2019-02-25

 

Veckobrev Ordinary 7

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Den här veckan säger Fr. Johnny till oss:  If you want a strong relationship with God, listen to him, respond to him the ways you want him to listen to you. Om du vill ha en stark relation med Gud, lyssna till Honom, svara honom på det sättet du vill att han lyssnar till Dig. Mer finns i brevet.
Fr. Josef har blivit gul och blir långsamt sämre. Herre Låt Fr. Josef känna Din kärlek och omsorg i allt som händer. Tack Herre att han inte har ont. Var med hans medbröder och syster och hjälp dem att bara följa med allt som händer utan bekymmer. Låt P. Josefs liv ha ett värdigt och vackert slut. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Imorse träffade jag Jan Erik Erikssons dotter i Kyrkan.  Hon berättade att hennes Pappa avled under veckan.  Han avled på ett vackert sätt, precis som han och familjen skulle ha önskat sig och hela familjen var med när han tog sitt sista andetag.  Jan Erik och Ragnhild har deltagit i ständig bön nästan från dess början i Sverige. Herre, Du som är källan till allt liv, vi tackar Dig för Jan Eriks liv och för vad han har gjort med Din hjälp här på jorden. Må det bära frukt, frukt som består. Låt hans fru, Ragnhild och barn och barnbarn känner sig burna av våra böner. Må dem få mycket mänskligt och andlig stöd när de mest behöver det. Må Jan Erik vila i frid.

Eva Johansson har skrivit följande: Välkomna till reträtt med F. John Bashoboro som kommer till oss den 8 mars till Värnamo. Alla är hjärtligt välkomna.
 

Som ni säkert vet äger det rum ett stor möte i Rom med Biskopar angående skandaler i Kyrkan. Just nu har jag hört på radio att Påve Franciskus har sagt "ett fall av övergrepp är monstruöst".  Herre, låt alla Kardinaler, Biskopar och präster känna just hur monstruöst det är. När de förstår vidden av vad som har hänt, ge dem visdomen de behöver för att kunna agera på rätt sätt.   Personligen undrar jag om det är möjligt att läka såret men med Herrens hjälp och visdom från Honom Blir det omöjliga möjligt.  Jag ber att Kyrkan tar vikten av transparens på allvar. Nedan finns en bön skriven av Biskop Anders angående skandaler. Be gärna detta.


Kom helige Ande till din kyrka,
kom med din renande eld och befria henne från synd och ondska,
kom med din milda fläkt och hela såren hos alla dem som utsatts för övergrepp och kränkning,
kom med din smörjelse och helga alla dem som har en tjänst och kallelse för Guds heliga folk,
kom med din vishet och ditt mod till alla som är satta att urskilja vad som måste göras för att skydda de oskyldiga,
kom med din kraft och stormvind och driv bort den ondes alla lockelser och försåt,
kom med din helgande nåd och hjälp oss alla att gå helgelsens och kyskhetens väg,
kom med ditt råd och din klarsyn och ge oss ångerns och botfärdighetens anda.
Genom Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande, lever och råder i evigheters evighet.
Stockholm 20.2.2019 +Anders Arborelius OCD
Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

Last week I had a lot of trouble with my emails so that many of you did not receive the Couple Prayer.  I hope you missed me!!  Thank God I am now back to most of my contacts.  I am glad to be able to send you on the Couple Prayer for next week, the 7th Sunday in Ordinary Time.  it is a very important one that carries the message to treat others as we would want them to treat us.  It is very challenging to us at every level of our lives and faith.
 
 You are in my prayers every day as I thank God for you and ask for God’s blessing on you and your family.  Please continue to pray for me.  Thank you.

Johnny 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?