2019-02-25

 

Veckobrev Ordinary 7

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Den här veckan säger Fr. Johnny till oss:  If you want a strong relationship with God, listen to him, respond to him the ways you want him to listen to you. Om du vill ha en stark relation med Gud, lyssna till Honom, svara honom på det sättet du vill att han lyssnar till Dig. Mer finns i brevet.
Fr. Josef har blivit gul och blir långsamt sämre. Herre Låt Fr. Josef känna Din kärlek och omsorg i allt som händer. Tack Herre att han inte har ont. Var med hans medbröder och syster och hjälp dem att bara följa med allt som händer utan bekymmer. Låt P. Josefs liv ha ett värdigt och vackert slut. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Imorse träffade jag Jan Erik Erikssons dotter i Kyrkan.  Hon berättade att hennes Pappa avled under veckan.  Han avled på ett vackert sätt, precis som han och familjen skulle ha önskat sig och hela familjen var med när han tog sitt sista andetag.  Jan Erik och Ragnhild har deltagit i ständig bön nästan från dess början i Sverige. Herre, Du som är källan till allt liv, vi tackar Dig för Jan Eriks liv och för vad han har gjort med Din hjälp här på jorden. Må det bära frukt, frukt som består. Låt hans fru, Ragnhild och barn och barnbarn känner sig burna av våra böner. Må dem få mycket mänskligt och andlig stöd när de mest behöver det. Må Jan Erik vila i frid.

Eva Johansson har skrivit följande: Välkomna till reträtt med F. John Bashoboro som kommer till oss den 8 mars till Värnamo. Alla är hjärtligt välkomna.
 

Som ni säkert vet äger det rum ett stor möte i Rom med Biskopar angående skandaler i Kyrkan. Just nu har jag hört på radio att Påve Franciskus har sagt "ett fall av övergrepp är monstruöst".  Herre, låt alla Kardinaler, Biskopar och präster känna just hur monstruöst det är. När de förstår vidden av vad som har hänt, ge dem visdomen de behöver för att kunna agera på rätt sätt.   Personligen undrar jag om det är möjligt att läka såret men med Herrens hjälp och visdom från Honom Blir det omöjliga möjligt.  Jag ber att Kyrkan tar vikten av transparens på allvar. Nedan finns en bön skriven av Biskop Anders angående skandaler. Be gärna detta.


Kom helige Ande till din kyrka,
kom med din renande eld och befria henne från synd och ondska,
kom med din milda fläkt och hela såren hos alla dem som utsatts för övergrepp och kränkning,
kom med din smörjelse och helga alla dem som har en tjänst och kallelse för Guds heliga folk,
kom med din vishet och ditt mod till alla som är satta att urskilja vad som måste göras för att skydda de oskyldiga,
kom med din kraft och stormvind och driv bort den ondes alla lockelser och försåt,
kom med din helgande nåd och hjälp oss alla att gå helgelsens och kyskhetens väg,
kom med ditt råd och din klarsyn och ge oss ångerns och botfärdighetens anda.
Genom Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande, lever och råder i evigheters evighet.
Stockholm 20.2.2019 +Anders Arborelius OCD
Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

Last week I had a lot of trouble with my emails so that many of you did not receive the Couple Prayer.  I hope you missed me!!  Thank God I am now back to most of my contacts.  I am glad to be able to send you on the Couple Prayer for next week, the 7th Sunday in Ordinary Time.  it is a very important one that carries the message to treat others as we would want them to treat us.  It is very challenging to us at every level of our lives and faith.
 
 You are in my prayers every day as I thank God for you and ask for God’s blessing on you and your family.  Please continue to pray for me.  Thank you.

Johnny 

2019-02-17

 

Veckobrev Ordinary 6

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

En vecka till har gått förbi och Fr. Johnny skriver bl.a.: "The task of every human person is to let go of our self-importance and enter into the wonderful love  relationship  God wants to have with us.  Varje människas uppgift är att befria sig från vår självtillräcklighet och träda in i de underbara       kärleksrelation Gud önskar ha med oss.” Resten finns i brevet.


Marina Håkonsson har skrivit under veckan. I häftet som Fr. Johnny har skrivit har jag sedan 2007 lagt till ett böneämne: de föräldrar som har mist sitt barn. Oavsett ålder är det något som förändrar livet för alltid. Vi ber för alla vi älskar, levande och döda. Kärleken är evig. Nästa någon gång vi trycker bönehäftet ska vi lägga till detta böneämne.


Följande är en bön skriven av Fr. Pedro Arrupe S.J. Han dog den 5 februari för 28 år sedan och grunden för saliggörande och kanonisering av denna välkända Jesuit öppnades officiellt i Rom just den 5 februari. Jag kommer ihåg att för många många år sedan var en av mina bröder ministrant när Fr. Arrupe under ett besök på Irland firade Mässan i min brors kola. Bönen rörde vid mitt hjärta.


In the Hands of God.
 
More than ever I find myself in the hands of God.
This is what  I have wanted all my life from my youth.
But now there is a difference,
the initiative is entirely with God.
It is indeed a profound spiritual experience

to know and to feel myself
so totally in Gods hands.

I Guds Händer

 Mer än någonsin finner jag mig i Guds händer.
Detta har varit mitt önskemål under hela mitt liv från min ungdom.
Men nu finns det en skillnad,
Initiativet är helt och hållet Guds.
Det är verkligen en djup andlig erfarenhet
att veta och känna att jag är
så totalt i Guds händer.


God, thank you for calling me into a relationship with you. Watch over and guide me in faith, hope and love. Gud tack för att du kallar mig in i en relation med Dig. Vaka över mig och led mig i tro, hopp och kärlek. Loyola Press


Varma hälsningar,
Colet

2019-02-11

 

Veckobrev Ordinary 5

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Jag älskar hur Fr. Johnny skriver till oss.  Hans brev är utmanande men samtidigt fullt av Herrens kärlek. Den här veckan skriver han i själva brevet:  God’s Word reminds us of our vocation to make God’s way attractive to one another and to those close to us by our kindness and generosity of love.  The future is always assured for us and we have nothing to be anxious about.  All we have to do is bring that assurance to one another with joy and confidence.  Guds ord påminner oss om vår kallelse att göra Guds väg attraktiv för varandra och för dem nära oss genom vår givmildhet och generositet. Vår framtid är försäkrad och vi har ingenting att vara ängsliga över. Vad vi måste göra är att ge den försäkran till varandra med glädje och förtröstan.

En kvinna skriver att hon önskar förbön för hennes dotter, (43 år)..  Dottern är nu gravid efter många missfall.  Herre, du som är källan till allt liv,  vi överlämnar dottern och det ofödda barnet till Dig. Välsigna hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Kvinnan önskar att vi också ber för barnbarnet (6 år) som har genomgått en komplicerad operation (laryngeal flap) och har väldigt ont.  Dessutom blir rehabilitering besvärlig. Herre,vi överlämnar barnbarnet och föräldrarna till Dig och låt dem känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

 Ett par som håller håller på att förbereda sig för äktenskap vill gärna att vi ber för dem.  Herre, vi överlämnar paret till Dig. Välsigna deras relation. Var med dem när de funderar över vad de värdesätter och prioriterar och diskuterar allt som skulle kunna leda till eventuella problem i livet. Visa dem till andra par som  också förbereder sig för äktenskap. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Anna Britta, samordnare i Domkyrkan, gav följande till mig för några veckor sedan. Har du sett detta på stiftets hemsida: https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/evenemang/2019/familjer-i-rorelse-rorelser-i-familjer-9-mars.  Anna Britta har anmält sig. Om jag kan kommer jag att anmäla mig.

(Det kommer även att bli en mässa i Uppsala Domkyrka med vår biskop Anders den 18 maj, med familjetema).

Renew in me O Lord, the love and grace of my baptism, and confirmation. Förnya mig O Herre, nåden och kärleken från min dop och konfirmation. Donal Neary S.J.

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 We are moving along nicely through this first part of 2019.  The Word of God for each week is so rich for our hearts and minds.  I hope you are getting as much from it each week as I am.  The gift of our faith is so wonderful, especially in how we can tune into God’s heart week after week and be enriched by his Word
.
 Once again, for next week, God’s Word reminds us of our vocation to make God’s way attractive to one another and to those close to us by our kindness and generosity of love.  The future is always assured for us and we have nothing to be anxious about.  All we have to do is bring that assurance to one another with joy and confidence.

 Your are in my prayers each day.  I thank God for you and ask God to bless you and all your loved ones abundantly in the week ahead.  Please continue to pray for me.

 Johnny

2019-02-05

 

Veckobrev Ordinary 4

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Idag blev jag väldigt glad när jag råkade träffa en kvinna som berättade att hennes dotter var med barn efter flera år av längtan. Vi har bett för henne och Herren svarade. Herre, du som är källan till allt liv. Tack för att Du hör våra böner.  Välsigna kvinnans dotter och barnet som hon bär. Vi överlämnar familjen till Dig.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Hör gärna av er med svar på bön. Vi behöver uppmuntran.


Tacksam om ni skickar upp en liten bön för min dotter som börjar ett nytt jobb och är lite nervös.  Herre, var med Linnea nu när hon börjar ett nytt jobb.  Låt henne ta emot alla nya intryck med lugn i vetskap att du är med henne och så småningom kommer hon att känna sig hemma i sin nya roll. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Som vanligt är Fr. Johnny utmanande, "vi är bjuden att gå innanför ytan av vår liv och nå den djupaste sanning om oss som  visats för oss av Kristus."  Resten finns i brevet.

In everyone Jesus sees ‘a human being with a dignity identical to my own, infinitely loved by the Father, an image of God, a brother or sister redeemed by Jesus Christ  (Pope Francis, Gaudium et Exsultate, 98). Jesus ser i alla en människa med en dignitet identisk med min egen, oändligt älskad av Fadern, Guds avbild, en bror eller syster frälst av Jesus Kristus (Påve Franciskus, Gaudium et exsultate, 98). En del av en reflektion från Donal Neary.S.J.
 
Vi glömmer inte att be för P. Josef under den tiden han har kvar här på vår jord.
Herre, vi vet att du har P. Josef i dina heliga händer.  Låt honom känna din närvaro.  Låt hans sista tid vara en tid av frid. Var med hans medbröder och hjälp dem att kunna följa P. Josef med Din Ande i förtröstan.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Herre, ge oss ett hjärta som dittDonal Neary S.J.
          Varma hälsningar,
          Colette


Dear Friends,
 Attached you will find my input for the 4th week in Ordinary Time.  it is a very important one for us in our journey of faith as we are invited to go below the surface of our lives and get in touch with the deepest truths about us as revealed to us by Christ.  Think about it and pray about it in the coming week. 
 I continue to pray for you every day that God will be with you to bless you and all your loved ones and to inspire you with joy and hope in your love for each other and in your family life.  Please pray for me.
 Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?