2019-10-28

 

Veckobrev Ordinary 30

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
 Hej allihopa,

Tiden går så fort.  Snart är det allhelgonahelg och sedan kommer Jul och årets slut. Hoppas ni mår bra.


"True humility is about acknowledging God as the source of all life and all goodness and giving praise to him from our hearts. Äkta ödmjukhet handlar om att erkänna Gud som källan av allt liv och all godhet och att lovprisa Honom från hjärtat". Skriver Fr. Johnny till oss idag. Resten finns i Brevet.


"Just to be oneself before God can be difficult. Many gospel stories are about this reality. We need to give those few silent moments each day to an awareness of being loved by God. In that we are humbled, that one as good as God could love us so totally, and so we are exalted. Att vara sig själv framför Gud kan vara svårt. Många evangelieberättelser handlar om denna realitet. Vi behöver ge detta några tysta ögonblick varje dag så att vi kan vara medvetna om att vi är älskade av Gud. Faktum att vi är så totalt älskad av någon så god som Gud gör oss ödmjuka och så blir vi upphöjda". Donal Neary S.J.
 
Jag vill gärna att vi ber för de 38 kineser som hittades döda i containern i England. Herre må de vila i frid.  Vi överlämnar deras familjer och vänner till Dig. Det är en mardröm för dem.  Grip in Herre och låt dem få någon sorts tröst. Låt dem känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Loving Father, help me to notice the situations in my life that cry out for me to serve your kingdom and make  a difference in the world.  Kärleksfulle Fader, hjälp mig att se situationer i mitt liv som ropar på mig att tjäna Ditt Rike och göra skillnad i världen.  Loyola Press
Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 I am sorry that this is a day later than usual this week.  I was in Donegal for a few days visiting my family.  I hope this didn’t cause you any inconvenience.  It was lovely being with my sisters and brothers and their families.  Thank God they are all in good form.
 Attached is my input for next week, Ordinary 30.  I trust it will be helpful for you, your family and your parish.  It touches on something very important for all of us – the importance of growing in humility in the presence of each other’s love because of knowing God’s great love for each of you. 
 You are in my prayers every day as always.  May God’s blessing be with you and all those you love.  Please continue to pray for me and also for all those who receive this email each week.  I also ask for your prayers for a couple of young people whom I met recently.  They are suffering greatly from bullying and harassment and finding life very difficult.  Thank you.
Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?