2019-10-21

 

Veckobrev Ordinary 29

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
Hej allihopa,

Det var inspirerande att komma till Mässan i Uppsala idag och i början av Mässan säger prästen att komma till Mässa en en sådan ruggig dag är i sig självt en bön. Mässans tema var bön. Vidare under predikan hörde vi att bön är ett uttryck för tron. Vi bär fram allt som är fel. Bön och tron håller ihop. Tron betyder att vi se Guds vilja, gör Guds vilja, tackar Gud för vad Han gör. Vi kan inte tro utan att be.  Fr. Johnny skriver till oss idag att vi kan inte springa bort från de allvarliga saker som händer omkring oss. "We have a power that can bring us through all of it - the power of prayer. Vi har en kraft som kan ta oss genom alltihop - bönens kraft." Resten finns i brevet.

Det finns så mycket hemskt som händer i världen och vi är i stort behov av bra värdsliga och andliga ledare. Herre, vi ber för fred i världen speciellt i Mellanöstern.  Vi ber att bra ledare växer fram som är inspirerade av Dig. Jag saknar de rätta orden men vet att du förstår vad jag menar. Låt det bli fred bland människor  och i världen. Låt Din Helige Ande leda oss. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Let´s pray together so we can rejoice together in God´s goodness. Our Loving Father is waiting for us to come to Him so he can work through us in ways that reach far beyond anything we could ever imagine. Låt oss be tillsammans så vi kan glädjas tillsammans i Guds godhet. Vår kärleksfulle Fader väntar att vi ska komma till Honom så att han kan verka genom oss   och göra oändligt mycket mer än vi någonsin kan föreställa oss.  Po Fang Chia. Our Daily Bread
  

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 We are in the middle of a Triduum in honour of St. Gerard Majella in Clonard at present.  It is wonderful to see so many young families here celebrating new life and honouring this Redemptorist saint who is the Patron of pregnancy.  Please pray for all women and couples who are expecting a baby at this time that God may bless them with health and hope in the growing gloom of the acceptance of abortion.

 I attach my input for next week.  The main theme of it is the power and importance of prayer, especially in family life.  I hope you will find it helpful for yourselves and for your faith community.
 You are in my prayers as usual that God may continue to bless you with an ever greater love for one another and a stronger commitment to our faith in Jesus Christ.  Thank you for your prayers for me.

 Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?