2017-12-31

 

Holy Family


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

God fortsättning.  Hoppas ni har haft det fint.  Vi har träffat alla barn och barnbarn och det var väldigt roligt men intensivt.  På Julafton kl.11.00 deltog vi i gudstjänsten för barn i svenska kyrkan i Ängby.  De  hade bland annat ett rollspel om Jesus födelse i Betlehem.  De verkligen betonade på ett tilltalande sätt varför vi firar Jul. Midnattsmässa i Katolska Kyrkan i Bromma var vackert. Jag älskar denna kyrka.

Idag säger Fr. Johnny bland annat till oss: "Many are being drawn away from the practice of their faith and any real knowledge of God´s love, much to the distress of their parents and grandparents. "Många blir bortdragna från att praktisera sin tro och verklig kunskap om Guds kärlek,  mycket till bedrövelse för deras föräldrar och mor- och farföräldrar." Resten finns i Couple Prayer. Med hänsyn till detta låt oss be att alla barn och ungdomar får chansen att uppleva Herrens kärlek genom andras kärlek, inte minst i Kyrkan och att tron går vidare till nästa generation.


Följande kommer från Fr. Donal Neary S.J." The feast today is to highlight the importance of family, and the focus of the church on trying to support and enhance family life. Pope Francis says about the family: ‘every family is always a light, however faint, amid the darkness of this world.’  Even in the darkness that can go with family life in the middle of crime, addiction and conflict, there is a light in the love of people’s hearts. Festen idag påminner oss om vikten av familjen, och Kyrkans fokus att stödja och stärka familjeliv. Påve Franciskus säger om familj: `varje familj är alltid ett ljus, hur svagt det än är, mitt i världens mörker. Även bland mörkret som kan finnas i familjeliv mitt i brottslighet, missbruk och konflikt, finns där ett ljus i den kärlek som finns i människors hjärtan
.

Bibi´s syster dog nyligen och också en väninna till familjen. Herre, må systern och väninnan vila i frid och ge Bibi och hennes mani tröst under den här tiden. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Varmt tack till alla samordnare och alla bedjare och alla som stödde Ständig Bön för Äktenskap och Familj under 2017, särskilt Anna i Luleå som översätter Fr. Johnnys brev och som har hjälpt mig på många andra sätt också. 
 

Jesus, foundation of my life, help me to rest secure in your embrace. With you at my side I can withstand anything that life brings. Jesus, grunden till mitt liv, hjälp mig vila tryggt i din famn. Med Dig vid min sida, kan jag uthärda vad som helst livet har med sig Loyola Press

Må 2018 vara ett välsignat år för ständig bön för äktenskap och familj och för er alla.

Varma hälsningar,

Colette

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?