2015-06-28

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Fr. Johnny säger oss något riktigt viktigt idag:
 
  "Young people find it difficult today to admit to going to Mass because their peers make fun of them for it.  We need to find the ways of encouraging them to keep going./  Unga människor finner det svårt att erkänna att de deltar i Mässan idag för att de som är äldre förlöjligar dem för detta. Vi måste hitta vägar som uppmuntrar dem att fortsätta gå." Resten finns i Couple Prayer.
 
Förra veckan bad vi för en kvinna som har fått sina barn omhändertagna av Socialen. Tyvärr går fallet till Förvaltningsrätten och det avgörs nu i veckan. Det är en väldigt komplicerad situation. Tack Herre, att du griper in genom bön och din Andes kraft. Vi ber nu om ett lösning under veckan och att  Förvaltningsrätten låter familjen återförenas snarast. Vi ber att din Helige Ander inspirerar alla som är inblandade, så att det blir ett lyckligt slut. Tack Herre för att du aldrig lämnar oss. Jesus Helig Hjärta, vi litar på Dig.
 
Veronica vill att vi ber för hennes bror, Enrico, som nyligen fick en hjärnblödning. Han har förlorat talet, men han kan gå.  Herre du vet att det är väldigt svårt att förlora talet.  Vi ber att, genom rehabilitering, Enrico blir helt återställd. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.
 
Nu på onsdag har jag min 5e behandling. Tacksam om ni tänker på mig.
 
Loving God, you are always there reaching out to me and calling me to yourself.
Draw me into your loving embrace and fill me with Your Spirit
Kärleksfulle Gud, du är alltid där, söker efter mig och ropar mig till Dig.
Dra mig in till din kärleksfulla omfamning och fyll mig med Din Ande.
Loyola Press.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2015-06-22

 

Veckobrev

Hej allihopa;
Hoppas ni har haft en fin midsommar! Det har vi haft. Vi hade Linnea med familjen här. Rebecka fyller 6 år den 25 juni, så vi firade henne i förskott. Det är så roligt med dem,men de växer alldeles för fort. Benjamin börjar andra klass i höst och Rebecka börjar första klass. 
När jag började min lymfombehandling trodde jag inte att jag skulle klara av så mycket. Alla hjälptes dock åt och det var lugnt och skönt. Deo Gratias.
Nu, under juli månad, vill Fr. Johnny att vi ber speciellt för morföräldrar och farföräldrar. 
Dan och Mia vill att vi ber för Dans mor, som tyvärr har drabbats av en aggressiv hjärntumör och är i livets slutskede: "Jag skulle vilja be er om en sak. Det vi framför allt vill att ni ber för, förutom att hon är försonad med Gud, är att hon inte dör under Lucas ,( vår yngste son) ,konfirmandläger. Lucas har inte mått bra under våren och vi önskar att hans tid på Åh skall få vara just så underbar och just så full av Gudsmöte som han behöver.Be alltså gärna att min mor överlever minst till 8/7."  Herre, vi överlämnar Dans Mamma till Dig Vi ber att hon känner Din närvaro under det här skedet av livet och att hon får allt mänskligt och andligt stöd som hon behöver. Du som är källan till allt liv, låt henne vara kvar till åtminstone den 8 juli.
Förra veckan bad vi för en kvinna som har fått sina barn omhändertagna av Socialen. Det höll på att ljusna men samtidigt har ingenting hänt. Det är en väldigt komplicerad situation. Tack Herre, att du griper in genom bön och din Andes kraft. Vi ber nu om ett lösning under veckan och att det inte går så långt som till Förvaltningsrätten. Låt familjen återförenas snarast och låt dem sedan får den rätta hjälpen för att kunna bearbeta situationen. Tack Herre för att du aldrig lämnar oss. Jesus Helig Hjärta, vi litar på Dig.
Förra veckan bad vi för en kvinna som har ett komplicerat äktenskapsförhållande med sin man. Det har inte blivit bättre. Herre, Vi ber att du griper in så att någonting händer för att ändra situationen. Vi ber att du ger paret visdom och kraft att kunna ha en bra dialog, som leder till kompromiss och en verklig förståelse för varandra. Låt dem inte bara prata till varandra utan med varandra och hjälp dem att se vad det är som inte är bra. Låt dem komma närmare varandra.  Var med hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Sonia vill att vi ber för hennes barn, som är arbetslösa och att de finner sina vägar tillbaka till tro.  Herre vi överlämnar Sonias barn till Dig. Du förstår deras situation.  Öppna vägar för dem, som leder till arbete. Du som är källan till allt liv, låt någonting hända, så att de börjar tro på Dig igen.  Allt är möjligt för Dig.
Jag längtar nu att höra en berättelse om svar på bön.  Det är viktigt att vi hör sådant också.  
It is the Lord who marches before you: He will be with you and will never fail or forsake you. So do not fear or be dismayed./
Herren skall själv gå före Dig. Han skall vara med Dig. Han sviker Dig aldrig och överger Dig inte. Var inte rädd, tappa inte modet.
Deuteronomy  31:8
Varma hälsningar;
Colette

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

2015-06-14

 

Veckobrev

Hej allihopa;
Hjärtligt tack för alla böner. Jag får mycket styrka och kraft från dem. I måndags, den 8e, var min bönedag.  Jag bad mellan 7 och 8 och var sedan hos läkaren 9.15.  Jag hade en positiv känsla och läkaren berättade att min kropp svarar bra på behandlingen och att alla mina värden är bra. Det är bara att fortsätta nu.  Jag hade min 4e behandlingen i onsdags och har två kvar. Sedan blir det en grundligt utredning. Visst är min kropp upp och ner ibland, men allt har gått mycket bättre än jag hade väntat mig. Allt mänskligt och andligt stöd har hjälpt mig enormt.  Deo gratias.
Marina Håkonsson har haft ett möte med sin grupp. Hon skrev så här:
"Det blev ett väldigt gripande möte med väldigt inspirerande vittnesbörd! Jag märker att denna böneform kan vara oerhört viktig för äktenskap och familj och fick nu höra om hur Helige Ande verkligen hade verkat och gjort, och gör, skillnad. Det var väldigt tacksamt." Jag är alltid glad när ni hör av er med inspirerande feedback.
Någon annan har skrivit angående förra veckans brev:
"How wonderful the words in your Sacred Heart novena are, those you quoted: Let our searching hearts, yours and mine, find each other.
I believe Jesus did exactly that the other day, when I went to confession and the priest gave me the Litany for the Sacred Heart of Jesus as penance. An immensely beautiful prayer, so I chose it for my novena./Så underbara de ord du citerade från Heliga Hjärtas Novena är:
Låt våra sökande hjärtan, ditt och mitt, hitta varandra. Jag tror att Jesus gjorde just detta häromdagen, när jag gick till bikt och prästen gav mig Heliga Hjärtas Litania som bot. En enormt vacker bön, så jag valde den för min Novena." Mitt hjärta blev varmt när jag läste detta.
Förra veckan bad vi för en kvinna som har fått sina barn omhändertagna av Socialen. Det är en väldigt komplicerad situation, men det håller på att ljusna. Tack Herre, att du griper in genom bön och din Andes kraft. Vi ber nu att familjen återförenas snarast och att familjen får den rätta hjälpen för att kunna bearbeta situationen. Tack Herre för att du aldrig lämnar oss. Jesus Helig Hjärta, vi litar på Dig.
Bön behövs för en kvinna som har en komplicerat äktenskapsförhållande med sin man. Herre, du som är källa till allt liv. Vi ber att du ger paret visdom och kraft  att kunna ha en bra dialog, som leder till kompromiss och en verklig förståelse för varandra. Låt dem inte bara prata till varandra utan med varandra och hjälp dem att se vad det är som inte är bra. Låt dem komma närmare varandra.  Var med hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Igår var Jesus Heliga Hjärtas dag och Novenan handlade om "A Heart that Travels with Us". Det var en sådan inspirerande Novena att jag måste ge vidare den här bönen till er:  "Lord Jesus, in the nine days of this novena, we have walked with you and with each other. Your heart has walked with out hearts. We have told you our stories. You have listened to us. You have stayed with us. May our eyes and hearts be opened in the months ahead to recognise you in your word, in the Eucharist and in each other. Help us to be a people who can live the joy and hope of the Gospel./ Herre Jesus, under den här novenans nio dagar har vi gått med Dig och med varandra. Ditt hjärta har gått med våra hjärtan. Vi har berättat våra historier för Dig. Du har lyssnat till oss. Du har stannat kvar hos oss. Må våra ögon och hjärtan öppnas under månaderna framöver, så att vi kan känna igen Dig i Ditt ord, i Eukaristin och i varandra. Hjälp oss att vara människor som kan leva glädjen och hoppet i Evangelium." 
The Messenger, Ireland.
The Kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. /Guds rike är rättvisa och frid och glädje i den Helige Ande.
Pray as you go.
Varma hälsningar och ha en underbar midsommar!
ColetteFr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

2015-06-06

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Idag är det nationaldagen. Det regnar och regnar här, men jag hoppas det blir fint senare. Kanske några av er blir svenska medborgare idag. Jag är fortfarande irländsk medborgare.
 
Tacksam om ni fortsätter att be för den här kvinnan som vi bad för förra veckan. Barnen har blivit omhändertagna av socialen. Situationen är väldigt komplicerad och hon är i stort behov av våra böner för att kunna klara situationen, vilket jag är säker på att hon kommer att göra. Herre, låt det bli en snar lösning till den här situationen.  Tack för att det finns många som ställer upp för henne. Låt henne fortsätta att känna att Du är med henne och att Du ger henne den kraft och det omdöme hon behöver för att lösa situationen. Lindra hennes oro. Ge socialen och alla inblandade ett stort mått av visdom, så att de kan förstå situationen. Låt Din Helige Ande inspirera alla inblandade. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jag är tacksam om ni skicka upp en bön för mig. Jag har läkarbesök nu på måndag och fjärde behandlingen på onsdag 10 juni. Jag är lite nervös inför läkarbesöket. Den här veckan mår jag riktigt bra, som jag brukar göra veckan före behandling. Det uppskattar jag verkligen.
 
Jag brukar be Novena till Jesus Heliga Hjärta. Det började den 4e juni och fortsätter till 12e Juni, som är Jesus Heliga Hjärtas festdag.  Jag följer det i "The Messenger", en tidning utgiven av Jesuiterna på Irland. Igår handlade det om "A Searching Heart/ Ett Sökande Hjärta". Jag citerar en bön från igår:
"Lord Jesus, I search for you in my need. Help me to believe that you are searching for me. Let our seaching hearts, yours and mine, find each other. May there always be others to carry us to you since it is sometimes a very lonely journey or faith if we feel we travel alone. Search us out, Lord. Lord, I believe, help my unbelief. Herre Jesus, Jag söker Dig i mitt behov. Hjälp mig att tro att du söker mig. Låt våra sökande hjärtan, ditt och mitt, hitta varandra. Må där alltid finnas andra som bär oss till Dig, för ibland är det en väldigt ensam resa av tro om vi känner vi gör den ensamma. Leta igenom oss, Herre. Herre, jag tror, hjälp min otro."
  
Jag är väldigt tacksam för Ständig Bön för Äktenskap och Familj. Jesus Heliga Hjärta, jag litar på Dig. 
 
 
Varma hälsningar,
Colette
 
 

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 
 
 
 
.

2015-06-01

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Nu är det dags igen. Hoppas att ni hade en fin Pingsthelg och fick kraft från den Helige Ande. Jag har hört från Gerde Reine att Pingstvigiliet var väldigt fint. Isabelle läste första läsningen för Ständig Bön. Alla rörelser var med på något sätt. Gerde skrev: "Mässan var lång, 2 timmar, spanska missionen var med, de sjöng underbart, Ambassadören för El Salvador sade några ord mot slutet på spanska och engelska, likaså predikan av Biskop Anders på två språk. Läsningarna var delade mellan olika rörelser, två sånger i början och under Offertorium var under Focolare, alla var med på något sätt.." Jag kommer ihåg att förra året kom jag hem verkligen inspirerad.
 
Jag har varit in på Livingspace idag och blev inspirerad av följande:
"Through wisdom, we understand how all things relate to each other, to God and to ourselves. It is based not on knowledge but on deep insight into what we know.
Wisdom consists in being able to see and seeing with great clarity. Withou it we grope in the darkness. Genom visdom, förstår vi hur allting samspelar; relaterar till Gud och till oss själva. Detta är inte grundat på kunskap utan på djup insikt i vad vi vet. Visdom består av att kunna se och se med stor klarhet. Utan den famlar vi i mörkret." Mer än någonsin behöver vi visdom i världen.  Låt oss be för visdom, först för oss själva men också för alla andliga och världsliga ledare så att vi får ett bättre värld.
 
Låt oss be för en kvinna som har det riktigt jobbigt just nu. Barnen har blivit omhändertagna av socialen. Situationen är väldigt komplicerad och hon är i stort behov av våra böner för att kunna klara situationen, vilket jag är säkert på att hon kommer att göra. Herre, vi överlämnar den här kvinnan i dina heliga händer.  Tack för att det finns många som ställer upp för henne. Låt henne fortsätta att känna att Du är med henne och att Du ger henne den kraft och det omdöme hon behöver för att lösa situationen. Lindra hennes oro. Ge socialen och alla inblandade ett stort mått av visdom, så att de kan förstå situationen. Låt Din Helige Ande inspirera alla inblandade. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Yvonne, som vi har bett för många gånger, måste vänta till hösten för att få axeln opererad.  Tyvärr har hon ont i axeln hela tiden.  Herre vi överlämnar Yvonne till Dig. Hjälp henne att klara sommaren.  Vi ber att du lindrar det onda hon har i axeln, så att hon kan njuta av sommaren.  Låt operationen äga rum å snart som möjligt.
 
Bön för en bebis som döptes idag: Herre, Du som är källan till allt liv. Tack för bebisen som nu upptas i Din Heliga Familj.  Ge föräldrarna vad de behöver för att kunna leda barnet vidare till en mogen kristen. Ge fäderna visdom så att de vet hur de kan stödja familjen i deras uppgift.
 
I am with you always to the end of the age.
Jag är med är dig alltid intill tidens ände.
Pray as you Go idag
 
Varma hälsningar,
Colette
 
 

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 
 besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?