2015-10-19

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Fr. Johnny har skickat Couple Prayer för två veckor. Nästa vecka, vecka 30 säger han någonting viktigt till oss. This week is a call to look into our hearts and open oursellves up to the power of Christ to heal and set us free. Den här veckan är en kallelse att titta in i våra hjärtan och öppna upp oss för Kristi kraft som kan hela och befria oss.
Fr. Johnny är en så positiv person. Jag skulle gärna vilja delta i en av hans "reträtter/missions".
Lilla Aili kommer att döpas snart och jag är tacksam om ni ber för henne.  Herre, Du är källan till allt liv, tack för Aili och för att hon nu kommer att upptas i din familj. Må dopet bära frukt, frukt som består och må tron gå vidare in i nästa generation. Vi ber också att den här dagen blir en andlig upplevelse för alla som är med. Vi ber för föräldrarna att de, med Din Helige Ande, får den hjälp de behöver att uppfostra henne i tro, hopp och kärlek. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Förbön behövs för ett par som oundvikligen kommer att separera.  Herre, vi överlämnar det här paret till Dig. Låt den här separationen bli så skonsam som möjligt för paret och deras barn. Vi ber att barnen så småningom kommer att förstå varför och att det inte kommer att gå in i nästa generation.  Moder Maria, du som vet vad lidande är, var med dem och trösta dem. Herre var med dem med din helande kraft.
 
Loving God, thank you for loving me and for inviting me into an ever deeper relationship with you. May my love spill over and touch others.
Kärleksfulle Gud, tack för att du älskar mig och för Din inbjuden till en allt djupare relation med Dig. Må min kärlek spilla över och röra vid andra.
Loyola Press
 
Send forth Your Spirit O Lord and renew the face of the earth.
Sänd ut Din Ande, O Herre och förnya jordens ansikte.
Donal Neary S.J. Dublin.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2015-10-04

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Vilken underbart solig vecka vi har haft och det kommer att fortsätta några dagar till. Deo Gratias.
 
Vi måste be för Synoden.  Helige Ande var med Påven och alla som deltar i Synoden och låt förståelse, medlidande och barmhärtighet råda. Må Din vilja ske.
 
Tacksam om ni ber för någon som vi har bett för tidigare, som har ett väldigt komplicerat äktenskap. Herre, vi överlämnar det här paret till Dig en gång till. Vi ber att du öppnar dem för allt de positiva som händer i deras liv. Vi ber att den Helige Ande hjälper dem att förstå varandra. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jag har fått svar från Pet röntgen.  Det finns rester kvar i magen på ett ställe. Jag kommer att få strålning femton gånger under femton vardagar i rad. Biverkningar är trötthet och illamående, men inte lika starkt som efter cellgift. Tacksam om ni ber för mig och familjen, speciellt att jag får kraften att hålla humöret uppåt och att jag blir helad. Det är alltid ett styrka att veta att man är omsluten av andras böner.
 
The meaning of life is the mystery of love
Just as the  root of trees hold firm in the soil so it is
The roots of love that hold our being together.
Meningen med livet är mysteriet med kärlek.
Just som trädets rötter stå fast i jorden.  Så
är det kärlekens rötter som håller ihop vår varelse.
PrayAsYouGo   
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 
 besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?