2018-11-26

 

Veckobrev Christ The King

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Nu har vi kommit till sista söndagen under året, Kristus Konungens Dag, och som vanligt utmanar Fr. Johnny oss.   Han skriver bl.a.  "each person is made in the image of God, each person is a dwelling place of the Holy Spirit; we are destined for eternal life;  the only way to live human life is to love God with our whole hearts and our neighbour as ourselves. Varje person är skapad till Guds avbild; Den Helige Ande bor i varje människa;  vi är ämnade för evigt liv, det enda sättet att leva mänskligt liv är att älska Gud med hela vårt hjärta och vår nästa som oss själva.  Resten finns i Couple Prayer.

Katolsk Bokhandel säljer KPNs Advents kalender.  Det är en kalender med en bit choklad för varje dag i december. Det kommer med ett lite häfte med en berättelse om Advent för varje dag i Advent. Jag rekommendera den så att barnen kan få en större förståelse för vad Advent och Jul handlar om. Den är utsåld hos KPN.

Idag tänker jag särskilt på den kvinna som är sjuk och har problem med sonens Pappa. Vi har bett för henne många gångar och jag vet att det ger henne kraft och hon vill gärna att vi håller henne i våra tankar. Jag har inte haft kontakt med henne på ett tag. Hela hennes kraft går till att kunna ta hand om sitt barn.  Herre, vi vet inte hur det ligger till hos henne just nu. Lyft upp henne och ge henne din kraft och den styrka som hon behöver för att klara livet. Låt någonting hända så att situationen blir ljusare. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Jesus, teacher, friend and Saviour, thank you for sharing yourself with me in the Eucharist. Jesus, lärare, vän och frälsare, tack för att du delar dig själv med mig i Eukaristin. Loyola Press.

Varma hälsningar
 

2018-11-21

 

Veckobrev Ordinary 33

Fr Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,
 
Den här veckan skriver Fr. Johnny "we have something far more important than the end of the world to make our preocupation, namely the wonderful presence of Jesus in us and around us. Vi har någonting långt viktigare att uppta våra tankar med  än jordens undergång,  nämligen Jesus underbara närvaro i oss och omkring oss.  Resten finns i brevet. Vi hade vårt inspirationsmöte i i Karlstad idag.  Vi koncentrerade oss på de positiva saker som hade hänt i våra liv.  Vi hörde många fina berättelser som en bekräftelse på att Jesus finns i oss och med oss. Må allt som sagts bära frukt, frukt som består.
 

En kvinna skrev till mig "Jag bor långt från er men är med er i hjärtat. När jag läser brevet då ber jag samtidigt".  Jag vet att många gör likadant och då blir det många böner.
Där barmhärtighet och kärlek är, där är också Gud. Psalm 456


Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 Thank you for the privilege of being in touch with you week after week.  It is always an opportunity for me to think about each of you, to pray for you, and to draw on the strength of your faith and love.
 
 Attached is my input for next week.  As always, I send it to you hoping that it will be helpful for you in living your faith more confidently and growing in your love more joyfully.  It certainly helps me to spend this time with you and letting the Word of God for next week give me fresh gladness in being part of God’s people.
 
 You will be in my prayers each day as usual.  Please keep me in yours.  God bless you always.
 Johnny  

Veckobrev Ordinary 32

Fr Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Hej allihopa,

Som vanligt är Fr. Johnny utmanande. Han säger bl.a. "Generosity is one of the best signs of how free people are within themselves because the greatest freedom is to love with our whole hearts. Generositet är ett av de bästa tecknen på hur fria människor är inom sig själva eftersom den största friheten är att älska med hela vårt hjärta." Resten finns i brevet. Nyligen läste jag någonting som Påve Franciskus har sagt "we must let ourselves freely encounter life and God. And sometimes life will surprise us with a sudden and unexpected insight. You learn from your mistakes and failures. Vi måste fritt låta oss själva möta livet och Gud. Och ibland förvånar oss livet med en plötslig och oväntad insikt. Du lär från dina misstag och misslyckanden".

Det var roligt att höra från Jolanta, samordnade i Värnamo, för någon vecka sedan att de firade 2 år av Ständig Bön i församlingen med en fest i Ljungby.  Faktum är att Fr. Johnny startade Ständig Bön för Äktenskap och Familj på Irland i december 1998, för 20 år sedan. Det har spridit sig som vinden sedan dess och började i Sverige 2002.  Hoppas vi kan fira på något sätt när vi har 20års jubileum. Många församlingar firar Mässan på deras dag för ständig bön.  Jag tycker det styrker våra böner om man kan göra så. Man firar Mässan för alla äktenskap och alla familjer inte bara för dem som är med.  Det är viktigt att påpeka detta för prästen annars kan det bli missförstånd.

Söndagen den 18e november kommer vi att ha ett inspirationsmöte i Karlstad direkt efter Högmässan 11.00. 


Loving God, thank you for calling me from imprisonment to freedom. Help me to make choices that will lead me closer to you. Kärleksfulle Gud, tack för att du kallade mig från fängelse till frihet. Hjälp mig göra val som leder mig närmare dig.  Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 Thank you so much for your prayers last week for the Parish Mission in St. Michael the Archangel in Belfast.  It went really well with a good turn-out and a very good response.  May God’s blessing be with all the people who make up that parish.
 Attached is my input for you for this coming week.  As always, this goes to you with my prayers and love.  My hope is that many couples will use this weekly programme for their marriage development and find a lot of growth in their love as a result.  Some also use the reflection for their Parish Newsletter and find that helpful.
 You will be in my prayers as usual throughout the week until I get back to you next week.  Please keep me in your prayers too.  God bless you always.
 Johnny

2018-11-04

 

Veckobrev Ordinary 31

Fr Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Jag fick en väldigt vackert reflektion från Fr. Donal Neary S.J.  Det heter Kärlek och bara Kärlek  God meets us where we cry and laugh, sing and dance, pray and roar. In anger, in joy - in shared love and friendships when body and soul say love. From this vantage point of love, we live our Christian life. Gud möter oss där vi gråter och skrattar, sjunger och dansar, ber och skriker.  I ilska, i glädje - i delad kärlek och vänskap när kropp och själ säger kärlek.  Vi lever vår kristna liv från denna fördelaktiga  position. Jag kommer att lägga ut hela reflektionen på bloggen http://standigbon.blogspot.com  men tyvärr kommer den finnas bara på engelska.

Föräldrar till en pojke som nyligen begick självmord vill att så många människor som möjligt ber för dem. Lillasyster och alla släktingar behöver våra böner och även prästen som stöttar dem och höll i begravningen. Prästen berättar att ungefär en ung människa om året dör under tragiska omständigheter och det är tufft även för präster. Han behöver också förbön, det tar tid att återhämta sig från detta. Herre, jag saknar ord men hjälp mig.  Må pojken vila i frid. Vi litar på att Du tar hand om pojken. Vi överlämnar först och främst föräldrarna och syskon och alla släktingar och vänner till dig. Du vet hur oerhört svårt det här är.  Gör något så att de får ett ljus i tillvaron på något sätt.  Låt dem få den hjälp de behöver så att såren kan läkas.  Hjälp dem igenom sorgeprocessen och hjälp dem att kunna göra det tillsammans och inte stänga in sig. Ge dem all mänsklig och andlig hjälp de behöver och låt alla vara känsliga för familjens behov.  Herre, vi tänker speciellt på prästen. Tack för att han finns. Var med honom och ge honom den styrka och kraft han behöver för att kunna trösta familjen och för att kunna själv gå vidare. Hela honom, herre.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Det var glädjande att höra att ett par som hade relationsproblem som vi bad för för några månader har det bra nu.  Herre,  Du som är källan till allt liv. Tack Herre för att du hör våra böner och läker våra sår.  Var med det här paret i fortsättningen också. Var med alla gifta par och hjälp oss att alltid kunna kommunicera med varandra på ett bra sätt. Jesus Heliga Ande, vi litar på Dig.

Ett bevis till för att Herren hör bönKvinnan som åkte till England till sin mans tvillingbrors begravning utan sin man tackar för det enorma stöd våra böner var när hon var spänd och trött att träffa den sidan av sin mans släkt utan honom. Själva begravningen var en upplyftande upplevelse.  Hennes barn var med och allt annat gick över förväntan.  Deo Gratias.


Father of love, you  pour out your water in the waters of Baptism. Help me to grow in your love as your son/daughter. May I be a witness for you to all I meet. Kärlekens Fader, Du häller ut ditt vatten i Dopets vatten.  Hjälp mig växa i Din kärlek som din son/dotter. Må jag vara ett vittne för Dig till alla jag möter.  Loyola Press

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 We are half way through the Parish Mission in St. Michael’s parish, Belfast and thank God it is going very well.  Thank you for your prayers for us.  Please continue to pray for this Mission, especially for all the young families in the parish, that this time will be used by them to renew their faith and love.

 Attached is the input for this coming week.  I hope it will be helpful for you in your marriage and in your family life.  You are in my prayers each day.  It is a privilege to be with you on your adventure.  God bless you always.

 Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?