2016-10-17

 

Veckobrev 29 och 30 söndagen under året

Hej allihopa;
 
Jag vet inte riktigt hur det är för paret som kommer att gå skilda vägar, men jag vet att vi måste fortsätta att be för dem. Förra gången, när kvinnan som är inblandad hörde av sig skrev hon: "Jag har det mycket svårt, men Herren ger mig alltid ljusglimtar och gåvor som jag försöker att vara uppmärksam på". Herre, var med familjen, tack för kvinnan, som trots svårigheter förstår att Du är trofast. Lindra hennes lidande och hjälp paret att kunna samarbeta och förlåta varandra, speciellt för barnets skull. Låt allting ordnas enligt Din vilja. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på  Dig
 
Marina Håkonsson hörde av sig med följande uppmuntrande ord: " Som alltid läser jag dina brev med dina böner för de människor som du berättar om i brevet.  Vi kan inget annat än hoppas. Men att överlåta allt till Gud och be "Ske din vilja" ger ett lugn och en frid som kommer av tilliten att allt vilar i Guds händer." Tack Marina.
 
Marian berättade att hennes kör kommer att medverka med andra körer under Påvens Mässa i Malmö, ungefär 200 personer. Hon körde en minibuss från Lund till Vadstena över helgen; Alla körer skulle öva tillsammans. Det var på gränsen att hon inte kunde följa med på grund av sjukdomsfall på jobbet, som kunde hindra henne från att få ledigt.  En äldre herre, medlem i kören  erbjöd sig att köra bussen i hennes ställe ifall hon inte fick en vikarie, vilket visade sig inte vara lätt.  Men till slut, efter mycket ansträngningar fick hon först tag i någon som kunde ta hennes jobb på lördag och efter mer ansträngningar och i sista minuten fick hon tag i någon som tog söndag. Det visade sig att under tiden hade den äldre herren som skulle ha kört bussen fått hjärtbesvär och inte kunde följa med. Mannens fru berättade för Marina att hon hade bett till Gud att Marian skulle hitta möjligheter att följa med på körhelgen i Vadstena. Bön och handling är ett. Tack Marina för den här härliga historien.
 
Fr. Johnny skriver brev för två veckor den här gången. Han skriver om Bönens Kraft den här veckan. "There are many things that knock the heart  out of us today.Many people have given up.
Yet we have a power that can bring us through all of it - the power of prayer./ Där finns många saker som tar hjärtat ur oss idag. Många människor har givit upp. Men vi har en kraft som kan  ta oss genom allt  - kraft i bönen. " säger Fr. Johnny.  Resten finns i Fr. Johnnys brev - Couple Prayer (bilagt). 
 
Påvens besök närmar sig.   Vi får be att Herren vakar över besöket och att många blir kallade att delta. Må hela Sverige få inspiration från Påve Franciskus.
 
As we come to know God through Jesus, we are drawn into love with the Father. As we grow in this relationship, our love spills over to others and the circle of love keeps growing.
När vi lär känna Gud genom Jesus, blir vi indragna i kärlek till Fadern. När vi växer i den relationen flödar vår kärlek över till andra och kärlekscirkeln fortsätter att växa
Loyola Press
 
Glöm inte att titta på Couple Prayer för Vecka 30 nästa vecka.
 
Vi hörs om två veckor.
Varma hälsningar,
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?