2008-02-05

 

Gruppträff i Göteborg

Martin Hägglund´s grupp in Göteborg har nyligen haft träff. Han skrev så här.


1. Vi inledde med att tillsammans be ”Gränslöshetens Kärleks Bön”

2. Vi delgav varandra våra böneerfarenheter, varvid bl a betonades:
Denna böneform är en stor välsignelse för mig.
Jag ber för alla de som kommer för mig under bönen.
För mig är det viktigt att förbereda mig för bönestunden. Jag tar fram ett kors och tänder ett ljus.
För mig är det viktigt att be för alla de barn som drabbas av skilsmässor.
Vårt bönehäfte är genialt sammansatt.
Av egen erfarenhet vet jag att uthållighet är en viktig ingrediens i äktenskapet. Jag ber för uthållighet i alla äktenskap.
Jag är inte längre så beroende av bönehäftet utan är nu friare i min bön. Jag börjar alltid med att be för alla i vår bönegrupp.
I många filmer ges en falsk bild av ”kärleken”. Jag ber för att alla äkta par skall få erfara den äkta kärleken.


3. Martin informerade om den Fördjupningsträff för samordnare inom rörelsen ”Ständig bön för äktenskap och familj”, som ägde rum 28-30 september 2007 på Johannesgården.
Den stora behållningen från denna träff var att deltagarna och deras bönegrupper uttryckte den stora glädje det är att få vara med och be för detta angelägna ämne.

4. Martin skall flytta till Norrköping och söker någon i gruppen som är villig att överta rollen som samordnare.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?