2008-02-05

 

Gruppträff i Halmstad

Hej alla ni som ber,

Vi hade vår träff igår. Det var inte så många som kunde vara med, men vi hade i alla fall en mycket givande eftermiddag, då vi upplevde gemenskap och att vi stödde varandra.
Vi började med en lätt lunch varefter vi hade mer eller mindre fri bön mellan kapitlen i häftet. Det blev också en del diskussioner i samhällsfrågor.
Det som låg oss varmt om hjärtat var frågan som Riksdagen hade att ta ställning till: omdefinieringen av begreppet "äktenskap". Må det bli som Han vill!
Vi bad också mycket för barn som far illa. Barnen måste växa upp i en miljö, som skapar möjlighet till trygga relationer.
Frid och allt gott!
Eva Nycander

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?