2018-11-04

 

Veckobrev Ordinary 31

Fr Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Jag fick en väldigt vackert reflektion från Fr. Donal Neary S.J.  Det heter Kärlek och bara Kärlek  God meets us where we cry and laugh, sing and dance, pray and roar. In anger, in joy - in shared love and friendships when body and soul say love. From this vantage point of love, we live our Christian life. Gud möter oss där vi gråter och skrattar, sjunger och dansar, ber och skriker.  I ilska, i glädje - i delad kärlek och vänskap när kropp och själ säger kärlek.  Vi lever vår kristna liv från denna fördelaktiga  position. Jag kommer att lägga ut hela reflektionen på bloggen http://standigbon.blogspot.com  men tyvärr kommer den finnas bara på engelska.

Föräldrar till en pojke som nyligen begick självmord vill att så många människor som möjligt ber för dem. Lillasyster och alla släktingar behöver våra böner och även prästen som stöttar dem och höll i begravningen. Prästen berättar att ungefär en ung människa om året dör under tragiska omständigheter och det är tufft även för präster. Han behöver också förbön, det tar tid att återhämta sig från detta. Herre, jag saknar ord men hjälp mig.  Må pojken vila i frid. Vi litar på att Du tar hand om pojken. Vi överlämnar först och främst föräldrarna och syskon och alla släktingar och vänner till dig. Du vet hur oerhört svårt det här är.  Gör något så att de får ett ljus i tillvaron på något sätt.  Låt dem få den hjälp de behöver så att såren kan läkas.  Hjälp dem igenom sorgeprocessen och hjälp dem att kunna göra det tillsammans och inte stänga in sig. Ge dem all mänsklig och andlig hjälp de behöver och låt alla vara känsliga för familjens behov.  Herre, vi tänker speciellt på prästen. Tack för att han finns. Var med honom och ge honom den styrka och kraft han behöver för att kunna trösta familjen och för att kunna själv gå vidare. Hela honom, herre.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Det var glädjande att höra att ett par som hade relationsproblem som vi bad för för några månader har det bra nu.  Herre,  Du som är källan till allt liv. Tack Herre för att du hör våra böner och läker våra sår.  Var med det här paret i fortsättningen också. Var med alla gifta par och hjälp oss att alltid kunna kommunicera med varandra på ett bra sätt. Jesus Heliga Ande, vi litar på Dig.

Ett bevis till för att Herren hör bönKvinnan som åkte till England till sin mans tvillingbrors begravning utan sin man tackar för det enorma stöd våra böner var när hon var spänd och trött att träffa den sidan av sin mans släkt utan honom. Själva begravningen var en upplyftande upplevelse.  Hennes barn var med och allt annat gick över förväntan.  Deo Gratias.


Father of love, you  pour out your water in the waters of Baptism. Help me to grow in your love as your son/daughter. May I be a witness for you to all I meet. Kärlekens Fader, Du häller ut ditt vatten i Dopets vatten.  Hjälp mig växa i Din kärlek som din son/dotter. Må jag vara ett vittne för Dig till alla jag möter.  Loyola Press

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 We are half way through the Parish Mission in St. Michael’s parish, Belfast and thank God it is going very well.  Thank you for your prayers for us.  Please continue to pray for this Mission, especially for all the young families in the parish, that this time will be used by them to renew their faith and love.

 Attached is the input for this coming week.  I hope it will be helpful for you in your marriage and in your family life.  You are in my prayers each day.  It is a privilege to be with you on your adventure.  God bless you always.

 Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?