2017-12-31

 

Holy Family


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

God fortsättning.  Hoppas ni har haft det fint.  Vi har träffat alla barn och barnbarn och det var väldigt roligt men intensivt.  På Julafton kl.11.00 deltog vi i gudstjänsten för barn i svenska kyrkan i Ängby.  De  hade bland annat ett rollspel om Jesus födelse i Betlehem.  De verkligen betonade på ett tilltalande sätt varför vi firar Jul. Midnattsmässa i Katolska Kyrkan i Bromma var vackert. Jag älskar denna kyrka.

Idag säger Fr. Johnny bland annat till oss: "Many are being drawn away from the practice of their faith and any real knowledge of God´s love, much to the distress of their parents and grandparents. "Många blir bortdragna från att praktisera sin tro och verklig kunskap om Guds kärlek,  mycket till bedrövelse för deras föräldrar och mor- och farföräldrar." Resten finns i Couple Prayer. Med hänsyn till detta låt oss be att alla barn och ungdomar får chansen att uppleva Herrens kärlek genom andras kärlek, inte minst i Kyrkan och att tron går vidare till nästa generation.


Följande kommer från Fr. Donal Neary S.J." The feast today is to highlight the importance of family, and the focus of the church on trying to support and enhance family life. Pope Francis says about the family: ‘every family is always a light, however faint, amid the darkness of this world.’  Even in the darkness that can go with family life in the middle of crime, addiction and conflict, there is a light in the love of people’s hearts. Festen idag påminner oss om vikten av familjen, och Kyrkans fokus att stödja och stärka familjeliv. Påve Franciskus säger om familj: `varje familj är alltid ett ljus, hur svagt det än är, mitt i världens mörker. Även bland mörkret som kan finnas i familjeliv mitt i brottslighet, missbruk och konflikt, finns där ett ljus i den kärlek som finns i människors hjärtan
.

Bibi´s syster dog nyligen och också en väninna till familjen. Herre, må systern och väninnan vila i frid och ge Bibi och hennes mani tröst under den här tiden. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Varmt tack till alla samordnare och alla bedjare och alla som stödde Ständig Bön för Äktenskap och Familj under 2017, särskilt Anna i Luleå som översätter Fr. Johnnys brev och som har hjälpt mig på många andra sätt också. 
 

Jesus, foundation of my life, help me to rest secure in your embrace. With you at my side I can withstand anything that life brings. Jesus, grunden till mitt liv, hjälp mig vila tryggt i din famn. Med Dig vid min sida, kan jag uthärda vad som helst livet har med sig Loyola Press

Må 2018 vara ett välsignat år för ständig bön för äktenskap och familj och för er alla.

Varma hälsningar,

Colette

2017-12-21

 

Veckobrev Advent 4


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Hoppas ni har haft en fin Advent och nu står Jul inför dörren och Fr. Johnny skickar sitt brev  och som vanligt är han väldigt konkret. Glöm inte att be för honom! Han ber för oss.

 Jag fick följande  inspirerande mail från Benedikta  under veckan.
Tillsammans med mina julhälsningar till dig och hela din familj vill jag gärna berätta om något som inträffade igår.  Sedan ett par månader tillbaka visste vi om min svärmors terminala cancerdiagnos.
Alla vi försökte visa henne extra mycket omsorg och kärlek, som var inte svårt.
I förrgår pratade jag med henne i telefon och bestämde mig för att överraska henne med en söndagsbesök ( i kombination med mässan i Eskilstuna, min gamla församling ). 
Hon var mycket dålig när jag inträffade, hemtjänsten var med henne och jag sprang till gudstjänsten och tillbaka. Och tänk, jag fick vara med och håller henne i handen när hon gick bort, under eftermiddagen. 
Herren är nära! Vilken tröst ligger i detta löfte!

 Tyvärr somnade Walter in  igår.  Hans fru och fyra barn var närvarande.  Herre, du är som är källan till allt liv. Må han vila i frid. Vi tackar Dig för Walters liv och för vad han har betytt för Kyrkan.  Vi ber att allt  han har gjort ska bära mer frukt, frukt som består.  Vi överlämnar hans fru och hela familjen till Dig till och ber att du tröstar dem och att de fortfarande känner sig burna av våra böner. Ge dem all kraft och stöd de behöver.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Mannen som vi bad för förra veckan som hade en tumör i urinblåsan har blivit opererad. Han mår bra och väntar på att få höra om tumören var godartad eller inte.  Herre, tack för att operationen blev lyckad. Lindra familjens oro och hjälp dem igenom den här väntan. Läk honom till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Den här tiden är svår för många som inte har någon att fira med.
Herre, vi överlämnar  alla ensamma och flyktingar som är långt borta från sina familjer i dina heliga händer. Ge dem mänsklig och andlig Hjälp. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

It is characteristic of God and his angels to bring to the soul, true happiness and spiritual joy;  and to drive from it sadness and trials.  Det är karakteristiskt för Gud och hans änglar att ge till själen, äkta lycka och andlig glädje; och att driva bort från själen sorgsenhet och prövningar. 
Heliga Ignatius av Loyola.
Kom, Herre Jesus.

Jag önskar er alla en riktigt fridfull och glädjefylld Jul.

Varma hälsningar,
Colette  

2017-12-17

 

Veckobrev Advent 3

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Det var härligt att vakna idag till mycket snö. Allt ser mycket ljusare ut och solen skiner. Det är många dagar sedan vi såg solen sist och på en gång känner man sig bättre till mods. Det är en kort Advent i år. Det känns konstigt att tända fjärde ljuset i Advent på julafton. Fr. Johnny skriver bland annat till oss idag: "We don`t have to save our world. Our task is to make it possible for Christ to save the world". Vi behöver inte rädda världen. Vårt uppdrag är att göra det möjligt för Kristus att rädda världen." Resten finns i brevetHelp me, Lord, to be more conscious of your presence. Teach me to recognise your presence in others. Fill my heart with gratidude for the times your love has been shown to me through the care of others./Hjälp mig, Herre, att vara mer medveten om din närvaro. Lär mig att känna igen din närvaro i andra. Fyll mitt hjärta med tacksamhet för de gångar din kärlek har visat sig genom andras omsorg. Loyola Press
Kom, Herre Jesus.


Varma hälsningar,

Colette     

2017-12-09

 

veckobrev Advent 2

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du här.

Hej allihopa,

Det är redan  andra veckan i Advent och Fr. Johnny utmanar oss som vanligt. "The task of each one of us is to prepare  a way for the Lord so that he can enter into our world today; to make his path straight so that he can enter into the heart of every human person,  where he wants to live". Uppgiften för var och en av oss är att förbereda vägen för Herren så att han kan träda in i vår värld idag; att göra stigen rak så han kan träda in i varje människas hjärta, där Han vill bo". Resten finns i Couple prayer.

Följande skrev Marina Håkonsson från Malmö till mig under veckan.  "Vi är många i Sverige som ber för varandra! Du vet kapitlet i häftet som handlar om makar som är borta från varandra under långa perioder? Jag tänker alltid på de föräldrar som är borta från sina barn, främst EU-migranterna som ju finns i hela Europa. Här i Lund har vi en familj som hade barnen med sig och de gick i svensk skola, tack vare att de fick bo hemma hos en ung kvinna (i ett rum!). Men situationen blev ohållbar och de åkte hem till Rumänien. Nu är föräldrarna tillbaka ensamma. De vill ju arbeta men det lilla de kan få räcker inte utan de tigger. De bor i en bil på Lunds camping. Vår kyrkoherde här i Lund har avtalat att mamman får sitta och sy i ett av församlingens rum när pastorsexpeditionen har öppet. Du kan läsa på Sankt Thomas hemsida. Jag ber för henne och alla i Sverige som tigger och kämpar och saknar sina barn. Och för barnen som är föräldralösa. Jag tycker vi kan stämma in i den bönen med Marina.


Bön behövs fortfarande för kvinnan som ligger i tvist med sin man om vårdnad om barnet.  Herre, vi överlämnar hela situationen till Dig. Tack för att Du ger kvinnan den styrka hon behöver för att kunna hålla ut, trots alla svårigheter. Du vet hur ohållbar situationen är.  Vi ber att du ger henne visdom och bra omdöme så att hon kan snart få en lösning till situationen. Låt inte mannen provocera henne.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Advent is a time of committing ourselves to the joyful lifetime of service with the Lord.  Lord may I bring you to those who need you most. Advent är en tid av överlämnade till den glädjande livstidstjänsten med Herren. Herren måtte jag ta Dig till dem som mest behöver Dig.


Hör gärna av er.

Varma hälsningar,
Colette     

2017-12-03

 

Veckobrev Advent 1Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du här.


Hej allihopa,

Det är redan första Advent och ett nytt kyrkoår. Fr. Johnny säger till oss: "This weekend is another wake up call for us whether we are married or single, priest or religious, living in a family or living alone. It is particularly a call to every faith community to make the year ahead a time of growth to the glory of God. Det här veckoslutet är ett rop till oss att vakna upp oavsett om vi är gifta eller ensamstående, präst eller ordensfolk, lever i en familj eller lever ensam. Det är speciellt ett rop till varje troskommunitet att göra det kommande året till en tid av växt till Guds ära." Tyvärr finns ingen översättning av Fr. Johnnys brev till svenska för närvarande. Vi får se hur det blir i framtiden.

 Jag blev väldigt glad när Jolanta i Värnamo berättade att de hade firat ett år med ständig bön i församlingen med en familjfest. Tack Jolanta.


Där finns en väldigt fin reträtt på "Pray as you go" under Advent som heter "Messengers of Joy/Budbärare av Glädje". Jag tycker om rubriken för vi är verkligen i behov av budbärare av glädje i den värld vi lever i.

Vi får inte glömma bort att be för Walter, som har cancer, och hans familj.   Herre, låt Walter och hans familj fortsätta att känna sig burna av våra böner. Låt alla deras vänner och alla som är i kontakt med dem visa förståelse  och uppmuntran. Låt det trots situationen vara en fin tid. Walter tänkte speciellt på alla dem som är i hans situation men som är ensamma. Herre, var med alla som befinner sig i samma situation och är ensamma och hjälp dem att vara öppna för all mänsklig och andlig hjälp som finns att få. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


God of all that is, thank you for calling me to share the mission of your Son. Help me to speak words of freedom and glad tidings to those you send to me today. Gud av allt som finns, tack för att Du har kallat mig att dela din sons uppdrag. Hjälp mig att tala ord av befrielse och glädjebudskap till dem du skickar till mig idag. Loyola Press

Varma Hälsningar,

Colettebesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?