2015-05-18

 

Veckobrev

Hej allihopa;

Fr. Frederick har skrivit angående Pingstafton: "nu har vi fått en lokal för vårt möte med Kyrka i rörelse på pingstafton lördagen 23 maj kl. 18.00 då vi är välkomna till S:t Josefsalen i Domkyrkan (ingång som till domkyrkosalen)."

Tyvärr är jag lite sen den här veckan. Min bror kom från Irland på snabbesök. Han vill kolla läget. Vi åkte till Linnea och Johan i Stockholm och  våra älskade barnbarn förstås. Jag deltog i en inspirerande Mässa i Bromma och de ord jag hörde i en predikan av P.Josef kunde jag verkligen relatera till. Det är bara med Gud vi blir mänskliga och utan Honom klarar vi ingenting.

Min nästa behandling är nu på onsdag, 20e maj och jag är glad om ni ber för mig. Än så länge har det gått bra och jag vet det är på grund av allt andligt och mänskligt stöd jag har fått. Mitt i natten lördag till söndag, fick vi meddelande att Patrick och Lise hade blivit välsignade med en liten flicka, vårt femte barnbarn. Det var roligt att vara i Stockholm, så att vi kunde fira lite med övriga i familjen.  Herre, du som är källan till allt live. Tack för gåvan av ett nytt liv. Välsigna lilla Aili, mamma Lise och pappa Patrick. Det var meningen att vi alla skulle ha åkt till Francis med familj i söndags. Tyvärr var de förkylda och eftersom jag inte får utsätta mig för sådant, åkte vi inte dit.

Maria Fongen har skrivit och berättat om Familjekongressen i Danmark. Hon säger att det var som en försmak av himmelen.  Barnen fick olika instrument som de spelade på under alla Mässor. Biskop Anders kallade barnen för "Himmelens Änglar". Atmosfären var en av kärlek, glädje och tacksamhet. Allt hade en låg profil - enkelt, lätt och vardagligt och allt man lärde sig kan lätt implementeras i det dagliga livet.  Jag blev väldigt glad av att höra att April Frigge från Island hade berättat om ständig bön. Hon och hennes man, Mike har varit med sedan Kongressen i Jönköping.  Johanna Boss från Danmark m. fl. gjorde det också. Må Kongressen fortsätta att bära frukt, frukt som består.

Nu har vi fått brev för två veckor från Fr. Johnny. När det gäller Kristi Himmelsfärdshelgen  sägen han "Today’s feast of joy and gladness is a call to us to look up with confidence and know the power of Christ for the world in which we live./ Dagens lycko- och glädjefest är ett rop till oss att se uppåt med förtroende och känna kraften från Kristus för världen vi lever i.
I Pingstbrevet säger han "Love as if everything depends on you.  Live as if everything depends on God./ "Älska som om allt beror på Dig. Lev som om allt beror på Gud. 

Vi hörs om 2 veckor och innan dess firar vi Pingst.

Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful
And kindle in  them the fire of your love.
Send forth your spirit and they shall be created
And you will renew the face of the earth;
Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan
och tänd i dem din kärleks eld.
Sänd ut din Ande och de skall bli väckta
och Du skall förnya världens ansikte.
pray-as-you-go.org
 
Varma hälsningar,
Colette
 
 

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

2015-05-10

 

Veckobrev

Hej allihopa;
Ständig Bön är erkänd som en av de andliga rörelserna inom Kyrkan.  Jag, Linnea och Anna Britta från Domkyrkan deltog i Pingstvigilian i Domkyrkan på Pingstafton ifjol, med alla andliga rörelser. Det var en väldigt uppbyggande och inspirerande Mässa.  Jag hoppas att flera av Er kan delta i år.   
Jag har fått följande information från Frederick Emanuelsson, som gäller för i år: "Nu är det klart att biskopen kommer att fira pingstvigilian i domkyrkan med rörelserna på pingstafton, lördagen 23 maj kl. 20.00. Samma dag saligförklaras biskopen Oscar Romero i El Salvador och därför deltar också El Salvadors ambassadör och grupper från bl.a. Stockholm och Arboga med rötter i El Salvador, samt spanska missionen. Vi rörelser kommer att träffas för ett gemensamt möte samma dag kl. 18.00." Jag hoppas att flera av Er kan delta.  Om ni gör det kommer ni inte att ångra det. 
 
OBS. Var snäll och meddela mig om ni tänker delta! Frederick vill veta hur många som kommer för att platser ska kunna reserveras för rörelserna.
Här följer programmet för Pingstvigilian:

Platser reserveras för rörelserna, sekularinstituten och gemenskaperna på de främre bänkraderna.

I ingångsprocessionen går representanter för rörelser och grupperna från El Salvador.

INLEDNING

Ingångspsalm – Focolare

VI SJUNGER EN SÅNG TILL DIN KÄRLEK

Vi sjunger en sång till din kärlek
Med glädje ett lov till ditt namn
Vi sjunger vår sång till din kärlek
Och prisar dig alltid, vår Herre
Vi sjunger med glädje ditt lov.

Du som ger oss sann evig kärlek
som är större än - himmel och jord
Du har blivit människa,
har kommit till oss
och mitt ibland oss lever du
och därför,

Vi sjunger en sång …

Du bestämmer stjärnornas bana
Du som känner alla med deras namn
från alla håll, kallar du oss
att alltid vara dina barn
och därför,

Vi sjunger en sång ...

 Hälsningsord och presentation av rörelserna i Kyrka i rörelse

Botakten

Kyrie             Spanska missionen

Kollektbön
                     
ORDETS LITURGI


Biskopen riktar några ord till folket.

Första läsningen (lektor Ständig bön för äktenskap)     1 Mos 11:1-9


Responsoriepsalm (Neokatekumenatet)         Ps. 33:10-11, 12-13, 14-15 (R.12b)


Kollektbön


Andra läsningen (lektor Karmeliterna)               2 Mos 19:3–8a, 16–20b


Responsoriepsalm (Neokatekumenatet)           Ps. 19:8-11 (R. Joh 6:68)


Kollektbön


Tredje läsningen på spanska (lektor Böneapostolatet)   Hes 37:1–14


Responsoriepsalm (Neokatekumenatet)                       Ps. 107:2-9 (R.1)


Kollektbön


Fjärde läsningen (lektor Comunione e liberazione)        Joel 2:28–32


Responsoriepsalm (Neokat)  Ps. 104:1-2a, 24, 35c, 27-28, 29bc-30 (R. 30)


Kollektbön

 Gloria           Spanska missionen

 Kollektbön

 Epistel på spanska   Ur grupp från El Salvador             Rom 8:22–27

 Pingstsekvensen (Mödrars bön)

 Halleluja        Spanska missionen                                                   

 Evangelium                                                                                   Joh 7:37–39

 Predikan

 Credo     läses

 Kyrkans allmänna förbön (Mödrars bön)

Mässan fortsätter på vanligt sätt med Eukaristins liturgi.

I offertorieprocessionen bärs gåvorna fram av representanter från rörelserna samt grupperna från El Salvador.

Offertorium (Focolare)

SE PÅ DETTA OFFER

Se på detta offer
Herre, se på oss
Allt åt Dig vi offrar
att bli ett med Dig.

Genom Din mässa
som är vår mässa.
Genom Ditt liv
som är vårt liv. (2 ggr)

Vad kan vi nu ge åt Dig
Du vår Skapare?
Tag emot vår intighet
Du vår Frälsare.

Genom Din mässa ...

Sanctus                  Spanska missionen

Agnus dei               Spanska missionen

 Kommunion
Sång under kommunionen Spanska missionen

Högtidlig välsignelse

 Utgång                   Cecilia 121 Du drottning… (Birgittinoblater)
Bibi skickade mig följande mail, som gjorde mig glad: "Jag tackar Herren att min dotter Mary, som opererats för bröstcancer (dubbelt mastectomy), har ett sådant stort nätverk av vänner som uppmuntrar och ber för henne. De motionerar med henne i tankarna, de samlar in pengar, de levererar middagar, ställer upp som barnvakt, städar åt henne när cellgifterna gör att hon mår dåligt, etc, ...... Vilken välsignelse att det finns kristna vänner som verkligen lever ut sin tro! Deo Gratias."

Anna  vill ha förbön för sin kusin Elizabeth, som har cancer i äggstockarna och det har spritt sig. Herre vi överlämnar Elizabeth till Dig. Låt henne känna att Du är med henne och att det finns många som ber för henne. Låt henne får all mänsklig och andlig hjälp hon behöver. Lindra hennes man och Annas oro för henne. Herre hela henne till kropp och själ. Jesus Helig Hjärta. vi litar på Dig.
Jag har mer glädjande saker att berätta, men det får vänta till nästa vecka.

Creating God, I give you thanks for the variety of your creation.
Open my eyes to see that all you create is good.
Skapande Herre, jag tackar Dig  för variationen i din skapelse.
Öppna mina ögon så att jag ser att allt du skapar är gott.

Varma hälsningar;
ColetteFr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2015-05-03

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Jag hade en väldigt fin upplevelse den här veckan. Johanna Boss från Pastoralcentret i Danmark ringde till mig. Hon berättade om Kongressen om Äktenskap och Familj som hölls i Danmark den här helgen. Johanna vill använda en bön från häftet för Kongressen. Jag blev väldigt glad för det är viktigt att Rörelse för Ständig Bön för Äktenskap och Familj sprids.  Med detta tog jag kontakt med Biskop Anders och Dk. Björn Håkonsson och båda lovade att ta upp ständig bön för äktenskap och familj  under Kongressen. Det var Maria Fongen från Norge som berättade om rörelsen för Johanna. Jag är speciellt glad eftersom Patrick (vår son) är gift med en dansk tjej, Lise.  Johanna har inbjudit mig att besöka henne när jag kommer till Danmark. Guds vägar är outgrundliga. Herre, välsigna alla som deltar i Kongressen och må den bära riklig frukt, frukt som består.
 
Patrick och Lise är i väntans tid. Herre, tack för livets underbara gåva. Låt dem känna att du är med dem och med alla de som hjälper till. 
 
Varmt tack till er alla som har bett för mig. Ni anar inte hur mycket stryka och kraft jag får från era böner. Det kan hända att jag känner att jag går ner lite grand ibland, men jag kommer upp igen. Herre, vi tänker speciellt på dem som inte har någon som ber för dem. Låt dem ändå känna sig omringade av andras böner. Låt ingen människa känna sig ensam.
 
Jag har pratat med Diala.  Isis omringar byn där hennes syster med familj bor, men har inte lyckats ta sig in. Herre vi tackar för ditt beskydd.  Du vet vilken desperat situation familjen och alla andra i byn befinner sig i. Låt dem inte ge upp hoppet och låt dem verkligen känna att det är många som ber för dem.  Lindra Dialas oro. Moder Maria, var med dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Spirit of Life, you bring life to all creation.
Help me to follow where you lead.
Livets Ande, Du ger liv till hela skapelsen.
Hjälp mig att följa där du leder.
Loyola Press
 
Varma hälsningar,
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?