2016-01-24

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Hoppas ni har haft det bra. Det var underbart att ha flera soliga dagar den här veckan. Bengt har åkt skidor nästan varje dag. Jag har mått väldigt bra och har haft en känsla av pånyttfödelse sedan jag blev friskförklarad. Deo Gratias.
 
Två veckor har gått förbi och Fr. Johnny har skrivit till oss igen, bland annat säger han till oss: "We have a power to transform the world we live in and living our faith is about doing just that. It is time to move away from a sense of duty in regard to our faith and move into a sense of adventure for the Kingdom of God. Vi har makt att transformera världen vi lever i och att leva vår tro handlar om att göra just det. Det är dags att  komma bort från en känsla av plikt och flytta in i en känsla av äventyr för Guds rike".
 
En kvinna, som inte har mått bra under några veckor och inte har fått klarlagt vad problemet är, vill ha förbön.   För några veckor sedan lämnade hon flera prover på vårdcentralen och under veckan hörde hon att de hade gått vilse i systemet på något sätt och hon måste lämna nya. Herre, vi överlämnar den här kvinna till Dig. Vi ber att du lindrar hennes och hennes mans oro och  att du inspirerar läkaren på sjukhuset och läkaren på  vårdcentralen, så att hon får en diagnos och den hjälp hon behöver. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Bön behövs för ett par som ska gifta sig den 19e mars, Helige Josefs festdag. Vi överlämnar paret till Dig och ber att den Helige Ander ska vara med i förberedelserna för vigseln och att allt ska ske enligt Din vilja. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.
 
Vi har bett flera gånger för ett par som har ett väldigt komplicerat förhållande. Det känns att de går mot någon sorts avgörande och det gör ont. Vi ber, Herre, att du bryter in med Dit ljus och gör det möjligt för dem att förstå den andres sida av problemet. Allt är möjligt för Dig.  Öppna dem för att kunna förstå varandra. Ta bort all bitterhet och vad som än händer, låt dem vara vänner för barnets skull.  Helige Ande, de behöver Din hjälp.
 
Karin´s man Lars kommer undergår en 10 timmes operation imorgon.  Det är en nerv i ansikte som gör fruktansvärt ont.  Herre, vi överlämnar Lars till Dig och ber att din Helige Ande ledar läkarna som gör operation och att han blir helad till kropp och själ.  Jesus Helige Hjärta. vi litar på Dig. 
 
Yvonne får sin efterlängtade axeloperation den 10e februari. Herre, vi överlämnar Yvonne till Dig med alla förberedelser inför operationen. Lindra Tommys oro och var med all sjukhuspersonal som deltar i förberedelser och operation.  Vi ber om helande för Yvonne. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Lord, help us to hear the cry of the poor, the child, the assylum seeker and refugee. It is your cry.
Herre, hjälp oss at höra ropet från den fattige, barnet, asylsökaren och flyktningen. Det är Ditt rop.
Donal Neary, S.J.
 
Ha en bra vecka.
Varma hälsningar;
 
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2016-01-10

 

Reträtt

 
Välkomna till karismatisk reträtt
med f. John Bashobora
med förbön om helande och befrielse

 
Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor
jag skall skänka är vila” Mt.11,28 
 
S:t Eugenia Församling
Kungsträdgårdsgatan 12
Stockholm

22 februari kl.18.30 -21.30
23 februari kl.18.30 -21.30

Mer information på församlingens hemsida


F. John Baptist Bashobora föddes den 5 december i Uganda 1946. Vid två års ålder förlorade han sin far, men han visste inte om det, eftersom han uppfostrades av sin farbror och hans fru och då de aldrig berättade för honom att de är inte var hans biologiska föräldrar. Ändå fram till sin prästvigning levde John omedveten om detta och trodde att de var hans föräldrar.
På prästvigningsdagen berättade hans farbrors fru sanningen för John att de inte var hans biologiska föräldrar och att hon förgiftade hans far och även försökte förgifta John när han var liten. Hon gav honom förgiftad gröt i en skål men lille John gjorde ett korstecknet över maten innan han skulle äta och då gick skålen sönder i små bitar. Hon berättade om hur svartsjuk hon var på deras kärlek till varandra som rådde i hans familj och även att hon var svartsjuk på att lille John var ett mycket intelligent barn, mer än hennes egna barn. Hans farbrors fru bad John i samband med prästvigningen att han ska förlåta henne för det hemska dådet hon begick. John förlät henne i Jesu namn. John fick också veta att hans biologiska mor efter makens död försköts och av hans farbror och hans fru kördes i väg från deras by för alltid. Nu bor f. Johns mor någon annanstans. John bestämde sig för att hitta sin biologiska mor och han lyckades hitta henne och återfick sin familj.

F. John lärde känna Jesus i mycket tidigt åldern. Redan i grundskolan såg han en bild av Jesusbarnet på väggen. Från början visste John inte vem det lilla Jesusbarnet var men kateketerna läste ur Bibeln för honom och att detta Jesusbarn växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom. Lille John tänkte att han också ville bli lika klok och växa i vishet i Guds nåd precis som Lille Jesusbarnet.
När han var sju år berättade kateketerna för honom att alla barn är Jesu kropp. Då frågade lille John Jesus: "Om vi är din kropp, kan du använda mig som ditt redskap så att jag kan beröra människor och de kommer bli helade "? Jesus hörde denna begäran.
Vid 10 års ålder började han det lägre seminariet för unga eftersom han ville bli som Jesus. Han vägrade till en början att vara en präst, eftersom han förknippade präster med döden. På den tiden när John var liten leddes bönerna i kyrkan av kateketerna. Det var ont om präster. Prästen kallades till byn bara i nödfall när någon var döende för att ge det heliga sakramentet med smörjelse för de döende. När en präst visade sig i byn då visste alla att någon hade dött.
John visste att han kunde inte bli präst, eftersom hans far alltså farbror var en polygamist. Hans farbror hade en annan fru och söner från polygamyfamiljer kunde inte vigas till präster. Men i byn fanns en klok präst som såg intelligens och visdom hos den lille pojken John och lät honom gå vidare till nästa nivå till högre seminariet.

Sedan f. John var liten pojke var han alltid nära Jesus och betraktade alltid Jesus som sin bäste vän. John läste Bibeln och försökte leva precis så som det står skrivet i Bibeln, till exempel: John fastade i 40 dagar som Jesus. Som barn, träffade John två präster från Kanada som arbetade i Uganda. Dessa präster var redan involverade i den karismatiska förnyelsen. Prästerna bad för de sjuka, predikade Guds ord med helige Andens kraft. Efter Andra Vatikankonciliet förstod sig folket ännu inte på karismatiker och därför trodde folk i byn att dessa två präster från Kanada tillhörde Pingstkyrkan och de skickades tillbaka hem.


När f. John upptäckte sin kallelse att bli präst beslöt han sig för att gå med i det Heliga Korsets Order i Uganda. Sedan åkte han till Indien för att göra sitt novitiat. Redan under tiden i Indien började f. John använda sig av förbön för de sjuka och bad i Jesu namn för deras helande. F. John återvänder hem till Uganda utan att ha avgett sina löften i novitiatet i Indien. Han prästvigdes 1972. Senare skickades han till Rom för att studera teologi och doktorerar i spiritualitet. I Rom ansluter sig f. John till karismatiska förnyelsen och där träffar han människor som hjälper honom att få djupare insikt om de gåvor som Gud har givit honom. F. John får tillfälle att fördjupa sig i kunskaper om de karismatiska gåvorna under sin vistelse i Rom.
Senare återvänder f. John till sin by i Mbarara i Uganda. Han ser många föräldralösa barn och beslutar sig för att hjälpa dessa barn. F. John bygger det första barnhemmet i Uganda. Varje år kom flera föräldralösa barn till byn och han började bygga hus och skolor. Utöver uppfostran ville han ge barnen möjlighet till utbildning och möjlighet till ett bättre liv i framtiden. F. John är grundare till fonden Kristi vänner. Tack vore fonden byggde f. John två grundskolor, två gymnasieskolor och två barnhem där 5000 barn fick hjälp.
F. Johns starka tro på den levande Jesus i våra hjärtan har attraherat och berört många människor som söker Gud. På f. Johns förböner svarar Gud med kraft och många människor bli berörda i sitt hjärta, sin själ och sina sinnen. Många människor blir helade och befriade. F. John fick en mäktig smörjelse av Gud, han är fylld av den helige Ande, han talar i Anden och han tjänar troget sin kyrka. F. John lever i ständig bön och närvaro av Gud.
I sin stora ödmjukhet använder han sig av många nådegåvor, predikar Guds Ord på reträtter och förkunnar evangelium runt om i hela världen. F. John svarar med ett öppet hjärta på varje begäran om förbön, ägnar all sin tid åt att utbreda Guds rike runt om i världen. En av f. John största reträtter ägde rum den 6 juli 2013 i Polen i Warszawa på fotbollsstadion där 60.000 människor samlades. Bland dem fanns 500 präster, biskopar och även Polens primas var närvarande.


Program 22-23/2 2016

Måndag den 22 februari

18.00 - 18.30 Mässa
18.30 - 21.30 F. John predikar, förbön om helande och befrielse

Tisdag den 23 februari

18.00 -18.30 Mässa
18.30 -21.30 f. John predikar, förbön om helande och befrielse
Avslutning

Reträtten hålls på engelska, men kommer att tolkas till svenska.
Obs! En kollekt tas upp åt F. John Bashobora för att bidra till föräldralösa barn i Uganda. Bra och ta med sig bibeln, anteckningsblock och penna. Reträtten är kostnadsfri.
Arrangör: Eva Johansson: evajoh1@gmail.com


F. John Bashobora kommer att leda karismatisk reträtt i Sverige mellan
10-23 februari 2016 i följande församlingar :

Värnamo 10-12 februari
Marie Födelses Församling
Oxtorgsgatan 2 B

Skövde 13-16 februari
Skaraborgs Katolska Församling
S:t Brynolf och S:ta Helena
Skolgatan 17

Göteborg 18-21 februari
Kristus Konungens Församling
Parkgatan 14

Stockholm 22-23 februari
S:ta Eugenia Församling
Kungsträdgårdsgatan 12

Mer information om programmet på respektive församlingens hemsidabesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?