2015-05-18

 

Veckobrev

Hej allihopa;

Fr. Frederick har skrivit angående Pingstafton: "nu har vi fått en lokal för vårt möte med Kyrka i rörelse på pingstafton lördagen 23 maj kl. 18.00 då vi är välkomna till S:t Josefsalen i Domkyrkan (ingång som till domkyrkosalen)."

Tyvärr är jag lite sen den här veckan. Min bror kom från Irland på snabbesök. Han vill kolla läget. Vi åkte till Linnea och Johan i Stockholm och  våra älskade barnbarn förstås. Jag deltog i en inspirerande Mässa i Bromma och de ord jag hörde i en predikan av P.Josef kunde jag verkligen relatera till. Det är bara med Gud vi blir mänskliga och utan Honom klarar vi ingenting.

Min nästa behandling är nu på onsdag, 20e maj och jag är glad om ni ber för mig. Än så länge har det gått bra och jag vet det är på grund av allt andligt och mänskligt stöd jag har fått. Mitt i natten lördag till söndag, fick vi meddelande att Patrick och Lise hade blivit välsignade med en liten flicka, vårt femte barnbarn. Det var roligt att vara i Stockholm, så att vi kunde fira lite med övriga i familjen.  Herre, du som är källan till allt live. Tack för gåvan av ett nytt liv. Välsigna lilla Aili, mamma Lise och pappa Patrick. Det var meningen att vi alla skulle ha åkt till Francis med familj i söndags. Tyvärr var de förkylda och eftersom jag inte får utsätta mig för sådant, åkte vi inte dit.

Maria Fongen har skrivit och berättat om Familjekongressen i Danmark. Hon säger att det var som en försmak av himmelen.  Barnen fick olika instrument som de spelade på under alla Mässor. Biskop Anders kallade barnen för "Himmelens Änglar". Atmosfären var en av kärlek, glädje och tacksamhet. Allt hade en låg profil - enkelt, lätt och vardagligt och allt man lärde sig kan lätt implementeras i det dagliga livet.  Jag blev väldigt glad av att höra att April Frigge från Island hade berättat om ständig bön. Hon och hennes man, Mike har varit med sedan Kongressen i Jönköping.  Johanna Boss från Danmark m. fl. gjorde det också. Må Kongressen fortsätta att bära frukt, frukt som består.

Nu har vi fått brev för två veckor från Fr. Johnny. När det gäller Kristi Himmelsfärdshelgen  sägen han "Today’s feast of joy and gladness is a call to us to look up with confidence and know the power of Christ for the world in which we live./ Dagens lycko- och glädjefest är ett rop till oss att se uppåt med förtroende och känna kraften från Kristus för världen vi lever i.
I Pingstbrevet säger han "Love as if everything depends on you.  Live as if everything depends on God./ "Älska som om allt beror på Dig. Lev som om allt beror på Gud. 

Vi hörs om 2 veckor och innan dess firar vi Pingst.

Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful
And kindle in  them the fire of your love.
Send forth your spirit and they shall be created
And you will renew the face of the earth;
Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan
och tänd i dem din kärleks eld.
Sänd ut din Ande och de skall bli väckta
och Du skall förnya världens ansikte.
pray-as-you-go.org
 
Varma hälsningar,
Colette
 
 

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?