2016-03-06

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Vi har haft en väldigt fin vecka med Benjamin och Rebecka. Vi har gjort en mängd olika saker tillsammans, men det som uppskattades mest var snöfort de byggde i trädgården; Sedan hade de snöbollskrig.  Vi spelade spel varje kväll med dem, bland annat Monopol. Det finns så många barn som har det svårt på olika sätt och så många flyktingbarn. Jag saknar ord när jag tänker på alla sårade och sårbara barn i världen. Barndomen är så viktig. Herre, vi överlämnar alla världens barn till Dig.Du vet att allt händer i barndomen påverkar hela deras liv. Låt vart och ett av barnen ha åtminstone en person sitt liv, som visar dem kärlek och på det sättet kunna erfara Din Kärlek.  Se till att alla barn får chansen att gå i skolan. Herre, låt det bli fred i världen och hjälp oss att börja med oss själva.
 
Yvonne får sin efterlängtade operation i axeln på tisdag. Herre, vi överlämnar Yvonne till Dig. Var med läkare och sjukhuspersonal som tar hand om henne med din Ande. Lindra Tommys oro. Hela Yvonne till Kropp och själ; Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Kvinnan, som har cancer i blåsan, har fått cellgift igen den här veckan.  Hon har fått biverkningar i form av trötthet och besvär med magen. Hon och  familjen fortsätter att vara i stort behov av våra böner.  Herre, vi överlämnar kvinnan och hela familjen till Dig.  Tack för att hon hittills haft sin tredje behandling. Lindra hennes biverkningar och låt henne fortsätta att känna att hon är i Dina händer. Vi ber att Du bryter in i situationen med Ditt ljus och stärker hela familjen. Hela kvinnan till kropp och själ och inspirera sjukhuspersonalen och alla som har med dem att göra. Låt dem få all mänsklig och andlig hjälp de behöver. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jag vet inte hur det ligger till med Maria Nyman, men hon är säkert i behov av våra böner.  Hon måste vara i vecka 31 nu. Vi tackar Dig Herre, Du som är källan till allt liv, att Maria hittills har kunnat behålla barnet. Vi ber att Du fortsätter att ge henne styrka och mod och att hon känner sig buren av alla böner.  Moder Maria, vaka över födelsen när det är dags.  Lindra hela familjens oro och låt sjukhuspersonalen blir inspirerad av den Helige Ande, så att de fattar de rätta besluten.  Helige Josef, skydda hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Du själv befaller mig att öva mig i barmhärtighetens tre steg. För det första den barmhärtiga gärningen - i alla former.  För det andra det barmhärtiga ordet - det som jag inte kan göra med gärningar ska ske med ord.  För det tredje bönen - ifall jag varken med gärning eller med ord kan visa barmhärtighet så kan jag alltid göra det med bön.  Min bön når också dit där jag fysiskt inte kan vara.  Min Jesus, förvandla mig i Dig, för Du kan göra allt.
Syster Faustyna
 
Varma hälsningar,
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 
 
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?