2008-02-05

 

Gruppträff i Missionskyrkan, Rynninge

Eva Larsen har haft en samling med sin grupp i Missionskyrkan i Rönninge i Stockholm. Hon skrev att många deltog. "Alla är mycket engagerade och upplever stor välsignerlse i uppdraget. Jag var väldigt rörd efter samlingen."

 

Gruppträff i Göteborg

Martin Hägglund´s grupp in Göteborg har nyligen haft träff. Han skrev så här.


1. Vi inledde med att tillsammans be ”Gränslöshetens Kärleks Bön”

2. Vi delgav varandra våra böneerfarenheter, varvid bl a betonades:
Denna böneform är en stor välsignelse för mig.
Jag ber för alla de som kommer för mig under bönen.
För mig är det viktigt att förbereda mig för bönestunden. Jag tar fram ett kors och tänder ett ljus.
För mig är det viktigt att be för alla de barn som drabbas av skilsmässor.
Vårt bönehäfte är genialt sammansatt.
Av egen erfarenhet vet jag att uthållighet är en viktig ingrediens i äktenskapet. Jag ber för uthållighet i alla äktenskap.
Jag är inte längre så beroende av bönehäftet utan är nu friare i min bön. Jag börjar alltid med att be för alla i vår bönegrupp.
I många filmer ges en falsk bild av ”kärleken”. Jag ber för att alla äkta par skall få erfara den äkta kärleken.


3. Martin informerade om den Fördjupningsträff för samordnare inom rörelsen ”Ständig bön för äktenskap och familj”, som ägde rum 28-30 september 2007 på Johannesgården.
Den stora behållningen från denna träff var att deltagarna och deras bönegrupper uttryckte den stora glädje det är att få vara med och be för detta angelägna ämne.

4. Martin skall flytta till Norrköping och söker någon i gruppen som är villig att överta rollen som samordnare.

 

Gruppträff i Halmstad

Hej alla ni som ber,

Vi hade vår träff igår. Det var inte så många som kunde vara med, men vi hade i alla fall en mycket givande eftermiddag, då vi upplevde gemenskap och att vi stödde varandra.
Vi började med en lätt lunch varefter vi hade mer eller mindre fri bön mellan kapitlen i häftet. Det blev också en del diskussioner i samhällsfrågor.
Det som låg oss varmt om hjärtat var frågan som Riksdagen hade att ta ställning till: omdefinieringen av begreppet "äktenskap". Må det bli som Han vill!
Vi bad också mycket för barn som far illa. Barnen måste växa upp i en miljö, som skapar möjlighet till trygga relationer.
Frid och allt gott!
Eva Nycander

 

Förböner

Jag ber om era förböner för en man, som nyligen operades för en knöl i halsen. Det kommer att ta lite' tid innan de vet om det är godartat eller ej. Må famliljen känna Herrens närvaro.besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?