan, att det är en glad tid.
 
Jag har läst någonting i Focolares magasin "Enad Värld" som  jag tycker var intressant och värt att tänka på, speciellt om man har barn eller barnbarn. Det är ett utdrag från en artikel, skriven av Patrick van Bladel, om en bok som heter Som Gud inte finns: "Malm skissar en scen på söndagsmorgonen, när den lilla flickan säger 'Pappa, jag vill inte gå till kyrkan för det är så tråkigt.' Om pappan svarar 'Nej, det är inte tråkigt i kyrkan', då lär han dottern att inte lita på sina känslor, åtminstone inte när man är i kyrkan. Om pappan däremot säger något i stil med 'Ja, jag tycker också att det är tråkigt ibland, men jag gå dit för att...', då har han hjälpt dottern att ta sin erfarenhet på allvar.Hon lär sig att man är välkommen som man är till Gud och att man inte behöver välja bort sin mänsklighet.
 
Som jag nämnt tidigare, Steve och Jennie gifter sig nu på lördag, den 19 mars. Herre, vi överlämnar hela ceremonin till Dig. Fyll Steve och Jennie med Din kärlek. Må dagen bära frukt för Steve och Jennie, frukt som består, i deras liv och må det vara en andlig upplevelse för alla som är med. Tack Herre för att Du är med dem. Helige Josef, bed för dem.
 
Yvonne har haft sin axeloperation och den blev lyckad. Deo Gratias. Visst har hon just nu mycket ont i axeln, värre än det var förut, men hon är glad att det är gjort.  Tack Herre, Du som är källan till allt liv, att det gick bra för Yvonne.  Vi ber nu att läkningsprocessen blir kort och att värken i axeln snabbt avtar.
 
Elizabeth Andersson från Sörforsa skriver:  "Det vore fint om ni kunde be för oss katoliker i Norrland!
Det är många som, på grund av avstånden till kyrkorna, Mässan och tillfälle till bikt, tappar kontakten med Kyrkan. Det är svårt för barnen missar ofta undervisning. Vi försöker arbeta mer med utposterna, tillsammans med studieförbundet Bilda och vår underbare dekan, p Damian Eze MSP, som behöver extra mycket förbön för att orka med allt.  Herre, vi överlämnar alla katoliker i Norrland till Dig, speciellt barnen. Må tron går vidare till nästa generation. Styrk Fr.Damian och rusta alla, som vill hjälpa till, med din Ande, så att det blir möjligt för flera att få kontakt med Kyrkan igen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Maria Nyman är jättetacksam för alla som ber för henne. Hon är nu i vecka 33 och sängliggande på sjukhuset.  De kommer att ta ut barnet med kejsarsnitt senast vecka 34. Om allt går som planerat kommer de därefter att göra en större operation på Maria två veckor efter att barnet förlösts. Det är bekräftat att moderkakan vuxit fast i urinblåsan, och det är lättare att operera detta när moderkakan har krympt. Livmodern måste tas bort.  Herre, vi tackar Dig att Maria hittills har kunnat behålla barnet. Du vet hur ängsliga alla måste känna sig; Lindra hela familjens oro. Helige Ande, inspirera läkare och sjukhuspersonal och låt allting ske enligt planerna. Låt hela familjen vara bered att ta emot all mänsklig och andlig hjälp, som de behöver. Moder Maria, vaka över Maria. Jesus Heliga Hjärta,vi litar på Dig.
 
Kvinnan, som har cancer i blåsan fick en ny urinvägsinfektion och kunde  inte få behandling den här veckan. Herre, Du vet hur besviken den här kvinnan måste ha varit. Låt hon känna din närvaro i allt som händer. Du vet att livet inte är lätt för henne. Vi ber att Du bryter in i situationen med Ditt ljus och stärker hela familjen. Hela kvinnan till kropp och själ och inspirera sjukhuspersonalen och alla, som har med dem att göra. Låt dem få all mänsklig och andlig hjälp de behöver. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Loving God, guide me to be a person of  faith, love and hope. Inspire in me the certain knowledge of your presence.
Kärleksfulle Gud, led mig att vara en person fylld av tro, kärlek och hopp. Uppväck i mig den underbara kunskapen om Din närvaro.
Loyola Press
 
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 
 

2016-03-06

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Vi har haft en väldigt fin vecka med Benjamin och Rebecka. Vi har gjort en mängd olika saker tillsammans, men det som uppskattades mest var snöfort de byggde i trädgården; Sedan hade de snöbollskrig.  Vi spelade spel varje kväll med dem, bland annat Monopol. Det finns så många barn som har det svårt på olika sätt och så många flyktingbarn. Jag saknar ord när jag tänker på alla sårade och sårbara barn i världen. Barndomen är så viktig. Herre, vi överlämnar alla världens barn till Dig.Du vet att allt händer i barndomen påverkar hela deras liv. Låt vart och ett av barnen ha åtminstone en person sitt liv, som visar dem kärlek och på det sättet kunna erfara Din Kärlek.  Se till att alla barn får chansen att gå i skolan. Herre, låt det bli fred i världen och hjälp oss att börja med oss själva.
 
Yvonne får sin efterlängtade operation i axeln på tisdag. Herre, vi överlämnar Yvonne till Dig. Var med läkare och sjukhuspersonal som tar hand om henne med din Ande. Lindra Tommys oro. Hela Yvonne till Kropp och själ; Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Kvinnan, som har cancer i blåsan, har fått cellgift igen den här veckan.  Hon har fått biverkningar i form av trötthet och besvär med magen. Hon och  familjen fortsätter att vara i stort behov av våra böner.  Herre, vi överlämnar kvinnan och hela familjen till Dig.  Tack för att hon hittills haft sin tredje behandling. Lindra hennes biverkningar och låt henne fortsätta att känna att hon är i Dina händer. Vi ber att Du bryter in i situationen med Ditt ljus och stärker hela familjen. Hela kvinnan till kropp och själ och inspirera sjukhuspersonalen och alla som har med dem att göra. Låt dem få all mänsklig och andlig hjälp de behöver. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jag vet inte hur det ligger till med Maria Nyman, men hon är säkert i behov av våra böner.  Hon måste vara i vecka 31 nu. Vi tackar Dig Herre, Du som är källan till allt liv, att Maria hittills har kunnat behålla barnet. Vi ber att Du fortsätter att ge henne styrka och mod och att hon känner sig buren av alla böner.  Moder Maria, vaka över födelsen när det är dags.  Lindra hela familjens oro och låt sjukhuspersonalen blir inspirerad av den Helige Ande, så att de fattar de rätta besluten.  Helige Josef, skydda hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Du själv befaller mig att öva mig i barmhärtighetens tre steg. För det första den barmhärtiga gärningen - i alla former.  För det andra det barmhärtiga ordet - det som jag inte kan göra med gärningar ska ske med ord.  För det tredje bönen - ifall jag varken med gärning eller med ord kan visa barmhärtighet så kan jag alltid göra det med bön.  Min bön når också dit där jag fysiskt inte kan vara.  Min Jesus, förvandla mig i Dig, för Du kan göra allt.
Syster Faustyna
 
Varma hälsningar,
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 
 
 besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?