2019-10-28

 

Veckobrev Ordinary 30

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
 Hej allihopa,

Tiden går så fort.  Snart är det allhelgonahelg och sedan kommer Jul och årets slut. Hoppas ni mår bra.


"True humility is about acknowledging God as the source of all life and all goodness and giving praise to him from our hearts. Äkta ödmjukhet handlar om att erkänna Gud som källan av allt liv och all godhet och att lovprisa Honom från hjärtat". Skriver Fr. Johnny till oss idag. Resten finns i Brevet.


"Just to be oneself before God can be difficult. Many gospel stories are about this reality. We need to give those few silent moments each day to an awareness of being loved by God. In that we are humbled, that one as good as God could love us so totally, and so we are exalted. Att vara sig själv framför Gud kan vara svårt. Många evangelieberättelser handlar om denna realitet. Vi behöver ge detta några tysta ögonblick varje dag så att vi kan vara medvetna om att vi är älskade av Gud. Faktum att vi är så totalt älskad av någon så god som Gud gör oss ödmjuka och så blir vi upphöjda". Donal Neary S.J.
 
Jag vill gärna att vi ber för de 38 kineser som hittades döda i containern i England. Herre må de vila i frid.  Vi överlämnar deras familjer och vänner till Dig. Det är en mardröm för dem.  Grip in Herre och låt dem få någon sorts tröst. Låt dem känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Loving Father, help me to notice the situations in my life that cry out for me to serve your kingdom and make  a difference in the world.  Kärleksfulle Fader, hjälp mig att se situationer i mitt liv som ropar på mig att tjäna Ditt Rike och göra skillnad i världen.  Loyola Press
Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 I am sorry that this is a day later than usual this week.  I was in Donegal for a few days visiting my family.  I hope this didn’t cause you any inconvenience.  It was lovely being with my sisters and brothers and their families.  Thank God they are all in good form.
 Attached is my input for next week, Ordinary 30.  I trust it will be helpful for you, your family and your parish.  It touches on something very important for all of us – the importance of growing in humility in the presence of each other’s love because of knowing God’s great love for each of you. 
 You are in my prayers every day as always.  May God’s blessing be with you and all those you love.  Please continue to pray for me and also for all those who receive this email each week.  I also ask for your prayers for a couple of young people whom I met recently.  They are suffering greatly from bullying and harassment and finding life very difficult.  Thank you.
Johnny

2019-10-21

 

Veckobrev Ordinary 29

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
Hej allihopa,

Det var inspirerande att komma till Mässan i Uppsala idag och i början av Mässan säger prästen att komma till Mässa en en sådan ruggig dag är i sig självt en bön. Mässans tema var bön. Vidare under predikan hörde vi att bön är ett uttryck för tron. Vi bär fram allt som är fel. Bön och tron håller ihop. Tron betyder att vi se Guds vilja, gör Guds vilja, tackar Gud för vad Han gör. Vi kan inte tro utan att be.  Fr. Johnny skriver till oss idag att vi kan inte springa bort från de allvarliga saker som händer omkring oss. "We have a power that can bring us through all of it - the power of prayer. Vi har en kraft som kan ta oss genom alltihop - bönens kraft." Resten finns i brevet.

Det finns så mycket hemskt som händer i världen och vi är i stort behov av bra värdsliga och andliga ledare. Herre, vi ber för fred i världen speciellt i Mellanöstern.  Vi ber att bra ledare växer fram som är inspirerade av Dig. Jag saknar de rätta orden men vet att du förstår vad jag menar. Låt det bli fred bland människor  och i världen. Låt Din Helige Ande leda oss. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Let´s pray together so we can rejoice together in God´s goodness. Our Loving Father is waiting for us to come to Him so he can work through us in ways that reach far beyond anything we could ever imagine. Låt oss be tillsammans så vi kan glädjas tillsammans i Guds godhet. Vår kärleksfulle Fader väntar att vi ska komma till Honom så att han kan verka genom oss   och göra oändligt mycket mer än vi någonsin kan föreställa oss.  Po Fang Chia. Our Daily Bread
  

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 We are in the middle of a Triduum in honour of St. Gerard Majella in Clonard at present.  It is wonderful to see so many young families here celebrating new life and honouring this Redemptorist saint who is the Patron of pregnancy.  Please pray for all women and couples who are expecting a baby at this time that God may bless them with health and hope in the growing gloom of the acceptance of abortion.

 I attach my input for next week.  The main theme of it is the power and importance of prayer, especially in family life.  I hope you will find it helpful for yourselves and for your faith community.
 You are in my prayers as usual that God may continue to bless you with an ever greater love for one another and a stronger commitment to our faith in Jesus Christ.  Thank you for your prayers for me.

 Johnny

2019-10-13

 

Veckobrev Ordinary 28

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
 Hej allihopa

Jag blev väldigt glad när jag fick följande brev från en glad och tacksam Mamma.  Tidigare var hon en förtvivlad och ledsen Mamma. Hon skrev "Jag vill bara skriva och tacka för alla era böner för dottern och hennes man. De har nu hittat tillbaka till varandra efter en tid isär. Hjälp oss att tacka Gud och Jesus for bönesvar.” Prisad vare Jesus Kristus.  Ingenting är omöjligt for Dig. Tack för din omsorg om paret. Led dem nu in i en djupare relation. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Ibland kan jag känna mig lite deppig om allt som händer i världen och andra saker som händer. I söndags på Sacred Space läste jag följande: "Adopting an attitude of gratitude can be a practical strategy to get through a tough time. But the kind of gratitude Ignatius was talking about when he tells us to give thanks to God Our Lord for the favours received is something deeper and stronger. It´s the heart of prayer. Att anta en attityd av tacksamhet kan vara en strategi för att ta oss igenom en tuff tid. Den sortens tacksamhet som Ignatius pratar om när han talar om för oss att ge tacksamhet till Gud, vår Herre för bönesvar är någonting djupare och starkare.  Det är bönens hjärta." Den här helgens evangelium handlar om de tio spetälska som blev helade av Jesus och bara en återvände för att säga tack. Jesus sade "Din tro har gjort dig hel.

Den här veckan säger Fr. Johnny till oss: "Come alive through gratitude. Bli levande genom tacksamhet." Resten finns i brevet.


Monica skrev "be för ett tvillingpar - pojkar  -2,5 veckor gamla; inte friska. Mamma mycket trött. Tacksam för förbön.  Herre, Du som är källan till allt liv, vi överlämnar pojkarna, mamma, pappa och hela den övriga familjen i Dina Heliga Händer.  Du vet hur svår den här situationen är och hur det ligger till med barnen, vi ber att de får den hjälp som behövs för att bli friska.  Lindra Mammans oro och och låt henne få all mänsklig och andlig hjälp som behövs. Låt alla runt omkring familjen visa känslighet och visdom. Var med dem Herre och låt familjen känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 


Spirit of God, lead me on this wonderful journey of life. Help me to grow in the gifts with which you have blessed me and to rejoice in being your child. Guds Ande, led mig på den här underbara livsresan. Hjälp mig att växa in i de gåvor som Du har välsignat mig med och att glädjas i att vara Ditt barn. Loyola Press.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 
 The weeks seem to be passing very quickly at present – they say that is a good sign that I am enjoying things!!  I hope you and all your loved ones are well and that you are safe from all the threatened storms.

 Attached please find my input for next week, Ordinary 28.  The theme is the importance of gratitude in our lives and especially in our relationships of marriage and family life.  There is so much to be grateful for.  Unfortunately there is also so much to grumble about!  The latter are what take up a lot of our time.  Next week holds the challenge to turn this around and focus on developing an attitude of gratitude – and maybe we could practice it this week too!!

 I have been asked to request your prayers for Theresa who has just been diagnosed with cancer in her ovaries and her womb. May God be with her in the weeks and months ahead to bring her through this affliction.  And may God bless her family and friends so that they can help her through this time also and into healing and peace.

 You are in my prayers as always.  May God bless you and all your loved ones in the week ahead.  Please continue to pray for me and for everyone else who receives this email.

 Johnny 

2019-10-06

 

Veckobrev Ordinary 27

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

Hej allihopa,

Hösten är här och det har sin förtjusning. Jag blir upplyft av alla fina färger särskilt när solen skiner som idag.  Tack Herre för din fina skapelse.

"We are the temples of God´s Holy Spirit, with all the power of God´s love to transform our world.  Guds Helige Ande bor i oss och med Guds kärleks kraft kan vi förändra världen" skriver Fr. Johnny.  Han påminner oss om Påvens bön för den här månaden som vi kan uppfylla genom att ge glädjens evangelium till våra familjer och nära relationer av kärlek  till den kommunitet vi lever i. Som vanligt är hans brev inspirerande.

Maria vill gärna att vi ber för henne.  Hon hade livmodern bortopererade i juni. Hon går på efterkontroll nu på torsdag. Hon mår bra men är lite nervös.  Herre, du som är källan till allt liv.  Lindrar Marias oro och var med henne. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig

Förbön behövs för en familj som flyttade hit för några år sedan. På många sätt har det gått bra för dem men där finns mörka moln. Bland annat har sonen en svår relation med sin Pappa och paret försöker hitta tillbaka till varandra. Herre vi överlämnar familjen till dig. Vi tackar dig för allt gott som har hänt. Du vet att där finns sår som behöver l
äkas. Låt dem inse vad roten till allt är, kunna acceptera hjälpen som finns och kunna handla därefter. Ge dem visdom och låt din Helige Ande vila över familjen. Hjälp familjen att hitta tillbaka till varandra. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Påve Franciskus behöver våra böner. Han har en stor börda.  Han har ramlat ett par gånger nyligen men har fått hjälp att kunna resa sig och fortsätta vad han höll på med. Runt om i världen ber individer en Hell Dig Maria för honom. Målet är att nå 10.000 böner.  Jag tycker det vore bra om vi anslöt oss till detta. Vi kan tillägga: Herre, skydda Påve Franciskus från allt ont, ge honom hälsa och all styrka, mod och visdom han behöver för att utföra ditt arbete. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Lord Jesus, help me to depend on you more each day. Thank you for the blessing of sharing with others the faith you give me. Herre Jesus, hjälp mig att lita mer på dig varje dag. Jag vill tacka dig för välsignelsen av att kunna dela  med andra tron du ger mig.

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

Today we begin the month of October.  For some this is a sure sign that the winter is not far away.  For others it is a welcome sign that we can begin to prepare for Halloween and maybe even Christmas!!  For us as Catholics though today is the first day of Missions Month.  Pope Francis has asked us to make this a special month this year in the ways that we are all missionaries to the world we live in – to bring the joy of the Gospel to our homes and families and through our close relationships of love to bring that joy out to the community we live in.  I hope the attached can help in responding to that call.

Attached is my input for next week.  The Word of God asks us to shake off our lethargy about how we live our faith and our love so that we show ourselves as a people of hope.  May this input be of assistance to you to look at this call in your marriage and family life and in your parish community.  You are in my prayers.  Please keep me in yours.  God bless you always.

 Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?