2015-06-14

 

Veckobrev

Hej allihopa;
Hjärtligt tack för alla böner. Jag får mycket styrka och kraft från dem. I måndags, den 8e, var min bönedag.  Jag bad mellan 7 och 8 och var sedan hos läkaren 9.15.  Jag hade en positiv känsla och läkaren berättade att min kropp svarar bra på behandlingen och att alla mina värden är bra. Det är bara att fortsätta nu.  Jag hade min 4e behandlingen i onsdags och har två kvar. Sedan blir det en grundligt utredning. Visst är min kropp upp och ner ibland, men allt har gått mycket bättre än jag hade väntat mig. Allt mänskligt och andligt stöd har hjälpt mig enormt.  Deo gratias.
Marina Håkonsson har haft ett möte med sin grupp. Hon skrev så här:
"Det blev ett väldigt gripande möte med väldigt inspirerande vittnesbörd! Jag märker att denna böneform kan vara oerhört viktig för äktenskap och familj och fick nu höra om hur Helige Ande verkligen hade verkat och gjort, och gör, skillnad. Det var väldigt tacksamt." Jag är alltid glad när ni hör av er med inspirerande feedback.
Någon annan har skrivit angående förra veckans brev:
"How wonderful the words in your Sacred Heart novena are, those you quoted: Let our searching hearts, yours and mine, find each other.
I believe Jesus did exactly that the other day, when I went to confession and the priest gave me the Litany for the Sacred Heart of Jesus as penance. An immensely beautiful prayer, so I chose it for my novena./Så underbara de ord du citerade från Heliga Hjärtas Novena är:
Låt våra sökande hjärtan, ditt och mitt, hitta varandra. Jag tror att Jesus gjorde just detta häromdagen, när jag gick till bikt och prästen gav mig Heliga Hjärtas Litania som bot. En enormt vacker bön, så jag valde den för min Novena." Mitt hjärta blev varmt när jag läste detta.
Förra veckan bad vi för en kvinna som har fått sina barn omhändertagna av Socialen. Det är en väldigt komplicerad situation, men det håller på att ljusna. Tack Herre, att du griper in genom bön och din Andes kraft. Vi ber nu att familjen återförenas snarast och att familjen får den rätta hjälpen för att kunna bearbeta situationen. Tack Herre för att du aldrig lämnar oss. Jesus Helig Hjärta, vi litar på Dig.
Bön behövs för en kvinna som har en komplicerat äktenskapsförhållande med sin man. Herre, du som är källa till allt liv. Vi ber att du ger paret visdom och kraft  att kunna ha en bra dialog, som leder till kompromiss och en verklig förståelse för varandra. Låt dem inte bara prata till varandra utan med varandra och hjälp dem att se vad det är som inte är bra. Låt dem komma närmare varandra.  Var med hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Igår var Jesus Heliga Hjärtas dag och Novenan handlade om "A Heart that Travels with Us". Det var en sådan inspirerande Novena att jag måste ge vidare den här bönen till er:  "Lord Jesus, in the nine days of this novena, we have walked with you and with each other. Your heart has walked with out hearts. We have told you our stories. You have listened to us. You have stayed with us. May our eyes and hearts be opened in the months ahead to recognise you in your word, in the Eucharist and in each other. Help us to be a people who can live the joy and hope of the Gospel./ Herre Jesus, under den här novenans nio dagar har vi gått med Dig och med varandra. Ditt hjärta har gått med våra hjärtan. Vi har berättat våra historier för Dig. Du har lyssnat till oss. Du har stannat kvar hos oss. Må våra ögon och hjärtan öppnas under månaderna framöver, så att vi kan känna igen Dig i Ditt ord, i Eukaristin och i varandra. Hjälp oss att vara människor som kan leva glädjen och hoppet i Evangelium." 
The Messenger, Ireland.
The Kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. /Guds rike är rättvisa och frid och glädje i den Helige Ande.
Pray as you go.
Varma hälsningar och ha en underbar midsommar!
ColetteFr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?