2016-10-30

 

Veckobrev 31 söndagen under året

Hej allihopa;
 
Kanske några av er har tittat på Skavlan och hörde Carola berätta om flyktingar hon hade boende hos sig förra året.  Jag blev tagen av något hon sade, som gällde hennes adopterade barn Zoey. Förra året hade hon några flyktingar boende hos sig och de fik fick bo i olika delar av huset, bland annat i Zoeys rum och Zoey fick dela rum med Carola.  Sedan upptäckte Carola att Zoey inte var glad och att hon inte tyckte om att någon bodde i hennes rum. Carola kom på att hon inte hade frågat sin dotter om saken.Hon fick flytta tillbaka och efter en tid utan uppmuntran från Carola bestämde Zoey själv vem hon ville ha boende hos sig. Jag tyckte det var intressant och alldeles rätt. Ofta känner jag att jag kunde ha varit en bättre förälder och låtit våra barn bestämma lite mer när de var barn.Jag tröstar mig med tanken att de har lärt sig av våra misstag och gör säkert sina egna misstag. Det viktigaste är att erkänna och förstå dem om de tar upp något som de var missnöjda med. Sedan kan de förlåta oss och kanske få någon sorts lärdom av det.
 
Fr. Johnny säger till oss idag: "As we strugglle to live out our faith through the various relationships of our lives, we need to be ready for failure and be gentle with ourselves./När vi kämpar med att leva ut vår tro genom de olika relationerna i våra liv behöver vi vara beredda på misslyckanden och vara milda med oss själva." Resten finns i brevet.
 
Jag fick en glad nyhet under veckan. I våras bad vi ofta för ett par med 2 barn, som var nära att gå skilda väger.Situationen verkade vara väldigt komplicerad. De hade begärt skilsmässopapper och hade 6 månaders betänketid. Bönerna blev hörda och de har inte separerat.  Barnen sade: "Jesus har segrat". Tack Herre, Du som är källan till allt liv. Ge oss alla större tro. Allt är möjligt för Dig. Vi fortsätter be för de två, som vi vet behöver våra böner.  Herre, du förstår deras situation. Vi ber att du kommer med ditt ljus och låter dem känna Din närvaro. Låt  Din Ande vägleda dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
 
En kvinna vill att vi ber för hennes dotter Rebecca, som kommer att opereras snart.  Herre, vi överlämnar Rebecca till Dig.  Lindra familjens oro och låt Din Andel leda läkare och övriga berörda. Jesus Heliga, Hjärta, vi litar på Dig.
 
Nu kommer Påve Franciskus snart på besök.  Herre, tack Herre för att Du har skickat Påven till oss.  Må Hela Sverige blir påverkat av besöket i tro, hopp och kärlek. Helige Ande, inspirera alla som deltar och alla som följer Mässan på TV. Må besöket ge frukt, frukt som består.
 
Compassionate God, you know the secrets of our hearts.  Turn my offering, however small, into something useful for those whose needs you alone know.
Medlidande Gud, Du känner våra hjärtans hemligheter. Styr mitt hjälpbidrag, så litet det är, till någonting användbart  för  dem, vars behov Du ensam känner.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette 


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-10-17

 

Veckobrev 29 och 30 söndagen under året

Hej allihopa;
 
Jag vet inte riktigt hur det är för paret som kommer att gå skilda vägar, men jag vet att vi måste fortsätta att be för dem. Förra gången, när kvinnan som är inblandad hörde av sig skrev hon: "Jag har det mycket svårt, men Herren ger mig alltid ljusglimtar och gåvor som jag försöker att vara uppmärksam på". Herre, var med familjen, tack för kvinnan, som trots svårigheter förstår att Du är trofast. Lindra hennes lidande och hjälp paret att kunna samarbeta och förlåta varandra, speciellt för barnets skull. Låt allting ordnas enligt Din vilja. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på  Dig
 
Marina Håkonsson hörde av sig med följande uppmuntrande ord: " Som alltid läser jag dina brev med dina böner för de människor som du berättar om i brevet.  Vi kan inget annat än hoppas. Men att överlåta allt till Gud och be "Ske din vilja" ger ett lugn och en frid som kommer av tilliten att allt vilar i Guds händer." Tack Marina.
 
Marian berättade att hennes kör kommer att medverka med andra körer under Påvens Mässa i Malmö, ungefär 200 personer. Hon körde en minibuss från Lund till Vadstena över helgen; Alla körer skulle öva tillsammans. Det var på gränsen att hon inte kunde följa med på grund av sjukdomsfall på jobbet, som kunde hindra henne från att få ledigt.  En äldre herre, medlem i kören  erbjöd sig att köra bussen i hennes ställe ifall hon inte fick en vikarie, vilket visade sig inte vara lätt.  Men till slut, efter mycket ansträngningar fick hon först tag i någon som kunde ta hennes jobb på lördag och efter mer ansträngningar och i sista minuten fick hon tag i någon som tog söndag. Det visade sig att under tiden hade den äldre herren som skulle ha kört bussen fått hjärtbesvär och inte kunde följa med. Mannens fru berättade för Marina att hon hade bett till Gud att Marian skulle hitta möjligheter att följa med på körhelgen i Vadstena. Bön och handling är ett. Tack Marina för den här härliga historien.
 
Fr. Johnny skriver brev för två veckor den här gången. Han skriver om Bönens Kraft den här veckan. "There are many things that knock the heart  out of us today.Many people have given up.
Yet we have a power that can bring us through all of it - the power of prayer./ Där finns många saker som tar hjärtat ur oss idag. Många människor har givit upp. Men vi har en kraft som kan  ta oss genom allt  - kraft i bönen. " säger Fr. Johnny.  Resten finns i Fr. Johnnys brev - Couple Prayer (bilagt). 
 
Påvens besök närmar sig.   Vi får be att Herren vakar över besöket och att många blir kallade att delta. Må hela Sverige få inspiration från Påve Franciskus.
 
As we come to know God through Jesus, we are drawn into love with the Father. As we grow in this relationship, our love spills over to others and the circle of love keeps growing.
När vi lär känna Gud genom Jesus, blir vi indragna i kärlek till Fadern. När vi växer i den relationen flödar vår kärlek över till andra och kärlekscirkeln fortsätter att växa
Loyola Press
 
Glöm inte att titta på Couple Prayer för Vecka 30 nästa vecka.
 
Vi hörs om två veckor.
Varma hälsningar,
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2016-10-09

 

Veckobrev 28 söndagen under året

Hej allihopa;
"Come alive through gratitude./Bli levande genom tacksamhet", säger Fr. Johnny till oss idag; Se vidare här.
Varje gång jag hör att ett äktenskap har kraschat får jag ont i hjärtat när jag tänker på att så mycket påverkas, inte minst barnen och nästa generation. Många äktenskap har problem efter första barnets födelse, när äktenskapet går in i en ny fas. Melinda Gates blev intervjuad av Skavlan i lördags. Hon sade att innan hon och Bill gifte sig hade de långa, viktiga diskussioner om hur de skulle lösa "livets puzzel" när de fick barn. Hon berättade att föräldrar i barnens skola blev väldigt förvånade när Bill Gates, VD för Microsoft, körde barnen till skolan. Det finns många viktiga diskussioner som borde äga rum innan giftermål. För att kunna samarbeta och kommunicera om allt måste man ha redskap för att kunna göra det. Fr.Johnny predikar hela tiden att när det kommer till äktenskapsförberedelse, borde den största vikten läggas på kommunikation.
Jag fick följande info från Karin, som tog Ständig Bön för Äktenskap och Familj till Womens Federation for World Peace.  Organisationen tror att om vi ska ha fred i världen måste vi börja med familjen. Senare års förvirrade diskussion om genusdefinitioner och olika formers familjekonstellationer gör att det känns ytterst angeläget att ta ställning för äktenskap mellan man och kvinna. Det finns ett medborgarinitiativ som syftar till att EU ska anta en traditionell familjedefinition. Målsättningen med detta initiativ är att samla in 1 miljon signaturer. Deadline är 11 december i år.
All information om initiativet finns här och vi försöker nå så många nätverk som möjligt. I Sverige har endast 0,9% av signaturerna, som behövs för att EU ska beakta förslaget, kommit in till dags datum.
Bön behövs för en kvinna som fick stroke för några veckor sedan.  Hon har förlorat gåvan att kunna prata och har inte fått den hjälp hon behöver för att kunna få rösten tillbaka. Herre, vi lägger den här kvinnan i Dina Helige Händer. Låt henne känna Din närvaro och känna sig buren av andras böner.  Öppna vägen för henne att få den hjälp hon ha rätt till. Hjälp  familjen att kunna förstå hennes behov och att kunna hjälpa henne på alla möjliga sätt trots språksvårigheterna; Hela henne till kropp och själ. Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
God, you have written Your Word in my heart. Give me the grace to share your good news in all I do.
Gud, du har skrivit Ditt Ord i mitt hjärta. Ge mig nåden att dela dina goda nyheter i allt jag gör.
Loyola Press
Varma hälsningar;
Colette
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-10-01

 

Veckobrev 27 söndagen under året

Hej allihopa;
"How wonderful our God is and how enlivening God´s presence with us is/ Så underbar vår Gud är och hur upplivande Guds närvaro med oss är."  Fr. Johnnys ord är så sanna. I Couple prayer säger han: "We are temples of Gods Holy Spirit with all the power of God´s love to transform the world. / Vi är Guds Helige Andes tempel med hela Guds kärlekskraft att omvandla världen." När jag läste de här ord tänkte jag på Ständig bön för äktenskap och familj och hur viktigt det är. Ibland kan man undra om det hjälper, men många har berättat för mig hur uppmuntrande det är att veta att det finns de som ber för en.  Själv tycker jag att det är fantastiskt att veta att vi är många som ber för samma sak.  Vi får inte glömma vad Helige Johannes Paulus den andre sade; "Mänsklighetens framtid ligger i familjens händer."
Bön behövs för Rebecca, som väntar på en operation. Familjen har också ekonomiska problem.  Herre vi överlämnar Rebecca till Dig och ber att Du inspirerar sjukhuspersonalen som tar hand om henne. Hela henne till kropp och själ. Ge familjen möjligheten att lösa de ekonomiska problem som finns. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi fortsätter att be för paret som kommer att gå skilda väger.  Herre, ge dem den visdomen de behöver, så att allt kommer att ske till barnets bästa och för parets bästa,  Du vet hur svårt det är när man befinner sig i den här situationen. Vi ber att de får den hjälp som behövs, så att båda parter kan klara situationen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
God, you have written your Word in my heart. Give me the grace to share your good news in all I do.
Gud, du har skrivit ditt Ord i mitt hjärta. Ge mig nåden att dela dina goda nyheter i allt jag gör.
Loyola Press
Varma hälsningar;
Colette
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?